Ki a felelős a nyáj által okozott kárért? – Misna magyarul, Bává Kámá 6.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

„Betereli a juhokat a karámba, rájuk zárta a kaput, de valahogy mégis kijutnak és kárt okoznak. A gazda nem felelős. Nem zárja be a kaput, úgy ahogy kell, a nyáj kijut, kárt okoz. Felelős. Éjjel betörik a karám kapuja, vagy a tolvajok kárt tesznek benne, a nyáj kijut és kárt okoz. Nem felelős. Ha kivitték a nyájat, a kárért a tolvajok felelősek.”

képünk illusztráció

 

 Nezikin (נזיקין) károk, másképp: a károk rendje  a Misna negyedik rendje.

Nagyrészt a zsidó bűnügyi és polgári törvényekkel foglalkozik, valamint a zsidó törvény végrehajtó szerveivel. A Nezikin, (károk rendje) tíz traktátusból áll:

 

Bává Kámá – első kapu

Bává Meciá – középső kapu

Bává Bátrá – utolsó kapu

Szánhedrin – a nagy törvényszék

Mákot – vesszőzés

S’vuot – eskütétel

Edujot – tanúságtétel

Ávodá zárá – idegen vallás

Ávot– atyák bölcsessége

Horájot – döntések (vétekáldozattal kapcsolatban)

 

Bává Kámá traktátusa

 A Bává kámá (első kapu) traktátusa polgári ügyekkel foglalkozik,

  

Bává Kámá 6/1

Betereli a juhokat a karámba, rájuk zárta a kaput, de valahogy mégis kijutnak és kárt okoznak. (A gazda) nem felelős. Nem zárja be a kaput, úgy ahogy kell, a nyáj kijut, kárt okoz. Felelős. Éjjel betörik a karám kapuja, vagy a tolvajok kárt tesznek benne, a nyáj kijut és kárt okoz. Nem felelős. Ha kivitték a nyájat, a kárért a tolvajok felelősek.

 

Bává Kámá 6/2

Ha az állatok (tulajdonosa) a szabad ég alatt (a napon) hagyta őket, vagy süketnéma, vagy kiskorú kezében, (a nyáj) kiszabadult és kárt okozott, (a tulajdonos) felelős. Ha átadta az állatok őrzését a pásztornak, a pásztor átveszi a felelősséget. Ha a juhok véletlenül bejutottak a (szomszédos) kertbe, ahol fellegelték a termést, a kártérítést az állatok jólléte szerint állapítják meg és nem a tényleges kár szerint. Ha a juhok a szokásos módon mentek át legelni, és kárt okoznak, a fizetség a kár szerint történik. Mi szerint állapítják meg a kárt? Összehasonlítják az elfogyasztott termést az egy szeá mennyiségű terrméssel. Rabbi Simon szerint, ha érett gyümölcsöt ettek, a kárt a gyümölcs ára szerint állapítják meg. Szeá (magért) szeát fizetnek, két szeáért, két szeát.

 

Bává Kámá 6/3

Ha valaki a magtárát részben szomszédja területén, engedély nélkül tárolja, és a szomszéd állatai ebből fogyasztanak, (a szomszéd részéről) nincs kártérítés. Ha azonban a magtár elhelyezése kárt okozott, annak tulajdonosa felelős. Ha engedéllyel helyezte el a magot a szomszédnál, nem felelős.

 

Bává Kámá 6/4

Ha valaki (a tűzrakáshoz szükséges) parazsat süketnémával, kiskorúval, vagy gyenge elméjűvel küldi, nem felelős, „az ég őrizze meg őket”. Ha azonban normális emberrel küldi, az illető felelős. Egyvalaki a tüzet viszi, egy másik a tűzifát, aki a fát viszi, az a felelős. Az egyik viszi a fát, a másik viszi a tüzet, aki a tüzet viszi, az a felelős. Jött egy harmadik, aki a tüzet éleszti, aki a tüzet éleszti, az a felelős. Ha a szél élesztette a tüzet, senki se felelős. Aki parazsat küld, amely fát éget, vagy követ, vagy akár földet perzsel, felelős, mint írva van: (Kiv 22, 5) „midőn tűz támad, és ér töviseket és felemésztetik egy asztag, vagy az álló gabona, fizesse meg az, aki okozta az égést.” (Ha a tűz) átterjedt a kerítésen, mely négy könyöknél magasabb, vagy a közúton, vagy a csatornán, nincs felelős. Aki tüzet gyújt a saját területén, mennyire terjedhet el a tűz? Rabbi Elázár ben Ázárjá szerint úgy tekintünk a tűzre, mintha a közepe bet kor nagyságú lenne. Rabbi Eliezer erre így válaszol: a köz területén tizenhat könyökre terjedhet. Rabbi Ákivá szerint öt könyökre. Rabbi Simon az Írásra hivatkozik (Kiv 22, 5): „fizesse meg az, aki okozta az égést”. A kárt a tűz nagysága szerint állapítják meg.

 

Bává Kámá 6/5

Valaki tüzet rak és a tűz átterjed valaki más asztagjára, amelyben edények voltak, és amelyek meggyulladtak. Rabbi Jehuda szerint (az asztagban) lévő dolgokért fizet. A Bölcsek szerint csak a búza vagy árpa asztagért fizessen. Az asztag köré gödölyét kötöztek és rabszolga is volt körülötte (nem megkötözve) és elégtek az asztaggal. A kárért fizetnie kell. Ha a szolga meg volt kötözve, nincs kártérítés, (mert életben esett kár nem kompenzálható fizetséggel).

A Bölcsek egyet értenek Rabbi Jehudával, az asztagban elhelyezett tárgyakban keletkezett kár ügyében. Ha valaki felgyújt egy házat a házban lévő tárgyakért is fizetni kell.

 

Bává Kámá 6/6

Ha valakinek a kalapácsa alól kipattanó szikra kárt okozott, a kárért felelős. Lennel megrakott teve áthalad a köz területén, a len behatol egy üzletbe, ahol gyertyák égnek, amelyeket a boltos gyújtott, a tevehajcsár felelős. Ha a gyertya kívül ég, a boltos a felelős. Rabbi Jehuda szerint, hanuka ünnepén, a kívül lévő gyertya esetén a boltos nem felelős.

Címkék:Bava Kama, Misna

[popup][/popup]