Misna – magyarul 2.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Nem akarok arról hallani, hogy az Ég Királyságát akár egy órára is elhagyjam.”

Misna Kaufman

 „A Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítására Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

Az első részt és a részletesebb magyarázatokat lásd itt.

Bráchot (Áldások)

 

BRÁCHOT: MISNA 2/1

Épp a Tórából olvasott, mikor eljött a smá imádság ideje. Ha gondolt a smára, az olyan, mintha elmondta volna. (Ha nem gondolt, el kell mondania). Ha a szakaszok között[1] szünetel, a társa hogyléte felől kérdez, és viszonozza [a köszöntést]. Ha a közepénél van,[2] csak akkor kérdez és viszonoz, ha fél.[3] Ezek Rabbi Meir szavai. Rabbi Jehuda azt mondja: Ha a közepénél tart, akkor kérdez, ha fél, és tiszteletből viszonoz.[4] A szakaszok között tiszteletből kérdez, és minden ember köszöntését viszonozza.

 

BRÁCHOT: MISNA 2/2

Ezek a szakaszok közti szünetek:[5] Az első és a második [bevezető] áldás között; a második áldás és a smá között; a smá[6] és a vehájá im sámoá között;[7] a vehájá im sámoá és a vá-jomer[8] között; a vájomer és az emet ve-jáciv  között. Rabbi Jehuda azt mondja: A vájomer  és az emet ve jáciv között nem szakíthatja meg.[9] Rabbi Josua ben Karha azt kérdezte: Miért került a smá [szakasza] a vehájá im sámoá [szakasza] elé?[10] Azért, hogy [az ember] először magára vegye az égi királyság terhét,[11] és aztán a törvények [parancsolatok] terhét. Miért előzi meg a vehájá im sámoá a vájomer szakaszát? Mert a vehájá im sámoá egyaránt érvényes nappal és éjszaka, míg a vájomer  csak a nappalra[12] vonatkozik.

 

BRÁCHOT: MISNA 2/3

Aki smát olvas, de nem fennhangon,[13] teljesítette [a parancsolatot]. Rabbi Josze azt mondja: Nem teljesítette. Olvas, de nem pontosan, Rabbi Josze szerint teljesítette, Rabbi Jehuda szerint nem teljesítette. Aki rossz sorrendben olvas,[14] nem teljesített. Olvasás közben hibázott, visszatér arra a helyre, ahol hibázott.

 

BRÁCHOT: MISNA 2/4

Építők a fa tetején is mondhatják, vagy a fal állványzatán. Ugyanezt nem tehetik [ámidá] imádsága közben.[15]

 

BRÁCHOT: MISNA 2/5

Újdonsült férj mentes a smá olvasásától, az első éjszakától a szombat kimeneteléig, ha addig nem hálta el [a házasságát]. Ez történt Rábán Gámliellel, aki mondott [smát] az esküvőt követő első éjszakán. Tanítványai azt mondták: Rábbénu, azt tanítottad, hogy a vőlegény mentes a smá mondásától az első éjszaka. Azt válaszolta nekik: Nem akarok arról hallani, hogy az Ég Királyságát akár egy órára is elhagyjam.

 

BRÁCHOT: MISNA 2/6

[Rábán Gámliel] fürdőt vett a felesége halálát követő első éjszakán, erre azt mondták a tanítványai: Rábbénu, azt tanítottad nekünk, hogy gyász idején tilos a fürdés. Azt válaszolta nekik: Én nem vagyok olyan, mint a többi ember, én rajongok a tisztaságért.

 

BRÁCHOT: MISNA 2/7

Mikor meghalt Távi, a szolgája, elfogadta a részvétnyilvánítást.  Azt mondták a tanítványai:  Rábbénu ,  azt tanítottad nekünk, hogy rabszolga után nem jár részvétnyilvánítás! Azt válaszolta: Tavi a szolgám más, mint a többi rabszolga. Értékes[16] ember volt.

Héberből fordította és magyarázatokkal ellátta Uri Asaf

 

MISNA 2/8

Ha az újdonsült férj smát akart mondani az első éjszaka, mondjon. Rábán Simon ben Gámliel azt mondja: Ne legyen túlbuzgó, ne mondja ki az Isten nevét[17] akármikor.

[1] Ld. a következő misnát.

[2] …és az imádkozó megszakítja az imát és fogadja valakinek a köszöntését.

[3] Mert fél a társától, akitől az élete függhet.

[4] Tiszteletre méltó emberek köszönését.

[5] Szünetek: héb. ben há-prákim: a smá szakaszai, és az imát megelőző és követő áldások között.

[6] A smá ima első szakasza a smá jiszráel „Halljad Izráel”.

[7] Vehájá im sámoá: a második szakasz: „lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek” (MTörv 11, 13).

[8] Vájomer: a harmadik szakasz: „És szóla az Úr Mózesnek, mondván”(Num 15, 37-41).

[9] Az említett idézet utolsó szava: „Istenetek”,  héb. elohechem, és az utána köv. szó héb. emet „igazság”. Bár ez már új mondat, az „Istenetek” és az igazság szó között nem szabad szünetet tartani.

[10] A két szakasz a Tóra különböző helyeiről való, mi szabta meg ezt a sorrendet?

[11] Az égi királyság terhe, héb. ol malchut sámájim : a vallás nap-napi előírásos betartása.

[12] A vájomer szakasz említést tesz a szemlélőrojtról (héb. cicit), mely szemlélésére éjszaka nincs szükség.

[13] Suttogva olvas, vagy rosszul hall.

[14] Előre siet az olvasásban, és kihagy egy verset.

[15] Ámidá, vagy Smone Eszre (18 áldás imája), melyet állva mondanak.

[16] Értékes ember: a héb. káser (kóser) jelzőt használja a Misna.

[17] A smá imádságban elhangzik Isten neve.

Címkék:Brachot, Misna

[popup][/popup]