Misna magyarul – Jevamot 14.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Rabbi Johanan ben Nuri azt kérdezte: miért van az, hogy a nő, ha megsüketül, elválhat, míg a férfi, aki megsüketül nem válhat el? A Bölcsek így válaszoltak: A férfi, aki válólevelet ad, nem olyan, mint a nő, aki elválik. Míg a nő, aki a saját akaratából és anélkül is elválik, a férfi csak a saját akaratából válhat el.

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.  

Násim (Asszonyok) rendjének első traktátusa a Jevamot, (magyarul sógorházasság) szabályaival foglalkozik. Ha valakinek a fiútestvére gyermek nélkül meghal, az illető (ugyanattól az apától) köteles feleségül venni az özvegyet, hogy „nevet” állítson az elhunytnak, (ld. MTörv 25, 5-10).

Az ilyen házasságkötés neve héberül jibum (latinul levirátus). Ha a testvér családi állapotát folyatni kívánó férfi, héb. jávám, vagy a férfitestvérnek szánt asszony (jevámá) nem akarják folytatni a rokoni kapcsolatot, akkor a jibum helyébe lép a hálicá, a házasság alól való felmentés, szimbolikus módon a szandál lehúzása, amely a családon kívüli házasság számára is szabaddá teszi az özvegyet.

 

JEVAMOT 14

 

Jevamot 14/1

Süketnéma, aki halló asszonyt vesz feleségül, vagy a halló, aki süketnéma nőt vesz feleségül, ha akar, elválik tőle, ha akar megtartja. Miként jelekkel[1] veszi feleségül, ugyanígy jelekkel válik meg tőle. Halló ember, aki jó hallású nőt vett el, de utána (a nő) megsüketült, ha akarja elválik tőle, ha akarja megtartja. Ha azonban a (nő) megbolondult, nem válhat el tőle. Ha a (férfi) süketnéma lesz vagy megbolondul, soha nem válhat el. Rabbi Johanan ben Nuri azt kérdezte: miért van az, hogy a nő, ha megsüketül, elválhat, míg a férfi, aki megsüketül nem válhat el? A Bölcsek így válaszoltak: A férfi, aki válólevelet ad, nem olyan, mint a nő, aki elválik. Míg a nő, aki a saját akaratából és anélkül is elválik, a férfi csak a saját akaratából válhat el.

 

Jevamot 14/2

Rabbi Johánán ben Gudgedá egy süketnéma asszonyról, azt tanúsította, (akit az apja férjhez adott), hogy válólevél nélkül elválhat. Azt mondták neki: annak a nőnek, (aki közben megsüketült) ugyanaz a helyzete.

 

Jevamot 14/3

Két süketnéma testvér, akik két süketnéma nőt vettek el, vagy két halló nővért, vagy két nővért, akik közül az egyik halló a másik süketnéma, vagy ha két süketnéma nővér két halló testvérrel házasodik, vagy két süketnéma testvérrel, vagy két testvérrel, ahol az egyik süketnéma, a másik halló, a nők mentesek lesznek a hálicá és a jibum alól. Ha idegenek, a levírek elveszik őket, ha el akarják őket küldeni, elküldik.

 

Jevamot 14/4

Két testvér közül az egyik süketnéma, a másik halló, két halló lánytestvért vesznek el, majd meghal a süketnéma, a halló férje, mit tesz a halló testvér, aki a halló nő férje? Elválik, mivel (levír) feleségének nővére. Ha valamelyik halló nővér halló férje meghal, mit tesz a halló nő süketnéma férje? Elküldi a feleségét válólevéllel és a testvérének felesége tiltott lesz a számára.

 

Jevamot 14/5

Két halló testvér elvesz két nővért, ahol az egyik süketnéma, a másik halló, majd a süketnéma nő halló férje meghal, mit tegyen a halló nő halló férje?  A halló nőnek válólevelet ad, mert a (levír) feleségének nővére. Ha a halló nő halló férje meghal, mit tesz a süketnéma nő halló férje? Elküldi a feleségét válólevéllel, és bátyjának feleségét hálicával.

 

Jevamot 14/6

Két testvér közül az egyik süketnéma a másik halló. Ezek két nővért vettek el, az egyik süketnéma a másik halló. Meghal a süketnéma, a süketnéma nő férje. Mit tesz a halló nő halló férje? Elválik tőle, lévén feleség nővére. Meghal a halló nő halló férje, mit tesz a süketnéma nő süketnéma férje? Elküldi a feleségét a válólevéllel, testvérének felesége pedig a számára tiltott marad.

 

Jevamot 14/7

Két testvér közül az egyik süketnéma, a másik halló, és két halló idegen (nem zsidó) nőt vettek feleségül. Meghal a halló nő süketnéma férje. Mit tesz a halló nő halló férje? Vagy hálicát, vagy levirátust. Meghalt a halló nő halló férje, mit tesz a halló nő süketnéma férje? Feleségül veszi és soha nem küldi el.

 

Jevamot 14/8

Két halló testvér feleségül vesz két idegent, egyik halló, a másik süketnéma. Meghal a süketnéma halló férje, mit tesz a halló nő halló férje? Feleségül veszi,[2] de ha akarja elküldi. Meghal a halló nő halló férje, mit csinál a süketnéma halló férje? Vagy hálicát vagy levirátust.

 

Jevamot 14/9

Két testvér közül az egyik süketnéma, a másik halló. Két idegent vettek el, akik közül az egyik süketnéma a másik halló. Meghal a süketnéma nő süketnéma férje. Mit tesz a halló nő halló férje? Elveszi feleségül, de ha akarja, elküldi. Meghal a halló nő halló férje- Mit tesz a süketnéma nő süketnéma férje? Elveszi feleségül és soha nem küldi el.

[1] Jelekkel: a süketnéma mutogat

[2] Testvére özvegye – levirátusi törvény kötelez.

[popup][/popup]