Ma este köszönt be Sávuot ünnepe

Írta: MTI/Szombat - Rovat: Hagyomány

A zsidó vallás szerint Sávuot, a Hetek ünnepe, a Sínai-hegyi Tóraadás emléknapja és az új kenyér ünnepe Sziván hónap 6-7-re, a Gergely naptár szerint idén június 9-10-re esik. Az ünnepkörhöz tartozik a zsidó vallás egyik legismertebb jelképe, a két törvénytábla, amelyet a hagyomány szerint az Örökkévaló, miután rávéste a Tízparancsolatot, átadott Mózesnek.

    A sávuot szó magyarul hetek-et jelent. Az elnevezés onnan származik, hogy az ünnep időpontjáig –  Pészach második napjától kezdve – hét hetet kell számolni. Ez az ómerszámlálás ideje, amikor a learatott árpából minden nap egy kalászt félretesznek, és hét kalászból egy kévét (héberül ómer) fonnak. Ha összegyűlt a hét kéve, a következő, azaz ötvenedik napon tartják az ünnepet. Amikor még állt a jeruzsálemi Szentély, e napon hétféle, Izrael földjének gazdagságát jelző növény termését vitték oda, és ekkor mutatták be a learatott gabonából sütött új kenyeret is. (A keresztény vallásban az ünnep megfelelője, más tartalommal, a húsvétot szintén ötven nappal követő pünkösd.)

A sávuot szó esküvéseket is jelenthet, mert a hagyomány szerint ezen a napon két eskü is elhangzott: az egyiket a zsidó nép tette, hogy megtartja a kinyilatkoztatást, a másikat pedig az Úr: “És ti lesztek számomra a papok birodalma és megszentelt nép” (2Móz 19,6). Sávuotot a Tóra a Pészach befejező ünnepének is nevezi, mert ez zárja le a megemlékezést az egyiptomi kivonulásról, a szolgaságból való szabadulás a szellemi, lelki szabadulással, a Tóra adásával vált teljessé.

Moritz Daniel Oppenheim: Sávout

A zsinagógát és az otthonokat ilyenkor virágokkal, zöld gallyakkal, a Tórát pedig koszorúkkal szokták díszíteni. Ez utalás az ősi aratóünnepre, és arra is emlékeztet, hogy a kinyilatkozás idején virágba borult a Sínai-hegy. Az ünnep beköszönte után szokás az éjszakát  virrasztással és tanulással tölteni, jóváteendő azt, hogy a nép – a hagyomány szerint – aludt a kinyilatkoztatás előtti éjszakán.

Sávuot első napján a zsinagógában a Tórából olvasnak fel, ennek középpontja a Tízparancsolat, amelyet a jelenlévők állva hallgatnak meg. Előtte egy arameus nyelvű imát (Ákdámut) mond el a felolvasó, mintegy engedélyt kérve a felolvasásra. A második nap a Tóra előtt Ruth könyvét olvassák fel, és mindkét nap hálaadó zsoltárokat (Halél) mondanak, a második nap ima után a halottakról emlékeznek meg, mert a legenda szerint Dávid király is ezen a napon halt meg. A magyarországi zsidók sávuotkor rendezik meg a lányok felnőtté avatási szertartását, a bát-micvát. Az ünnepen szokás tejes ételeket enni, és szokás az adakozás is, hogy mindenkinek teljes lehessen az öröme.

 

 

Címkék:Sávuot

[popup][/popup]