Misna magyarul – Jevamot 1.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Tizenöt (féle) asszony akármelyike örökre felmenti riválisát (pl. a második feleség), és a riválisának riválisát a sógorházasság alól.

Marc Chagall: Ruth Boáz lábánál alszik (Képünk illusztráció)

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.  

A Násim (Asszonyok) rendjének első traktátusa a Jevamot, (magyarul sógorházasság) szabályaival foglalkozik. Ha valakinek a fiútestvére gyermek nélkül meghal, az illető (ugyanattól az apától) köteles feleségül venni az özvegyet, hogy „nevet” állítson az elhunytnak, (ld. MTörv 25, 5-10).

Az ilyen házasságkötés neve héberül jibum (latinul levirátus). Ha a testvér családi állapotát folyatni kívánó férfi, héb. jávám, vagy a férfitestvérnek szánt asszony (jevámá) nem akarják folytatni a rokoni kapcsolatot, akkor a jibum helyébe lép a hálicá, a házasság alól való felmentés, szimbolikus módon a szandál lehúzása, amely a családon kívüli házasság számára is szabaddá teszi az özvegyet.

Szeder NASIM, Misna Jevamot

1/1

Tizenöt (féle) asszony[1] (akármelyike) örökre felmenti riválisát (pl. a második feleség), és a riválisának riválisát a hálicá és/vagy a jibum  alól. Ezek a következők: a (saját) lánya,[2] a lányának lánya, a fiának lánya, a feleségének lánya, felesége fia(i)nak lánya, felesége lánya(i)nak lánya, anyósa, anyósának anyja, apósának anyja, anyjától való nővére, anyja testvére, feleségének nővére, anyai fiútestvérnek felesége, testvérének felesége, (kinek férje meghalt, és az ifjabb) fiútestvér aki ezután született, és a menye. A felsoroltak örökre kizárják a riválisokat és a riválisok riválisait a hálicá és a jibum kötelessége alól.[3] Ha az (itt említett) asszonyok közül bármelyik meghal, vagy akit visszautasítanak, vagy elválik, vagy terméketlennek bizonyul, riválisaik megengedettek a (jávám számára). De anyósáról, vagy anyósának anyjáról, vagy apósának anyjáról nem mondhatjuk, hogy terméketlennek bizonyultak, vagy elutasították őket.

 

1/ 2

Hogyan mentik fel ezek az asszonyok aszonytársaikat, (riválisaikat)? Ha valakinek a saját lánya, vagy akármelyik, a fent említett (tizenöt) tiltott kapcsolat közül a (fiú)testvére felesége lesz, akinek emellett második felesége is van és meghal, akkor miként a lánya mentes a jibum alól,[4] ugyanúgy annak riválisa is mentes. Ha a lányának riválisa hozzáment a másik fiútestvérhez, akinek másik felesége is volt, és (a másik fiútestvér) meghalt, akkor miként a lányának riválisa mentes, ugyanúgy a rivális riválisa mentes, még akkor is, mintha száz fiútestvére lenne. Hogyan lehet, ha ezek (a fiútestvérek) meghaltak, a riválisok (házasságkötésre) szabadok? Ha valakinek a saját lánya, vagy a tiltott asszonyok (valamelyike) a testvéréhez megy, akinek másik felesége is van és a lány meghal, vagy elválik és ezután a fiútestvér is meghal, (a meglévő) másik asszony riválisa megengedett. Ha egy asszony visszautasíthatna, de nem teszi, riválisa hálicát végez, de nem lesz jibum tárgya.

 

1/ 3

Hatféle, ennél is szigorúbb (árájot)[5] is létezik, és mivel másokhoz mentek feleségül, a riválisaik megengedettek. Ilyen az anyja, és az apja felesége, apjának nővére, apjától való nővére, apja testvérének felesége, és apja bátyjának felesége.

 

1/ 4

Bét Sámáj a (fiú)testvéreknek megengedi a riválist[6], de Bét Hilel megtiltja nekik. Ha ezek a nők (riválisok, ill. asszonytársak) hálicát végeznek, Sámáj iskolája nem engedi, (hogy ezután) paphoz menjenek feleségül, Hilel iskolája pedig megengedi. Ha ezeket a asszonytársakat jibum illette, Bét Sámáj elfogadja, ha paphoz mennek feleségül, de Bét Hilel nem. Annak ellenére, hogy az egyik iskola tiltja, a másik elfogadja, az egyik alkalmatlannak találja, a másik megengedi, Bét Sámáj megengedi a Bét Hilelből való nőkkel való házasodást, és Bét Hilel a Bét Sámájból való nőkkel házasodik. A rituális tisztaság és tisztátalanság ügyében, ahol az egyik iskola egy dolgot tisztának ítél, és a másik ugyanazt tisztátalannak, nem gátolja őket, hogy a másik által tisztának ítélt szerszámot használni engedjék.

 

[1] Tizenöt féle asszony a kizárást jelentő rokoni kapcsolat szerint. Az alább felsorolt tizenöt bármelyikével való házasság tiltása kizárja a vérfertőzés lehetőségét.

[2] Első: Az életben maradt fiútestvér saját lánya.

[3] Ezek a misnai törvények arra az időre vonatkoztak amikor a zsidóknál a többnejűség megengedett volt.  A „rivális” – asszonytárs, lehet pl. a második vagy harmadik feleség.

[4] Mert senki nem veheti feleségül a saját lányát.

[5]Héb. Árájot: tiltott nemi kapcsolat, a vérfertőzés lehetőségével. Az ervá (genitália) szó (az árájot egyes száma).

[6] Megengedi a levirátust (jibum) Ez esetben elveszik az elhúnyt második feleségét.

Címkék:Jevamot, Misna

[popup][/popup]