Békeszeretők és békére vágyók – Misna magyarul, Ávot 1.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

„Azt szokta mondani: Mi vagyok, ha nem vagyok magamért? Ha magamnak vagyok, mit érek vele? Mikor, ha nem most?”

Hillel – a hagyomány szerint – megtanítja a Tóra lényegét egy embernek annyi idő alatt, amíg az egy lábon áll (Dombormű a Kneszet előtt álló menóráról – Forrás: Wikipedia)

Misna Ávot (Atyák mondásai)

Az Ávot (Atyák) c. traktátus a Misna szerzőinek felvonulása, egyenként vagy párosával, mondásaik és/vagy érdemük szerint. Az Atyák a szóbeli tan átvevői, őrzői és továbbítói. A szóbeli tan kezdete, kiindulása a Teremtő, aki magát “szerénységgel” Szinájnak nevezi. Az első mondat: “Mózes Tórát kapott Szinájtól és (azt) átadta Josuának.”  A Tórát (írott tan) pergamenre írták, a Misnát, vagyis a (szóbeli tant), az Atyák emlékezetébe.

ÁVOT 1/1

Mózes Tórát kapott Szinájtól, azt átadta Jósuának, Jósua átadta a véneknek, a vének a prófétáknak és a próféták (átadták) a Nagy Gyülekezetnek (héb. Kneszet há-Gdolá). (A Nagy Gyülekezet) három dolgot mondott: mérsékletes ítéleteket hozzatok, sok tanítványt neveljetek, emeljetek (őrző) kerítést a Tóra köré.

 

ÁVOT 1/ 2

Simon há-Cádik a Nagy Gyülekezet utolsó nagyjai közül való. Ő azt mondta: Három dolgon áll a világ: a Tórán, a munkán,[1] és a jótékonyságon.

 

ÁVOT 1/ 3

A Szoho beli Antignosz, Simon há-Cádik-tól kapta (a szóbeli hagyományt). Ő azt mondta: Ne legyetek szolgák, akik csak a jutalom reményében szolgálják urukat, hanem olyan szolgák legyetek, akik semmiféle jutalomra nem számítanak. Legyen rajtatok az egek félelme, (istenfélelem).

 

ÁVOT 1/ 4

A Cereda beli Josze ben Joezer és a jeruzsálemi Josze ben Johánán tőlük, ( Antignosztól és Simontól) kapták. A Cereda beli Josze ben Joezer azt mondja: a házad legyen a Bölcsek találkozóhelye és lábadat az ő lábuk pora fedje be és szavaikat szomjúsággal igyad.

 

ÁVOT 1/ 5

 

A jeruzsálemi Josze ben Johánán azt mondja: Házad ajtaja tárva legyen (az utasok előtt), házad népe kerüljön ki szegények közül, ne beszélj túl sokat az asszonnyal, ez vonatkozik a feleségére és még inkább a szomszéd feleségére. Erről mondták a Bölcsek: aki sokat beszélget a nőkkel, árt magának, a Tórától elvonja az idejét és jutalma a Pokol.[2]

 

ÁVOT 1/ 6

Jehosua ben Perahja és Nitáj há-Árbeli tőlük kapták.[3]  Jehosua ben Perahja azt mondja: legyen tanítód és barátod, és minden embert barátsággal ítélj meg.

 

ÁVOT 1/7

Nitáj há-Árbeli azt mondja: a rossz szomszédtól tartsd magad távol, ne köss barátságot a gonosszal, megpróbáltatás során ne veszítsd el a hitedet.

 

ÁVOT 1/8

Jehuda ben Tábáj és Simon ben Setáh tőlük kapták. Jehuda ben Tábáj azt mondja: ne játszd meg az ügyvédet, és amikor szembetalálod magad a pereskedőkkel, úgy tekints rájuk, mintha gonosztevők lennének, de amikor távoznak, ártatlannak lásd őket, akik felvállalták a törvényszék határozatát.

 

ÁVOT 1/ 9

Simon ben Setáh azt mondja: Alaposan kérdezd ki a tanúkat, szavaid legyenek meggondoltak, nehogy a szavaidból tanuljanak meg hazudni.

 

ÁVOT 1/ 10

Sámájá és Ávtálion[4] tőlük kapták. Sámájá azt mondja: szeresd a munkát, és vesd meg a hatóságot, ne légy bizalmas velük.

 

ÁVOT 1/11

Ávtálion azt mondja: Bölcs emberek, vigyázzatok szavaitokkal, nehogy gonosz vizekre száműzzenek benneteket, ahol tanítványaitok isznak belőle és belehalnak, és ahol a Mennyek Neve is megsérül.

 

ÁVOT 1/ 12

Hilel és Sámáj tőlük kapták. Hilel azt mondja: legyetek Áron tanítványai, békeszeretők és békére vágyók. Szeressétek embertársaitokat és közelítsétek őket a Tórához.

 

ÁVOT 1/ 13

Azt szokta mondani: aki hírnevet keres, hírét veszti, aki tudását nem gyarapítja, az azt is elveszti, amit tud, aki nem tanul, halált hoz magára, aki maga ékeskedik a Tóra koronájával[5], elpusztul.

 

ÁVOT 1/14

Azt szokta mondani: Mi vagyok, ha nem vagyok magamért? Ha magamnak vagyok, mit érek vele? Mikor, ha nem most?

 

ÁVOT 1/15

Sámáj szokta mondani: a te Tórád (tanulásod) első helyen legyen. Keveset beszélj, és sokat cselekedj, és mindenkit örömteli arccal fogadj.

 

ÁVOT 1/16

Rábán Gámliel azt szokta mondani: keress magadnak tanárt (Rabbit), kerüld a kétséget,  add a tizedet bőkezűen, ne méricskélj.

 

ÁVOT 1/17

Simon a fia, azt szokta mondani:  Bölcsek között nőttem fel és köztük voltam egész életemben, de a hallgatásnál nem találtam jobbat. Nem a bölcselkedés a lényeg, hanem a cselekedet. A sok szó halált hoz.

 

ÁVOT 1/18

Rábán Simon ben Gámliel azt mondja: Három dolgon áll a világ: az igazságszolgáltatáson, az igazságon és a békén. Mint ahogy (Zakariás) mondja: “Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban!”

[1] Munka alatt a Misna  (héb. Ávodá) a Jeruzsálem Szentély áldozati szertartásait érti

[2] Pokol. Héberül : Gehenom

[3] az előző misna szereplőitől

[4] két betért, Sanherib leszármazottai

[5] szó szerint: Tóra koronája: írásbeli betűdísz

Címkék:Avot, Misna

[popup][/popup]