Misna magyarul 8.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Androgünosz elvehet feleségül nőt, de nem vehetik el őt nőként. Rabbi Eliezer azt mondja: Androgünosz esetén megkövezik, ha férfi genitáliával közösül.”

Hermafroditosz szobra Pergamum, i.e. 3. század

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.  

Násim (Asszonyok) rendjének első traktátusa a Jevamot, (magyarul sógorházasság) szabályaival foglalkozik. Ha valakinek a fiútestvére gyermek nélkül meghal, az illető (ugyanattól az apától) köteles feleségül venni az özvegyet, hogy „nevet” állítson az elhunytnak, (ld. MTörv 25, 5-10).

Az ilyen házasságkötés neve héberül jibum (latinul levirátus). Ha a testvér családi állapotát folyatni kívánó férfi, héb. jávám, vagy a férfitestvérnek szánt asszony (jevámá) nem akarják folytatni a rokoni kapcsolatot, akkor a jibum helyébe lép a hálicá, a házasság alól való felmentés, szimbolikus módon a szandál lehúzása, amely a családon kívüli házasság számára is szabaddá teszi az özvegyet.

 

Misna Jevámot 8

Jevámot 8/1

Körülmetéletlen és más tisztátalan nem ehet a papi adományból. Feleségük vagy rabszolgájuk ehet.[1] (Pap) akinek a heréi sérültek, vagy hímvesszője hiányos, ő és a rabszolgái ehetnek, de az asszonyaik nem.[2] Ha nem érintkezik asszonyával, miután a csonkaság megtörtént, ehetnek.

 

Jevámot 8/2

Ki az, akinek heréi sérültnek tekinthetők, (héb. pácuá dáká). Mind az, akinek a heréi sérültek, akár egy is. Ki az, akinek hímvesszője sérült (héb. kárut sáfchá)? Akinél az ín sérült (megvágták). Ha azonban a makkból, akár hajszálnyi is megmaradt, kóser. Pácuá dáká és kárut sáfchá megházasodhat betért nővel vagy felszabadított rabszolgával, de a gyülekezetbe nem léphet,[3] miként a Tóra előírja: „Pácuá dáká és kárut sáfchá ne lépjen az Örökkévaló gyülekezetébe” (MTörv 23).

 

Jevámot 8/3

Ámonita és moábita nem jöhet (izraeliták táborába), s a tiltás örökre szól, asszonyaiknak azonban azonnal[4] megengedett. Az egyiptomi és az edomita tiltása csak a harmadik nemzedékig[5] van érvényben, egyformán a férfi és a nő esetében. Rabbi Simon a nőknek azonnal megengedi. Rabbi Simon azt mondta: ez a törvény[6] a kál vá homer[7] szabályából ered. Midőn a férfiakat kizárta minden időben, örökre, a nők azonnal beléphettek (az izraeliták közösségébe). Ahol a férfiakat csak három nemzedékig zárta ki, ott nem járta a szokás, hogy a nőknek azonnal megengedi. A Bölcsek azt válaszolták neki (az egyiptomi és edomita nők ügyében): ha ez háláchá, elfogadjuk, de ha csak (Rabbi Simon) döntése, nem fogadjuk el. Azt válaszolta: azt mondom, hogy ez háláchá. Mamzerim és netinim[8] ki vannak zárva, tiltásuk örökre szól, egyformán a férfiak és a nők.

 

Jevámot 8/4

Azt mondta Rabbi Jehosua, hallottam, hogy a szárisz-nak (kasztrált) hálicát végeznek,[9] és a feleségének is jár a hálicá, de nem tudom megmagyarázni, (hogy melyik szárisz esetében van hálicá, melyiknél nincs). Azt mondta Rabbi Ákiva: majd én megmagyarázom: ember által kasztrált eseté[10] hálicá jár és a feleségének is, mivel volt az életében olyan idő, amikor nemileg aktív volt. Szárisz hámá (természetes, született eunuch) esetében nincs hálicá, se ő se a feleség részéről, mivel nem volt nemileg aktív. Rabbi Eliezer azt mondja: nem így van, mert a természetes eunuchnak magának és a feleségének egyaránt jár hálicá, mert az gyógyítható. Ember által kasztráltnak és feleségének nem jár hálicá, mert számára nincs gyógyulás. Rabbi Jehosua ben Betéra tanúskodott egy bizonyos Ben Neguszatról, aki Jeruzsálemben élt és ember kasztrálta. A feleségének levir házasságot rendeztek, igazolva Rabbi Ákiva véleményét.

 

Jevámot 8/5

A (természettől fogva) szárisz számára nincs hálicá és nincs levirátus, (jibum). Ugyanígy, a terméketlen nő, (héb. ejlonit) számára sincs hálicá, se levirátus. Ha a száriszt felmentette a sógornője, (hálicá) ezáltal a nő nem vált alkalmatlanná.[11] Ha (szárisz) lefeküdt vele, alkalmatlanná tette, ez olyan, mint a tiltott nemi kapcsolat. Hasonlóan, ejlonit aki férfi testvérektől hálicát kapott, nem lesz alkalmatlan. Ha lefeküdtek vele, alkalmatlan, kapcsolata tiltott nemi kapcsolat. [12]

 

Jevámot 8/6

Pap és szárisz hámá (természetes eunuch) és izraelita lányt vesz el, adhat neki ételt az adományból. Rabbi Joszi és Rabbi Simon mondják: hermafrodita pap, aki izraelita nőt vesz feleségül, részesíti az adományból, mintha fiú lenne. Rabbi Jehuda azt mondta, ha a tumtum,[13] akit megműtenek és fiúnak bizonyul, nem végez hálicát, mert szárisznak tekinthető. Androgünosz elvehet feleségül nőt, de nem vehetik el őt nőként. Rabbi Eliezer azt mondja: Androgünosz esetén megkövezik, ha férfi genitáliával közösül.

[1] A körülmetéletlenség és tisztátalanság az adott személyre jelent akadályt.

[2] Az ilyen csonkaság esetén a pap asszonya profanizált.

[3] „A gyülekezetbe nem léphet”: az izraelita nővel való házasságra vonatkozik.

[4] Azonnal, miután betértek.

[5] A harmadik már nem, ha betér.

[6] Törvény: az egyiptomi és edomita nő kitérése után azonnal hozzámehet az izraelita férfihez.

[7] Kál váhomer: talmudi logikai szabály.

[8] Ld. korábban.

[9] A hálicá során a gyermektelen férfit felmentik a levirátus házasság alól.

[10] Akit ember kasztrált.

[11] Nem alkalmatlan: hozzá mehet a paphoz.

[12] Tiltott nemi kapcsolat: héb. beilát znut.

[13] Tumtum: akinek a genitáliáit bőr fedi.

Címkék:Jevamot, Misna

[popup][/popup]