Misna magyarul – Gitin 7.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Történt Cidon városában, hogy a férj azt mondta a feleségének: itt a válóleveled, azzal a feltétellel, hogy visszaadod nekem a köpenyemet. A nő azonban elvesztette a köpenyt. Bölcsek azt mondták: adja meg a köpeny árát.”

 

képünk illusztráció

A Szombat Misnája: Gitin traktátus

GITIN 7

 

Gitin 7/1

Aki önkívületi állapotban azt kéri: írjatok válólevelet a feleségemnek, az nem mondott semmit.[1] Először azt mondja, írjatok válólevelet a feleségemnek, majd önkívületi állapotba kerül, és azt mondja: ne írjatok válólevelet, akkor az önkívületi állapotában elhangzott kérés érvénytelen. Megnémul és azt kérdezik tőle: írjunk a feleségednek válólevelet? Bólint a fejével, majd háromszor próbára teszik: „nem-nem”, „igen-igen” (bólintással) válaszol, megírják és átadják (a feleségnek).

 

Gitin 7/2

Azt mondják neki: (a karavánútra induló, vagy beteg) embernek, írjunk-e a feleségednek? A férj így válaszol: írjatok. Megmondták az írnoknak, aki megírta és a tanúk aláírták, majd odaadták neki, és ő átadta a feleségnek, és visszajött. A get ennek ellenére nem érvényes, csak akkor az, ha azt mondta az írnoknak, hogy „írj” és a tanúknak, hogy „írjátok alá”.

 

Gitin 7/3

Ha valaki azt mondja (a feleségének): itt a válóleveled, ha meghalnék. Vagy: itt a válóleveled, ha meghalnék ebben a betegségben, vagy: itt a válóleveled a halált követően. Nem mondott semmit. Ha azonban így mondta: mától, ha meghalok, vagy az naptól, hogy meghalok, a get érvényes. Mostantól, vagy a halálom után kétséget ébreszt, mert ez get is és nem is az. Ha (a férj) meghal a nő hálicát[2] végez, és nem tart igényt levirátusra, hiszen a get érvényes is lehet. (Ha azt mondja): itt a válólevél mától, ha meghalok ebben a betegségben.  (A férj) felkel, kimegy a piacra, majd összeesik és meghal. (Megvizsgálják) és ha korábbi betegségtől halt meg, a get érvényes, ha nem, akkor érvénytelen.

 

Gitin 7/4

Az asszony, aki azt a getet kapta: („mától érvényes, ha meghalok”), csak tanúk mellett végezhet nemi aktust a férjével, (akkor is, ha csak egy tanú van), vagy a tanú rabszolga, vagy szolgálólány, feltéve ha nem a feleség szolgája.[3] Mi a feleség státusza azokban a napokban (a válólevél kézhez vétele és a halál beállta között)? Rabbi Jehuda azt mondja: minden szempontból férjezett nő. Rabbi Josze azt mondja: elvált nő, és nem is az.

 

Gitin 7/5

(Ha a férj azt mondja): ez itt a válóleveled, azzal a feltétellel, ha fizetsz nekem kétszáz zuz pénzt. A nő fizet és elvált asszonynak számít. Ha azt mondja: azzal a feltétellel, ha mostantól, harminc napon belül fizetsz nekem. Ha fizetett, harminc napon belül elváltnak számít, ha nem fizetett, férjénél marad. Raban Simon ben Gámliel azt mondta: Történt Cidon városában, hogy a férj azt mondta a feleségének: itt a válóleveled, azzal a feltétellel, hogy visszaadod nekem a köpenyemet. A nő azonban elvesztette a köpenyt. Bölcsek azt mondták: adja meg a köpeny árát.

 

Gitin 7/6

(Azt mondta a férj): itt a válóleveled, azzal a feltétellel, hogy szolgálni fogod az apámat, vagy szoptatod a csecsemő fiamat. Mennyi ideig szoptassa a fiát? Két évig. Rabbi Jehuda szerint tizennyolc hónapig. Meghal a fiúgyermek, vagy meghal az apa, a get érvényes marad. Itt a válóleveled azzal a feltétellel, hogy szolgálod apámat két évig, vagy azzal a feltétellel, hogy táplálod a fiam két évig. Meghal a gyerek vagy meghal az apa, vagy az apa azt mondja, hogy nem akarom, hogy szolgálj, (nem az apa hibájából), a get érvénytelen. Rábán Simon ben Gámliel azt mondja: ebben az esetben ez get. Rábán Simon ben Gámliel szabálya (ezzel kapcsolatban): minden akadálytól, amely nem a nő hibájából fakad, a get érvényben marad.

 

Gitin 7/7

Ez itt a válóleveled, ha harminc napon belül nem jönnék vissza, majd útra kel Júdeából Galileába. Antipatrosz[4] váráig érkezik és visszafordul. Válólevele érvénytelen, mert útközben visszafordult és még Galileáig se érkezett. Ha azt mondja: itt a válóleveled, ha harminc napon belül nem érkeznék meg, és Galileából Júdeába megy és eljutott Otnai falváig, majd visszafordul, (mivel azt is hozzátette, hogy el kell érjen Júdeába), ajánlata érvénytelen. Ha azt mondja: itt a válóleveled, ha harminc napon belül nem érkeznék meg, mert a tengeren túlra megyek. Akkóig jut időn belül és visszafordul. Ajánlata érvénytelen. Ha azt mondja: itt a válóleveled, ha harminc napig nem látlak. A férfi jön és megy, jön és megy, get-nek számít, azért mert ez idő alatt nem egyesült vele.

 

Gitin 7/8

Ha azt mondja, itt a válóleveled, ha nem jönnék vissza tizenkét hónapon belül. Ha meghal a tizenkét hónap alatt, ajánlata nem get. Azt mondja, ha tizenkét hónapon belül nem jövök, attól kezdve az lesz a válóleveled. 12 hónapon belül meghal, a get érvényes.

 

Gitin 7/9

Azt mondja: ha nem jövök tizenkét hónapon belül, írjátok meg és adjátok oda a feleségemnek a válólevelet. Megírták a válólevelet, majd vártak 12 hónapot és akkor adták át. A válólevél érvénytelen. Írjatok és adjátok oda a feleségemnek, ha nem jönnék vissza tizenkét hónap leteltével. A válólevelet tizenkét hónapon belül írták, nem érvényes. Rabbi Josze azt mondja: ilyen esetben a get érvényes. Ha tizenkét hónap után írták és átadták tizenkét hónap után és a férj meghalt, ha a get átadása a haláleset előtt történt, a get érvényes, de ha a halál megelőzte az átadást, a get érvénytelen. Ha ezt nem tudjuk, a feleség státusza: elvált asszony és nem is az.

[1] Kérését nem veszik komolyan

[2] Hálicá: a nő felmenti a férj fivérét a házasságkötés kötelme alól.

[3] Szolgálólánya bizalmaskodik a házon belül

[4] Antipatrosz: Júdeán belül esik

Címkék:Gitin, Misna

[popup][/popup]