Misna magyarul – Gitin 6.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Régen azt mondták: mikor láncon kivezettek valakit kivégzésre, azt kérte: írjatok válólevelet a feleségemnek, akkor írnak és át is adják neki. Később hozzátették: ezt annak is megteszik, aki karavánútra vagy tengeri útra megy. Rabbi Simon Sezuri hozzáteszi: annak is, aki halálos beteg.”

 

Misna, magyarul Ismétlés (héberül  מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

Gitin, héberül: גיטין traktátusa a Násim rendhez tartozik. Ez a traktátus a halachikus válás részleteivel foglalkozik. A gitin szó a get (akkádi eredetű szó) többesszáma, és a nőtől való válást igazoló dokumentumra, engedélyre utal. Mint korábban láttuk, a válás szabályaival a ketubot traktátus is foglalkozik.

 

A Szombat Misnája: Gitin traktátus

GITIN 6

 

Gitin 6/1

Ha valaki azt mondja: itt ez a get a feleségem számára, vagy vidd el ezt a get-et a feleségemnek. Ha meggondolja magát, megteheti. Ha az asszony azt mondja (a kézbesítőnek): hozd el azt a get-et számomra. Ha az asszony meggondolja magát, már késő, (mert a kézbesítőnek való átadáskor a válás megtörténtnek tekinthető). Ha a férj akarja (a lemondás lehetőségét), mondhatja a kézbesítőnek, hogy (legyen az ő személyes kézbesítője) és akkor mondhatja, hogy meggondolta magát. Raban Simon ben Gamliel szerint, ha a (feleség) egyszer azt mondta az ügynöknek: hozd el a get-emet, (a férj) nem gondolhatja meg magát.

 

Gitin 6/2

Ha a (feleség) azt mondja az ügynöknek: hozd el a get-emet, két csoport tanúra van szüksége. Az egyik csoport azt mondja: a mi jelenlétünkben hatalmazta fel az ügynököt, a másik csoport azt mondja: a mi jelenlétünkben kapta és nyitotta fel a válólevelet. A két  csoport egyformán tanúskodhat, vagy (az is lehet, hogy) mindkét csoportban csak egy tanú van és egy külső harmadik tanú a két egyéni tanú mellett. Eljegyzett lány, édesapjával együtt veszi át a get-et. Rabbi Jehuda azt mondta: két kéz egyszerre nem működik, de mindenképpen az apa az, aki a get-et átveszi. És az (a kiskorú lány) aki nem képes a get-re ügyelni, nem válhat el.

 

Gitin 6/3

Kiskorú lány (kisebb, mint 12 éves) azt mondja: hozd el a get-emet, a válás nem érvényes, amíg azt nem veszi a kezébe. Ha a férj meg akarja vonni tőle a get-et, megteheti, mert a kiskorú lány nem fogadhat (ügynököt) küldöncöt. Az apa azonban mondhatja a küldöncnek, menj és hozz get-et a lányomnak. A férj nem utasíthatja vissza. Ha valaki azt mondja a küldöncnek, menj és vidd el a get-et erre a helyre a feleségemnek. De ha más helyen adta át, a get nem érvényes. Rabbi Eliezer szerint érvényes. Ha egy nő azt mondta a küldöncnek, hozd el a get-et egy bizonyos helyről, és az másik helyről hozta, a get érvényes.

 

Gitin 6/4

Ha egy nő, aki paphoz ment feleségül azt mondja: hozd el a get-et, egyelőre tovább ehet a trumából (papi adomány) amíg kézhez veszi az okmányt, mert nem kinevezett ügynök a küldönc. Ha azt mondja, szerezd be számomra a get-et, akkor a kinevezett ügynök távozásától kezdve, nem ehet többé a trumából. Ha azt mondja az ügynöknek: vedd át a get-et egy bizonyos helyen, továbbra is ehet a papi adományból, amíg a get eljut arra a helyre. Rabbi Eliezer a trumá evését azonnali hatállyal megtiltja.

 

Gitin 6/5

Ha valaki azt mondja: írjatok get-et és adjátok át a feleségemnek, vagy azt mondja: válasszátok tőlem el, (váló)levelet írnak és átadják neki. (Ha valaki azt mondja): „küldjétek el”, „adjatok neki enni”, „szokás szerint cselekedjetek vele”, „megfelelően bánjatok vele”: az mind nem mondott semmit.[1] Régen azt mondták: mikor láncon kivezettek valakit (kivégzésre) azt kérte: írjatok get-et a feleségemnek, akkor írnak és át is adják neki. Később hozzátették: ezt annak is megteszik, aki karavánútra vagy tengeri útra megy. Rabbi Simon Sezuri hozzáteszi: annak is, aki halálos beteg.[2]

 

Gitin 6/6

Akit a gödörbe dobnak (börtön) kikiabálja a nevét, és akik meghallják, (ő vagy ők), kötelesek válólevelet írni és átadni a (fogoly) feleségének. Ha egy egészséges férfi azt mondja, írjatok neki get-et, csak „szórakozni” akart vele. Egy egészséges férfivel történt: azt mondta: írjatok get-et a felségemnek, majd felment a háztetőre, leugrott és meghalt. Rábán Simon ben Gámliel azt mondta: a Bölcsek azt mondták: ha magától esett le, az is get-nek számít, ha a szél döntötte le, nem számít annak.

 

Gitin 6/7

Egy valaki két másiknak azt mondja: adjatok get-et a feleségemnek, vagy három másiknak mondja: írjatok get-et és adjátok át a feleségemnek – ők maguk kell, hogy megírják és átadják. A férfi háromnak mondta: adjatok get-et a feleségemnek, ezek másokhoz fordulnak és megismétlik: írjatok,[3] ezek Rabbi Meir szavai. És íme, következő a háláchá, amelyet az Ono-i Rabbi Hániná hozott Rabbi Ákivától, aki akkor börtönben volt: „hagyomány van a kezemben, (melyet tanítóimtól kaptam)”. Ha valaki háromnak mondja: adjatok get-et.a feleségemnek, ők, (a három) mondhatja másnak, hogy írjon get-et, mert az a valaki Bet Din felhatalmazással ruházta fel a hármat. Rabbi Joszi azt mondja: mi azt mondtuk annak, aki az üzenetet hozta Rabbi Háninától: mi azt a hagyományt is hallottuk, hogy ha valaki azt mondja Jeruzsálemi Nagy Törvényszéknek (Bet Din há Gádol): adjatok get-et a felségemnek, azok megnézik és megírják, és átadják neki. Ha tíz (embernek szól): egy közülük megírja, és ketten közülük aláírják. Ha azt mondja: mindegyik írjon, akkor egy valaki megírja, és mindenki aláírja. Ezért ha a tíz közül valaki meghal, (mielőtt aláírná) a get érvénytelen.

[1] Ezek üres, hatálytalan kijelentések.

[2] A halálos beteg is elválik a feleségétől

[3] ezek engedelmeskedtek, mivel a férfi a háromból BetDint- (bíróság) csinált.

Címkék:Gitin, Misna

[popup][/popup]