Misna magyarul – Bává Kámá 5.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

„Ha az ökör egy másik ökröt döfködött, és közben egy várandós asszonyt meglökött, aki helyben elvetélt. Az elvesztett magzatért senki nem felelős. De ember esetén, aki társára támadt és közben megütötte a közelben lévő várandós asszonyt, aki elvesztette magzatát, magzatkárt fizet.” 

Wenceslas Hollar: Sára és Hágár

Bává Kámá 5/1

Ha az ökör felöklel egy vemhes tehenet és a borjút élettelenül találják a tehén mellett, de nem tudni, az öklelés a borjú születése után történt, vagy előtte, a tehén után fél kárt térítenek és a borjú után negyed kárt. Ha a tehén felökleli az ökröt és a borjút a tehén mellett találják (élve), és nem tudni, a borjút az öklelés előtt vagy után szülte, a tehén után fél kárt térítenek és a borjú után negyed kárt.

 

Bává Kámá 5/2

A fazekas behelyezi a cserépedényeit a házigazda udvarába engedély nélkül, és a gazda állata összetöri azokat, (a gazda) nem fizet a kárért. Ha az állat megsérül, a fazekas fizet a kárért. Ha engedéllyel hozta az udvarba, a házigazda fizet a kárért. Ha valaki behozta a gyümölcsöt a házigazda udvarába, engedély nélkül, és az állat megette, nem történt kár. Ha engedély nélkül vitte az udvarba a gyümölcs(kereskedő) és az állat megette a gyümölcsöt, (a házigazda) nem fizet. Ha az állat beteg lett, a gyümölcskereskedő fizet, ha engedéllyel vitte az udvarba, a házigazda fizet (az állatnak okozott) kárért.

 

Bává Kámá 5/3

Bevitte ökrét a gazda udvarába, engedély nélkül, s azt megdöfte a gazda ökre vagy megharapta a gazda kutyája, a gazda nem fizet kártérítést. De ha az ő ökre döfött, fizet. Ha az ökre beleesett a vizes gödörbe és beszennyezte a vizet, köteles fizetni. Ha gazda vagy fia a vízben voltak, az ökör[1] tulajdonosa kofert fizet.[2] Ha engedéllyel vitte ökrét a gazda udvarába, a gazda fizet. Rabbi[3] azt mondja: ha a háztulajdonos megígérte, hogy felügyel, nem felelős az okozott kárért.

 

Bává Kámá 5/4

Ha az ökör egy másik ökröt döfködött, és közben egy (várandós) asszonyt meglökött, aki helyben elvetélt. Az elvesztett magzatért senki nem felelős. De ember esetén, aki társára támadt és közben megütötte a közelben lévő (várandós) asszonyt, aki elvesztette magzatát, magzatkárt[4] (héb. deméi vládot) fizet. Hogyan állapítják meg a magzatkárt? Mennyit ért az asszony mielőtt szült (elvetélt) és mennyit ér, miután szült.[5] Rábán Simon ben Gámliel azt mondja: ha az asszony már szült, értéke növekszik.[6] Ehelyett felértékelik a magzatot, és ennek fejében fizetnek a férjnek. Ha nem él a férj, az örökösnek fizetnek, ha felszabadított rabszolganő volt, vagy prozelita nő, senki nem fizet.

 

Bává Kámá 5/5

Gödröt ás a saját területén, és a gödör a közterületet is érint, vagy gödröt ás a közterületen és az magánterületet is érinti, vagy a saját területén ás és a gödör másik magánterületet érint, felelős.[7] Ha gödröt ás a nyilvános területen és egy ökör vagy szamár beleesett és megdöglött, kárt fizet. (Ez a helyzet) akár gödröt, akár árkot, akár fedett barlangot, vagy fedetlen csatornát ásott, a kár megfizetésére köteles. Miért mondanak gödröt? Az a gödör, mely elég mély ahhoz, hogy halált okozzon tíz tenyér mély (héb. tefah), és hasonlók a tíz tenyér mélységű (árkok). Ha mélysége tíz tenyérnél kisebb és beléesik ökör vagy szamár és megdöglik, nem fizet kárt (az, aki ásta). De ha (az állat) megsérül benne, kárt fizet.

 

Bává Kámá 5/6

Gödör, melyet ketten ástak. (Mikor kész lett) az első megszemlélte, de nem fedte be, majd a másik is (megszemlélte, de nem fedte be) a másik felelős. Befedte az első, majd arra ment a második és látta, hogy nyitott, de nem fedte be. Ismét a másik a felelős.  Ha a gödör (gazdája) rendesen befedte, és beléesett ökör vagy szamár és megdöglött. A („gazda”) nem felelős. Ha nem fedte be rendesen, beléesett ökör vagy szamár és megdöglött, a gödör gazdásja fizetni köteles. Ha az (állat) az ásás zajára előre esett és megsérült, köteles. Ha hátra esett az ásás zajára, nem köteles. Ökör és az edények a gödörbe estek és összetörtek az edények, szamár és az edények a gödörbe estek és az edények összetörtek, köteles az állatban esett kárért, az edényekért nem. Ha beleesett egy süket, zavarodott, vagy fiatal ökör, a tulajdonosa felelős, ha egy fiú egy lány vagy rabszolga, vagy egy szolgálólány belesett (a tulajdonos) nem felelős.

 

Bává Kámá 5/7

A gödörbe esés törvényei szempontjából, az ökör és más háziállat egyenlőnek számít. Erre vonatkozóan lásd. Hár Szináj törvénye, (Kiv. 19.3), a kettős fizetség lopás esetén, ld. Kiv.22.3), az elveszett tárgyak visszatérítése, az állat terhének levétele, a felmálházás, a kilájim, a szombati pihenő. Hasonlóan az állatok, és a madarak. De miért emelik ki az ökröt és a szamarat? Azért, mert az írott szöveg (a Misna) a hétköznapibb állatokat emelte ki példának.

[1] Az ökör rájuk esett

[2] Ha megsérült vagy meghalt a gazda és/vagy a fia

[3] Rabbi: Rabbi Jehuda háNászi

[4] Magzatkár: a magzat elvesztésének kompenzálása

[5] Kiszámítják a különbözetet

[6] értéke növekszik: mivel túl van az életveszélyen

[7] Ha bárki megsérül a gödörben

Címkék:Bava Kama, Misna

[popup][/popup]