Meséld el gyermekeidnek…

Írta: Kántor Anita - Rovat: Hagyomány

Mint a legtöbb zsidó gyerek, én is a Pészáchot szerettem a legjobban. Fennkölt és vidám ünnep. Mint a fáraó rabszolgái, követtük Mózest az ismeretlenbe, a sivatagba, fel egészen a Színáj hegyig. Hívása a szabadság felé erősebb volt, mint a félelem.

A széder átformált minket. Azon az estén apám élvezte, hogy királyi hatalommal bír. Anyám – aki bájosabb volt, mint valaha – királynő volt; mi gyermekek, hercegek. A látogatók pedig – az utazók és a koldusok, akiket mi hívtunk ünnepi asztalunkhoz – titkok tudóinak hírnökei, álruhába öltözött hercegek voltak. Hogy is tudnám nem szeretni azt az ünnepet, mely már a széder előtt jól kezdődött. Heteken keresztül vártunk, készültünk rá…“

Moraviai Haggada, 1737. Fotó: Palphot Ltd., Israel

Így írja le Elie Wiesel „A Passover Haggadah” előszavában (Mark Podwal illusztrációival, Touchstone Kiadó, 1993) érzéseit az ünneppel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez a pár soros idézet pontosan adja vissza Pészách egyik legfontosabb üzenetét: Mindenkinek saját magának kell megszabadulni a rabszolgaságból, épp úgy, mint őseink tették Mózes vezetésével. A szertartások, melyeket otthon és a zsinagógában gyakorlunk, segítenek az átélésben, megértésben.

A szertartások része a Hágádá, a pészáchi elbeszélés olvasása. A XVI. század óta a Hágádá több mint kétezer egyedi,  tehát más, addig megjelent Hágádáktól többé-kevésbé (például illusztrációiban, magyarázataiban, fordításában) különböző kiadásban jelent meg. Szövegét és stílusát  tekintve folyamatos fejlődést mutat, tehát nem egyetlen személynek az  alkotása. Egyes részei a zsidó történelem különböző korszakaiból kerültek be az általunk manapság használt könyvbe.

Tegyünk egy rövid időutazást és nézzük meg, történelmünk különböző szakaszaiban mely részekkel gazdagodott a Hágádá.

Az Első Templom idején (i.e. 1000-587) még  csak a Tórára hivatkozhatunk, Mózes 2., 3., 4. és 5. könyve is foglalkozik a Pészáchhal. A Második Templom (i.e. 537- 70 i.sz.) korában már létezett egyfajta Széder-rend. (A Széder Hágádá kifejezést úgy is lehet fordítani, hogy az elbeszélés rendje.) Pészáchot eredeti formájában a Második Szentély pusztulásáig tartották meg (macesz és bor, valamint az állatáldozatok). Josephus Flavius lejegyzett korabeli – i.sz. I. századbeli – pészáchi szertartásokat, melyen becslése szerint, a jeruzsálemi áldozatbemutatáson összegyűlt résztvevők száma körülbelül hárommillió. (Zsidó Háborúk 6:9/3)

Tovább fonva az idő fonalát, elérünk a tanaiták korába, (i.sz. 10-210) amikor is a misnai szövegek lezárásra kerültek,  majd az amorák (210-550) idejében került be a maceszre mondott áldás, valamint a „Mágid” is ekkorra tehető. A gáoni időszakban (550-1040) már „Dájénu és a Ha Lachma Anja” része a szédernek.

A középkor első felétől a könyvnyomtatás feltalálásáig (1460) további kiegészítések és kommentárok kerültek a Hágádába, mint például a Pijjutok közül „Elijahu haNavi”. Ekkor került be a „Nirca” is.

1460-tól a 19. század első feléig, a könyvnyomtatás feltalálásával robbanásszerűen kezdtek elterjedni a különböző Hágádák. Az azokban megtalálható metszetek és képek eredete az első nyomtatott Hágádára vezethető vissza, amely – bár még nem tartalmazta az „Ehád Mi Jodeá” és „Had Gadja” szövegeket, korának szolgált mintául. 1526-ban Prágában adták ki.

A 19. század második felétől a struktúra már nem változott, egyetlen egy változtatás történt, méghozzá 1948 után, amikor Izrael állam kikiáltásra került. A megszokott „L’sana haba b’Jerusalaim” – Jövőre Jeruzsálemben  helyett „b’Jerusalaim haBnuja”: a megépült Jeruzsálemben – került használatba.

Pészách a zsidóság első nemzeti ünnepe, mely a Bibliában is benne foglaltatik. Ahogy Elie Wiesel is elmondta, rabszolgasorsból büszke, független néppé válásunkat ünnepeljük. De ez a változás nem egyik napról a másikra történt. Segítségre van szükség, melyet a Hágádá ad meg számunkra, ami az idő, az emberek, a körülmények és az igények változásával fejlődött tovább megtartva eredeti mondandóját. Amikor ezen az ünnepen a széderasztalhoz ülünk, és kezünkbe vesszük a Hágádát, remélhetőleg nem csak azt a könyvet fogjuk magunk előtt látni, aminek alig várjuk, hogy a végére érjünk, hanem mindazt a tudást is, mely az évszázadok alatt azzá tette, amit mi most a kezünkben tarthatunk.

Kóser Pészáchot és jó olvasást kívánok!

Források a fent említetten kívül:

M II  12/1-42

12/43-13

M III  23/4-8

MIV   9/9-14

28/17-25

M V   16/1-7

Királyok II 23/21-23

A szerző rabbijelölt, a Talmud nem csak Nőknek előadássorozat vendégelőadója. A következő rendezvény: Zsidó húsvét vagy keresztény pészah április 16-án.

 

[popup][/popup]