Misna magyarul – Jomá 4.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“(A bikát) levágták és a vérét átvette az erre való edényben, s átadta annak, aki az csarnok előtti negyedik lépcsőn állt, hogy a vért kavargassa, nehogy megalvadjon. Azután fogott egy serpenyőt és felment az oltár tetejébe, ott félreseperte a hamut és kivett néhány darab izzó szenet, majd azokat levitte és elhelyezte az udvar negyedik lépcsőjén.”

Szeder MOED

Misna Jomá 4

4/ 1

Megkeverte a sorsolás ládáját és kihúzott[1] két jegyet: az egyikre az volt írva: a Névnek[2], a másikra Ázázelnek. Tőle jobbra állt a helyettese és tőle balra a család feje. Ha a jobb kezével a „Névnek” szóló jegyet húzta, a (főpap) helyettes így szólt: „Uram, a főpap, emeld fel a jobbodat”. Ha a balkezére jutott a „Névnek” szóló, a család feje így szólt: „Uram, a főpap, emeld fel a balodat”. Ekkor rátették a jegyet a kecskebakokra.[3] A (főpap) azt mondta: „a Névnek bűnbocsánatért”. Rabbi Ismáel azt mondta: nem kell azt mondani, hogy bűnbocsánatért, hanem csak annyit: „a Névnek”. És amikor a nép meghallotta (kimondva a négybetűs Nevet): ezt válaszolta: „Báruch sem kevod málchuto le-olam váed”.[4]

 

4/2

Vörös szalagot kötött rá (a bak szarvaira) és a küldetése irányába[5] állította és a bakot is előállították és megjelölték, melyet az oltárnál levágnak. Ezután másodszor is odalépett a bikájához, rátette két kezét és ily módon megvallotta: „Örökkévaló, vétkeztem, rosszat tettem, bűnöztem a színed előtt, én és házam népe. Örökkévaló, kérlek, bocsásd meg a vétkeimet, a rossz miatt, a bűnök miatt, amit a színed előtt elkövettem, én és a házam népe, Áron fiai, a Te szent néped. Örökkévaló, kérlek, bocsásd meg a rosszat, a vétkeket, a bűnöket melyeket elkövettünk, a színed előtt vétkezve, én és házam népe, és Áron gyermekei, ahogy írva van Mózes, a Te szolgád Tórájában: „mert e napon engesztelést szereznek számotokra, hogy megtisztítsanak benneteket mind a ti vétkeitektől, az Örökkévaló színe előtt megtisztultok” (Lev 16, 30).

És így válaszol (a nép): „Áldassék mindörökké a dicsőséges királyságának neve.”

 

4/3

(A bikát) levágták és a vérét átvette az erre való edényben, s átadta annak, aki az csarnok előtti negyedik lépcsőn állt, hogy a vért kavargassa, nehogy megalvadjon. Azután fogott egy serpenyőt és felment az oltár tetejébe, ott félreseperte a hamut és kivett néhány darab izzó szenet, majd azokat levitte és elhelyezte az udvar negyedik lépcsőjén.

 

4/4

Minden nap ezüst lapáttal seperte (az oltáron) a hamut és a szenet arany lapátra gyűjtötte[6], ezen a napon[7] arany lapátra seperte a hamut és arany lapátra gyűjtötte a szenet. Minden nap négy kábin (mennyiségű)[8] hamut sepert össze és három kábint töltött fel, ma három kábin sepert és három (kábinba) gyűjtött. Rabbi Joszi azt mondja: minden nap egy szeá-t sepert[9] fel, és három kábin térfogatú lapátot töltött fel. (A lapát) minden nap nehéz volt, a mai könnyű. (A lapát) nyele minden nap rövid volt, a mai hosszú. A színe minden nap zöldes arany, ma vörös – ezek Rabbi Menahem szavai. Minden nap reggel fél mane (füstölőt) áldoz fel, délután szintén fél manet. Ma hozzá tesz egy maréknyit. Minden nap finomra őröltet használtak, ezen a napon nagyon finom őrlésű (füstölőt).

 

4/5

A papok minden nap a (az oltár) lejtőjének keleti szélén mentek fel, és a nyugatin jöttek le. Ma a főpap a középen ment fel és a közepén jött le. Rabbi Jehuda azt mondja: a főpap mindig középen megy fel és középen jön le. A főpap minden nap a mosdóból szenteli meg a kezeit és lábait, mai nap az arany kancsóból. Rabbi Jehuda azt mondja: a főpap mindig az arany kancsóból szenteli meg a kezeit és a lábait.

 

4/6

Minden nap négy farakás égett (a külső oltárnál), Rabbi Meir és Rabbi Joszi szavai szerint minden nap három, ma azonban négy. Rabbi Jehuda szerint minden nap kettő, ma azonban három.

[1] Kihúzott: a bal és a jobb kezével.

[2] Név: héb. hásem: az Örökkévaló.

[3] Az egyik bak a pap bal oldala felől állt, a másik a jobbon. Amit a bal kéz húzott az került a bal oldalon álló bakra és így a jobb kéz.

[4] Áldott legyen a méltóságos királyságának Neve mindörökké.

[5] Az Ázázel nevű szikla helye, a sivatagban.

[6] A szeneken végezték a füstölő áldozatot.

[7] Jom kipur napján.

[8] Kábin (egyesszám káv) térfogat egység – mint a véka.

[9] 1 Szeá = 6 káv (térfogat egység)

Címkék:Jomá, Misna

[popup][/popup]