Misna magyarul – Ketubot 7

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

A Bölcsek azt mondják: a nőnek akarata ellenére el kell fogadni ezt a személyt, egyetlen kivétel a kiütéses ember, akit a nővel való érintkezés elgyengít. Egyszer Sidonban történt, hogy egy cserzővarga meghalt, akinek a testvére is cserzővarga volt. Erről a Bölcsek azt mesélték – az özvegy mondhatta: „én képes voltam elfogadni a testvéredet, de téged képtelen vagyok elfogadni”.

Képünk illusztráció

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.  

A ketubot (e.sz.: ketubá) jelentése házassági okirat. Az ezzel foglalkozó misnai traktátus a házastársi jogok és felelősségek fejezete. A ketubá az „írni” (héb. kátáv) szóból ered. A zsidó esküvőre ma is készítenek házassági okiratot, melynek azonban csak jogi értéke van.

 

KETUBOT TRAKTÁTUS (7)

 Násim rend

Ketubot 7 /1

 

Aki (eskü alatt) eltávolítja[1] feleségét. Ha harminc napról van szó, ki kell nevezzen egy ügyintézőt, (aki gondoskodik az asszonyról), de ennél hosszabb idő esetén el kell váljon tőle és ki kell adja a ketubáját. Rabbi Jehuda így határozott: ha a férj izraelita, megtarthatja, mint feleséget, ha az eskü egy hónapra szólt, de vissza kell adja a ketubáját, és el kell váljon tőle, ha két hónapra szólt. Ha pedig pap volt, megtarthatja (mint feleséget – héb. kohenet) két hónapig, de el kell váljon és vissza kell adja a ketubáját, ha (az eskü) három hónapra szólt.

 

Ketubot 7/2

Aki eskü alatt megtiltja a feleségének, hogy valamilyen gyümölcsből egyen, előveszi a ketubáját és átadja neki. Rabbi Jehuda így határozott: ha izraelita volt, megtarthatja (mint feleséget, ha az eskü) egy napra szólt, de el kell váljon tőle és ketubáját vissza kell adja, ha két napra szólt. Ha az illető pap volt, megtarthatja (mint feleséget) ha az eskü két napra szólt, de el kell váljon tőle és ketubáját ki kell adja, ha az eskü három napra szólt.

 

Ketubot 7/3

Ha egy férfi eskü alatt megtiltja a feleségének, hogy akármilyen fajta drága ruhát hordjon, el kell válnia és vissza kell adni a ketubáját. Rabbi Joszi szerint ez szegény nőkre vonatkozik, ha nincs időbeli kikötés és gazdag nőkre, ahol az (időbeli kikötés) harminc nap.

 

Ketubot 7/4

Ha egy férfi eskü alatt megtiltja a feleségének, hogy apja házát látogassa. Ha az apa a lányával egy városban él, a férj megtartja a feleségét – (ha a tiltás egy hónapra szólt), de ha két hónapra szólt, elválik tőle és a ketubáját visszaadja. Ha az apa más városban él, a férj (megtartja a feleségét),  ha a tiltás egy ünnep idejére vonatkozik, de ha három ünnepre, el kell váljon és vissza kell adja a ketubáját.

 

Ketubot 7/5

Ha egy férfi eskü alatt megtiltja a feleségének egy gyászoló ház látogatását, vagy egy ünneplőét, el kell váljon és a ketubát vissza kell adja, mert emiatt máshonnan kizárják őt (a feleséget). Ha kiderül, hogy a tiltásnak valami (más) oka van, a tiltást elfogadják. Ha a férj azt mondja neki: nem tiltom meg, ha azt mondod ennek az embernek, amit nekem mondtál, vagy amit én neked mondtam, különben kitakarítod a szemetet,[2] akkor el kell váljon tőle és a ketubáját ki kell adja.

 

Ketubot 7/6

A következők (nők) elválnak ketubá nélkül. Aki megszegi Mózes törvényét, és a zsidó gyakorlatot. Mi a Mózes törvénye? A férjét eteti tized levonása nélkül készült ételből, vagy a férjével közösül a menstruáció ideje alatt, vagy nem választja le a kalács tészta járadékot, vagy esküit megfogadja, de nem tartja be. És mi a zsidó gyakorlat? Kimegy fedetlen fővel, a rokkáját a piacon állítja fel, és akárkivel szóba elegyedik. Abba Saul azt mondja: az is, aki férje szüleit káromolja a férje jelenlétében. Rabbi Tarfon azt mondja: az is, aki hangosan beszél. Ki tekinthető hangosnak? Az a nő, akinek a szavát hallják a szomszédok, amikor a házában beszél.

 

Ketubot 7/7

Aki eljegyez valakit azzal a feltétellel, hogy (a nő) nem tett esküt és kiderül, hogy eskü alatt áll, az eljegyzés érvénytelen. Ha (a férfi) nem állított feltételt és kiderült, hogy (a nő) eskü alatt áll, elválik ketubá nélkül. Ha (eljegyezték) azzal a feltétellel, hogy nincsen rajta testi hiba, és mégis hibát találtak rajta, ketubá nélkül elválik. Az a testi hiba, amely a pap számára gátló oknak[3] számít, a nő számára is gátló ok.

 

Ketubot 7/8

Testi hibái megmutatkoztak még az apja házában, apjának bizonyítani kell, hogy ezek a testi hibák az eljegyzés után keletkeztek, ez a férj felelőssége. Ha a nő a férj lakóhelyére költözött (és a hibákat itt fedezték fel) akkor a férjnek bizonyítani kell, hogy a hibák az eljegyzés előtt léteztek, így Rabbi Meir szerint az alku tévesen köttetett. A Bölcsek ezt kérdik: „Mire vonatkozik ez? Csak rejtett hibákra. A férj a nyílt hibákra nem hivatkozhat”. Ha pedig fürdő is van a városban, a rejtett hibákról a női rokonok részéről biztos tudomást nyernek.

 

Ketubot 7/9

Férfi, akin (a házasságkötés) után testi hibák keletkeztek, nem kényszeríthető válásra. Rabban Simon ben Gamliel azt mondta: „Mire vonatkozik? Kisebb hibákra, de nagyobb hibák esetén válásra kényszeríthető.”

 

Ketubot 7/10

A következő esetekben kényszerítik a férfit, hogy váljon el a feleségétől: akin himlő(?) vörös bőrkiütés, fekélyek keletkeznek, vagy aki állat (kutya) szekrétumot gyűjt, a rézműves, a cserző varga, akár házasság előtt vagy után (dolgozik ebben a szakmában). Ezekről Rabbi Meir azt mondta: Még akkor is, ha a feleség korábban megállapodott a férjjel, hogy ezek ellenére elfogadja, mégis mondhatja: „most már nem fogadhatom el őt házastársnak”. A Bölcsek azt mondják: a nőnek akarata ellenére el kell fogadni ezt a személyt, egyetlen kivétel a kiütéses ember, akit a nővel való érintkezés elgyengít. Egyszer Sidonban történt, hogy egy cserzővarga meghalt, akinek a testvére is cserzővarga volt. Erről a Bölcsek azt mesélték – az özvegy mondhatta: „én képes voltam elfogadni a testvéredet, de téged képtelen vagyok elfogadni.”[4]

[1] eltávolít: szó szerint- a megélhetési kapcsolat megszakításával.

[2] Szemét: ezzel fenyegeti a feleségét.

[3] Gátló ok a templomi szolgálatban.

[4] A testvér a levirátus szabálya szerint el akarta venni a nőt.

Címkék:Ketubot, Misna

[popup][/popup]