Ki a főpap? – Misna magyarul, Horájot 3.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Kit értünk felkent (főpap) alatt? Akit felkentek a felkenés olajával, és nem azt a (főpapot) akit felöltöztettek, és azt sem, aki a nyolc díszes ruházatban szolgál.

 

Horájot ( Rendeletek) c. traktátus a Nezikin rend utolsó traktátusa, mely három részből áll. Az első a bírósági döntésekről szól, a második a rendeletekről, a harmadik azokról a tévedésekről, melyeket ezek kapcsán a kinevezett bíró követhet el. Nem szándékosan elkövetett tévedésekről van szó, hanem véletleneknek, melyet héberül sogeg-nek neveznek. Ilyen esetben ún. ásám, azaz vétek-áldozatot hoznak.

Horajot 3

 

Horajot 3/1

Főpap, aki tisztjét (felkentségét) megsértve vétkezett, vagy a király, aki tisztátalan lett[1]: a főpap bikaáldozatot hoz, a király bakkecske áldozatot.

 

Horajot 3/2

Főpap, aki felkentsége ellenére cselekedett, majd ezután vétkezett, a király, aki méltóságát megsértve, vétkezett, a felkent pap bikaáldozatot hoz, a király pedig a közember esetén szokásos áldozatot ( nőstény kecskét, vagy bárányt).

 

Horajot 3/3

Vétkeztek, mielőtt kinevezték őket, majd kinevezték őket. Közember módjára ítélik meg őket. Rabbi Simon azt mondja: ha vétkük tudatában voltak, mielőtt kinevezték őket, felelősek, (ha ez akkor derül ki), mikor már kinevezték őket, ártatlannak tekintik őket. Ki a nászi?[2] Ő a fejedelem, ill. király. Mi történik, ha a fejedelem (nászi) elköveti a bűnt vagy tudatlanságból olyasmit tesz, amit az Úr törvénye tilt, (Lev 4, 22)? Ez esetben a nászi rangja felett csak az Úr áll.

 

Horajot 3/ 4

Kit értünk felkent (főpap) alatt? Akit felkentek a felkenés olajával, és nem azt a (főpapot) akit felöltöztettek, és azt sem, aki a nyolc díszes ruházatban szolgál. De valójában a felkent főpap és a díszesen felöltöztetett főpap között nincs különbség az áldozati bikán kívül, (amit a megszegett törvények miatt hoznak engesztelésül). A szolgáló pap és a szolgálaton kívül álló (vétkezett) pap ugyanazt az áldozatot hozzák jom kipur idején: áldozati bikát, és a tized véka (éjfá) ételáldozatot. Az áldozatukban egyeznek. Egyeznek abban is, hogy szűz lányt vesznek feleségül, és özveggyel nem házasodnak. Nem léphetnek közel elhunyt rokonuk holttestéhez, nem nyírják le a hajukat és nem szaggatják meg a ruhájukat, és a száműzött a gyilkost, aki nem ölt szándékosan, hazaengedik.

 

Horajot 3/5

Gyász esetén a főpap derékon alul felfedi a ruháját, és a közönséges pap ugyanezt teszi fentről lefele. (Bibliai időkben) a főpap, (saját) gyásza idején áldozatot hozott, de az áldozatból nem ehetett. A közönséges pap nem áldoz, és nem eszik.

 

Horajot 3/6

Az a (micva), mely gyakoribb a másiknál, előbbre való a másiknál.  Az az ember, aki a másiknál „megszenteltebb”, előbbre való a másiknál. Egy időben előállított áldozati bika esetén, egy részt a közösség által és a felkent főpap által, a felkent főpap áldozati bikája minden esetben megelőzi a közösség bikáját.

 

Horajot 3/7

A férfi ( mivel több micvára köteles, mint a nő,) életmentés és a vagyon visszaszolgáltatása esetén előnyt élvez a nővel szemben. A nő azonban előnyben részesül a férfivel szemben, ha ruhával kell ellátni, és a fogságból való kiváltás esetén.[3] Mikor mindkettőjüket  egyformán kínzás alá vetik, a férfi előnyben részesül a nővel szemben.

 

Horajot 3/8

A pap (kohen) előnyben részesül a lévitával szemben, a lévita az izraellel (izraelita) szemben, az izrael a mámzerrel[4] szemben, a mámzer a nátin-nal [5]szemben, a nátin a ger-rel[6] és végül a ger a felszabadított rabszolgával szemben. Milyen helyzetben? Mikor mindnyájan szabadok. De mi van akkor, ha a mámzer tálmid háhám (tudós ember)? És a főpap tanulatlan? Akkor a mámzer előnyt élvez a főpappal szemben.

[1] Például leprás lett, és nem töltheti be a tisztségét

[2] Nászi (héberül) itt király vagy fejedelem, mai héberben: elnök is

[3] Mert a nőt megerőszakolhatják.

[4] mámzer: vérfertőzésből született egyén

[5] nátin: gibeonita

[6] ger: itt: betért,

Címkék:Horájot, Misna

[popup][/popup]