Bikaáldozat rossz döntésért – Misna magyarul, Horájot 1.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Ha a bet din hibás döntése miatt a gyülekezet egésze vagy egy része ennek megfelelően jár el, bika (áldozatot) hoznak. Rabbi Meir szerint, ha a hibás döntés bálványimádással kapcsolatos, bikát és bakkecskét hoznak.”

Áldozati bika szobra i.e. 50 és i. sz. 50 között

Misna Horájot 1

 A Horájot ( Rendeletek) c. traktátus a Nezikin rend utolsó traktátusa, mely három részből áll. Az első a bírósági döntésekről szól, a második a rendeletekről, a harmadik azokról a tévedésekről, melyeket ezek kapcsán a kinevezett bíró követhet el. Nem szándékosan elkövetett tévedésekről van szó, hanem véletleneknek, melyet héberül sogeg-nek neveznek. Ilyen esetben ún. ásám, azaz vétek-áldozatot hoznak.

 

Horájot 1/1

Ha a bíróság a Tóra valamelyik törvénye ellenében döntött és az egyén e téves döntés szerint járt el, ezáltal sogeg módon (nem szándékos) vétkezett, akár az előírást vagy a bírákat követve, véleményük szerint cselekedve, ha ők nem is, de az egyén nem vétkes, mivel hitt a bíróság szavában. A bet din döntött, de egy valaki közülük tudta, akár egy gyakorló tanítvány, aki szintén részt vehet a törvénykezésben és a (bíróság) döntése szerint cselekedett, akár ő vagy ők együtt, vagy csak ő, a nyomukban, vagy ők nem, de ő igen, ő vétkes, mert nem bízott a döntésükben, és nem ment a bíróság ítélete szerint. Íme, a szabály: aki a saját döntése után megy, vétkes, aki a bet din szerint megy, ártatlan.

 

Horájot 1/ 2

A bet din döntést hozott, de tudván, hogy tévedtek, és ezután meggondolták magukat, akár vétek-áldozatot hoztak, vagy nem hoztak, az egyén aki (a korábbi) döntésük szerint járt el, Rabbi Simon szerint ártatlan, de Rabbi Eliezer ez nem valószínű. Mitől a kétség? Nem hagyta el az otthonát[1] – akkor bűnös, de ha a tengeren túlra utazott, ártatlan. Rabbi Ákiva azt mondta: úgy hiszem, az egyén, aki (tengeren túlra készül) közelebb áll az ártatlansághoz, mint a bűnösséghez. Erre Ben Ázáj úgy válaszolt: Miben különbözik attól az egyéntől, aki az otthonában tartózkodik? Abban, hogy ez hallhatott a döntés (megváltoztatásáról), de a másik (aki elutazott) nem hallhatott.

 

Horájot 1/ 3

Ha a bet din úgy döntött, hogy érvényteleníti a Tóra valamelyik törvényét (vagy annak részét), például azt állítva: a nidá (rituális tisztaság) törvényéről, vagy a sábát törvényéről nem szól a Tóra, sőt az Ávodá zárá sem szerepel a Tórában, a (törvény elé) állítottak nem vétkesek. Ha úgy döntöttek, hogy egy része a törvénynek betartandó, és egy másik része elhanyagolható, vétkesek. Hogyan? Azt mondták, a Tóra szerint létezik nidá, de aki olyan nővel hál, aki a napok fejében szünetet tart, ártatlan.[2] Vagy: a szombatról szól a Tóra, de ha kivisz a házból szombaton valami tárgyat a köz területére, ártatlan, vagy: ávodá zárá létezik a Tórában, de ha bálványhoz imádkozik, ártatlan. Ezt írták: “Ha Izráel egész közössége megtéved, és áthágnak csak egyet is az ÚR tilalmai közül és vétkessé válnak miatta, de úgy, hogy a gyülekezet előtt rejtve volt a dolog, (Lev 4, 13). Ugyan rejtve volt a “dolog” de nem a törvény a maga teljességében.

 

Horájot 1/ 4

Ha a bet din döntést hoz, de valaki tudja, hogy tévednek, és így szól: ti tévedtek, vagy a döntés idején a bíró nincs jelen, vagy a (bírók) közül valamelyik betért, vagy mámzer vagy nátin, vagy idős és gyermektelen, az előállítottak ártatlanok, mivel a Tóra gyülekezetet említ (Lev 4, 13). Gyülekezetnek pedig azt nevezzük, amely törvényhozásra, bírósági döntésre alkalmas. Ha a bíróság nem szándékosan téves határozatot hoz és ezért az egész gyülekezet (nem szándékosan) de vétkesnek bizonyul, a bíróság egy bikát hozat, (ahogy a Tóra előírja a gyülekezet nem szándékosan elkövetett bűne esetén). A bírók szándékosan, hibás döntést hoznak, bárány illetve kecskeáldozatot hoznak. Mivel tévednek és rossz ítélet születik, (az előállítottak) ártatlanok.

 

Horájot 1/ 5

Ha a bet din hibás döntése miatt a gyülekezet egésze vagy egy része ennek megfelelően jár el, bika (áldozatot) hoznak. Rabbi Meir szerint, ha a hibás döntés bálványimádással kapcsolatos, bikát és bakkecskét hoznak. Rabbi Jehuda szerint a tizenkét törzs esetén tizenkét bikát hoznak, és ha a bálványimádás bűne is felmerül, ezen felül tizenkét bakkecskét is. Rabbi Simon szerint tizenhárom bikát hoznak, és ha a bálványimádás bűne is felmerül tizenhárom bikát és tizenhárom bakkecskét, bika és bakkecske minden egyes törzsnek, valamint bika és bakkecske a bet din számára. A bet din döntött és hét törzs vagy a törzsek többsége a döntésük szerint járt el, egy bikát hoznak. Rabbi Meir szerint, ha a bálványimádás bűne is felmerül, egy bika és egy bakkecske jár. Rabbi Jehuda azt mondja: Ha hét törzs vétkezik, hét bikát hoznak. A többi törzs nevében, melyek nem vétkeztek, a vétkezők hoznak egy további bikát, mert azokról is megemlékeznek, akiket a vétek nem terhel. Rabbi Simon azt mondja: (ez összesen) nyolc bika, de a bálványimádás bűne mellett, nyolc bika és nyolc bakkecske jár. Bika és bakkecske minden törzsnek és egy bika és egy bakkecske a bíróságnak. A törzsek közül az egyik ellen rendeletet hoz a bet din, Rabbi Jehuda szerint az a törzs vétkes, és a mind a többi ártatlan. A Bölcsek szerint a törzs bűnösségét csak a nagy törvényszék (bet din há-gádol) állapíthatja meg. [3]  Írva van: “Ha Izráel egész közössége megtéved, és áthágnak csak egyet is az ÚR tilalmai közül és vétkessé válnak miatta… ” (Lev 4, 13), értsd: az egész közösség és nem egyetlen törzs.

 

[1] Nem hallhatott az újabb döntésről

[2] mivel a Tóra a menstruáció napjainak számáról beszél és nem az éjszakákról

[3] A hetven egy tagból álló szanhedrin.

Címkék:Horájot, Misna

[popup][/popup]