Misna magyarul – Bává Káma 2.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Mivel okoz kárt az ökör lába? Úgy, hogy járás közben tör és zúz. Ha az állat rúg vagy kövek szóródnak a lába nyomán és edény törik, a (az állat tulajdonosa) fél kárt fizet.

Képünk illusztráció

 

Nezikin ( נזיקין ) károk, másképp: a károk rendje a Misna negyedik rendje.

Nagyrészt a zsidó bűnügyi és polgári törvényekkel foglalkozik, valamint a zsidó törvény végrehajtó szerveivel. A Nezikin, (károk rendje) tíz traktátusból áll:

 

Bává Kámá – első kapu

Bává Meciá – középső kapu

Bává Bátrá – utolsó kapu

Szánhedrin – a nagy törvényszék

Mákot – vesszőzés

S’vuot – eskütétel

Edujot – tanúságtétel

Ávodá zárá – idegen vallás

Ávot– atyák bölcsessége

Horájot – döntések (vétekáldozattal kapcsolatban)

 

Bává Kámá traktátusa

 A Bává kámá (első kapu) traktátusa polgári ügyekkel foglalkozik, főleg károkkal és kártérítési szabályokkal. A traktátusnak 10 fejezete van.

  

Bává Kámá 2/1

Mivel okoz kárt az ökör lába? Úgy, hogy járás közben tör és zúz. Ha az állat rúg vagy kövek szóródnak a lába nyomán és edény törik, a (az állat tulajdonosa) fél kárt fizet. Ha az állat edényre lép[1] és azt eltöri, vagy edényre esik és eltöri, az első esetben teljes kárt fizet, a második esetben fél kárt. Szokása a baromfinak, hogy járása közben kárt okoz. Ha a lába beakad, vagy ugrálás közben edényt tör (gazdája) fél kárt fizet.

 

Bává Kámá 2/2

Mivel okoz kárt a fog? Azzal, hogy megrágja azt, amit jónak lát. Az állat veszélyt jelent a gyümölcsre és a zöldségre, ha azonban ruhát vagy edényt károsított, a gazdája csak fél kárt fizet. Hogyan? Ha a károsult háza körül történik, de ha közterületen történik, a tulajdonos nem felelős. Ha (az állat a piactéren) eszik, mennyit fizet (a tulajdonos)? Annyit, amennyit megevett. Honnan tudjuk, mennyit fizet? Ha a piactér közepéről evett, annyit fizet, amennyit megevett. Ha a piactér széléről evett, a kárért fizet (amit az állat okozott). Ha a bolt körül evett (a tulajdonos) annyit fizet, amennyit megevett, ha a bolt belsejéből, a kárért fizet, (amit az állat okozott).

 

Bává Kámá 2/ 3

Ha kutya vagy kecske leugrik a tetőről és (a károsított) edényeit összetöri, (az állat tulajdonosa) teljes kárt fizet, mivel ezek kárt okozó állatok. Ha a kutya elvesz egy darab sült tésztát, úgy, hogy arra tüzes hamu tapad, és azt a magtárba vonszolja egy kéve gabona mellé és az leég: megfizeti a tészta teljes árát és a kéve gabona fél árát.

 

Bává Kámá 2/ 4

Milyen állat tekinthető ártalmatlannak és melyik veszélyesnek?[2] Veszélyes az, amelyről az emberek tanúsítják, hogy három napon át kárt okozott (pl. öklelt). Rabbi Juda szerint ártalmatlan az, amely három nap során egyszer sem (öklelt). Rabbi Meir szerint veszélyes az, amelyről háromszor is panasz hangzott el, veszélytelen az, amelyet megérinthet a gyerek és nem ökleli fel.

 

Bává Kámá 2/5

Mit tett a káros (veszélyes) ökör a károsított állítása szerint? Öklelt[3], lökött, harapott, lefeküdt és rugdosott a köz területén, a tulajdonosa a kár felét fizeti. Rabbi Tarfon szerint, ha a sértett területén tette, teljes kárt fizet,[4] a Bölcsek szerint csak a kár felét. Rabbi Tarfon erre így válaszolt: a törvény elnézően kezeli a köz területén történt láb és fog okozta kárt, ahol (a tulajdonos) mentes a kártérítés alól, de szigorúan kezeli a saját területén, ahol teljes kárt fizet. És ha a szarv ügyében is szigorúan jár el a köz területén, ahol fél kárt fizetnek, (nem az lenne a helyes), hogy teljes kárt fizessenek a sértett területén? Bölcsek így folytatták: a törvényhez elég tudni, hogy honnan eredeztetjük, vagyis, ha a köz területén a kár fele, az a sértett területén is a kár fele szerint ítéltetik. Így válaszolt (Rabbi Tarfon):  a szarvat nem a szarvból ítélem, hanem a szarvat a lábból.[5] Ahol enyhébb a fog és a láb okozta kártérítés a köz területén,[6] ott súlyosabb a szarv esete. Ahol a fog és láb okozta kár a sértett területén szigorúan ítéltetik, nem indokolt, hogy a szarv okozta kár szigorúbban megítéltessék? Ismét azt válaszolták neki: a törvényhez elég tudni, hogy honnan eredeztetjük. Ha a köz területén a kár felét fizetik, a sértett területén is a kár felét fizessék.

 

Bává Kámá 2/6

Az ember mindig veszélyes (muád) akár véletlenségből akár szándékosan, akár éber, akár alszik. Megvakította a társát, vagy tönkretette a szerszámait teljes kárt fizet.

 

[1] Cserép edényekről van szó

[2] E két tulajdonság héberül: tám és muád

[3] öklelés – ezzel egyenértékű a szarv, ahogy a misna használja: héb. keren

[4] Az ökör tulajdonosa

[5] A szarv öklelése nagyobb veszély, mint a rugás.

[6] Ahol nem fizetnek a kárért

 

Címkék:Bava Kama, Misna

[popup][/popup]