Misna magyarul – Gitin 2.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Get bármilyen anyaggal írható: tintával, festékkel, vörös festékkel, gyantával, vitriollal, és egyéb permanens pigmenttel. Nem írható olyan folyadékkal, mely nem permanens, pl. gyümölcslével. Mindenre írható: olívafa levelére, a marha szarvára, de akkor neki adja az állatot, vagy a rabszolga karjára és neki ajándékozza a rabszolgát. A galileai Rabbi Joszi azt mondja: nem írnak olyasmire, amiben élet van, se ételre.

Képünk illusztráció

 

Misna, magyarul Ismétlés (héberül  ‏‏שְׁנָהמִ misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

Gitin, héberül: גיטין traktátusa a Násim rendhez tartozik. Ez a traktátus a halachikus válás részleteivel foglalkozik. A gitin szó a get (akkádi eredetű szó) többesszáma, és a nőtől való válást igazoló dokumentumra, engedélyre utal. Mint korábban láttuk, a válás szabályaival a ketubot traktátus is foglalkozik.

 

A szombat MISNÁJA: Gitin, no. 2

Gitin 2/1

Tengerentúlról hozta és azt mondja: előttem írták a get-et, de nem előttem írták alá, – vagy: nem előttem írták, de előttem írták alá, – vagy: előttem írták, de csak félig írták alá, vagy: előttem írták alá, de csak félig írták meg. (Ez a get nem kóser) használhatatlan. Az egyik azt mondja: előttem írták, a másik (aki nem küldönc) azt mondja: előttem írták alá, használhatatlan. Ketten azt állítják: előttünk írták, a harmadik: előttem írták alá, használhatatlan. Rabbi Jehuda alkalmasnak tekinti. Azt állítja, előttem írták, de ketten azt állítják: előttünk írták alá: kóser.

 

Gitin 2/2

Nappal írták és ugyancsak nappal írták alá, éjjel írták és éjjel írták alá, éjjel írták és nappal írták alá, kóser. Nappal írták és a (rákövetkező) éjszaka írták alá, érvénytelen, Rabbi Simon szerint érvényes. Rabbi Simon megjegyezi: minden gitin, amelyet nappal írtak, és a rá következő éjjel írtak alá, érvénytelen, kivéve a nők get-jét (válólevelét).

 

Gitin 2/3

Get bármilyen anyaggal írható: tintával, festékkel, vörös festékkel, gyantával, vitriollal, és egyéb permanens pigmenttel. Nem írható olyan folyadékkal, mely nem permanens, pl. gyümölcslével. Mindenre írható: olívafa levelére, a marha szarvára, de akkor neki adja az állatot, vagy a rabszolga karjára és neki ajándékozza a rabszolgát. A galileai Rabbi Joszi azt mondja: nem írnak olyasmire, amiben élet van, se ételre.

 

Gitin 2/4

Nem írnak olyasmire, ami a földdel (talaj) érintkezik. Ha mégis írtak, kivágják azt a darabot, aláírják, és neki adják. Kóser. Rabbi Jehuda elveti, (és csak cakkor engedélyezi), ha kivágott (darabra) írtak és azt ellátták aláírással. Rabbi Jehuda ben Betéra azt mondja: nem írhatnak letörölhető papírra, vagy hasonlóra,[1] mert az hamisítható.

 

Gitin 2/5

Minden ember írhat get-et, akár süketnéma, gyengeelméjű vagy kiskorú. Nő is meg írhatja a saját válólevelét, és a férfi a ketubá nyugtáját, mivel a get érvényét a tanúk aláírásától kapja. Bárki hozhat get-et, kivéve a süketet, a gyengeelméjűt, a kiskorút, a vakot és az idegent. Miután rábízták, és a kiskorú időközben idősebb lett, a süketnéma beszédképes, a vak visszanyerte látását, a gyengeelméjű rendbe jött, az idegen betért, (küldöncnek) alkalmatlanok. Ha az eredetileg egészéges küldönc megsüketült, majd visszanyerte hallását, látott majd megvakult és újra látott, eszénél volt s aztán megbolondult, majd észhez tért, a get kósernek számít. Íme, a szabály: ha a get küldönce alkalmas a feladata ellátására korábban és most, elfogadható.

 

Gitin 2/6

Mikor megbízták a get (átadásával), még kiskorú volt, de később megnőtt, vagy a süket, aki később visszanyerte a hallását, vagy a vak, aki visszanyerte látását, az együgyű, aki értelmes lett, idegen, aki betért, (nem adhat át get-et), mert az érvénytelen. De (küldönc), aki eredetileg egészséges volt, közben megsüketült majd visszanyerte hallását, megvakult, majd visszanyerte látását, normális, aki megbolondult, majd rendbe jött, küldöncnek alkalmas. Ez a szabály: az egészséges ember, akinek megmutatkoztak (a fent említett hiányosságai) de kigyógyult, küldöncnek alkalmas.

 

Gitin 2/7

Azok, akiknek a tanúsága egy nővel[2] kapcsolatban nem megbízható, pl. arról, hogy „a férj meghalt”, hozhatnak get-et, nevezetesen az anyós, az anyós lánya, az asszonytársa, a jevimtá[3] a férje lánya. Miben különbözik a get a halottról szóló tanúságtól? Abban, hogy a get-ben írva van, hogy elvált. Az asszony maga rendelkezik a get-jével, de nyilatkoznia kell: előttem írták, előttem írták alá.

[1] hasonló: lemosható papírféle – deftera

[2] Másik nő: történetesen az, akinek férje elhunyt és get-re számít.

[3] Jevimtá: aki a meghalt férj testvérére vár

Címkék:Gitin, Misna

[popup][/popup]