Az idős lázadó ember – Misna magyarul, Szanhedrin 11.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Kiket ítélnek megfojtásos halálra? Azt, aki apját és anyját bántalmazza, aki zsidót rabol (hogy eladja rabszolgának), az idős lázadó embert, aki a bíróság rendelete ellen lázad, a hamis prófétát, aki bálvány nevében mond jövendőt, a házasságtörőt (aki házas ember feleségével hál), és aki vádaskodik a kohen lánya és szeretője ügyében.

A Szanhedrin egy 1883-ban készült ábrán

Szanhedrin traktátus, Nezikin rend

A Nezikin (károk) rendhez tartozó Szanhedrin traktátus 11 fejezetből áll, melyek polgárjogi, valamint bűnügyi eljárásokkal foglalkoznak. A Szanhedrin traktátus misnáit régen együtt szerkesztették a Mákot c. traktátus misnáival. A szanhedrin görög eredetű szó, jelentése tanács. Az ősi Izraelben egyaránt működött 71 tagú nagy tanács és 23 tagú kis tanács. Történelmi érdekesség: Napóleon Bonaparte felújította a nagy zsidó tanácsot, amely az ő császársága alatt működött rövid ideig.

Szanhedrin 11

 

Misna Szanhedrin 11/1

Kiket ítélnek megfojtásos halálra? Azt, aki apját és anyját bántalmazza, aki zsidót rabol (hogy eladja rabszolgának), az idős lázadó embert, aki a bíróság rendelete ellen lázad, a hamis prófétát, aki bálvány nevében mond jövendőt, a házasságtörőt (aki házas ember feleségével hál), és aki vádaskodik a kohen lánya és szeretője ügyében. Az, aki apját vagy anyját bántalmazza, addig nem számít bűnösnek, míg maradandó sebet nem ejt rajtuk. (Szülők) káromlása súlyosabb, mint a (fizikai) bántalmazás, mert (a szülők) halála után vétkesnek ítélhetik. A (fizikai) bántalmazás a haláluk után nem von magával semmi büntetést. Aki zsidó embert elrabol, nem vétkes, amíg nem veszi őt a birtokába. Rabbi Jehuda hozzáteszi, amíg nem veszi a birtokába és nem dolgoztatja: „Ha valakit rajtakapnak, hogy testvérei, Izrael fiai közül valakit elrabol, kihasznál és elad, (az illető rabló haljon meg. Irtsd ki, ami gonosz, körödből)” (MTörv 24, 7).
Aki elrabolja a saját fiát, Rabbi Johánán ben Beroka szerint vétkes, azonban a Bölcsek felmentik. „Aki elrabol egy embert – akár eladja, akár hatalmában tartja –, azt halálra kell ítélni” (Kiv 21, 16). Ha a saját fiát „elrabolja”, aki amúgy is a birtokában van, a Bölcsek felmentik. Elrabol valakit, aki félig rabszolga, félig szabad ember, Rabbi Jehuda szerint vétkes, a Bölcsek felmentik.

 

Misna Szanhedrin 11/2

„Tartsd magad ahhoz az ítélethez, amelyet arról a helyről adnak tudtodra, amelyet az Úr kiválaszt, s ügyelj, hogy pontosan azt tedd mindenben, amire intenek. Tartsd magad tanácsukhoz, amit adnak, s ítéletükhöz, amit hoznak, és határozatuktól, amelyet tudtodra adnak, ne térj el se jobbra, se balra. Ha valaki ,…. , a bíróra nem hallgatna, az ilyen embernek meg kell halnia”  (MTörv 17, 8-10). Jeruzsálemben három bíróság (huszonhárom bíróval) volt: egy a Templomhegy bejáratánál, egy a Templomhegy udvarán, és a harmadik a Gázit hivatala mellett [1]. Feljönnek a Templomhegy bejáratához, ahol az idős (bölcs) lázadó ember, így beszél: „így értelmeztem, a társaim így értelmezték, ezt tanítottam, és a társaim ezt tanították.” Ha meghallgatják, tudatják vele, ha nem, tovább megy a második bírósághoz, ott is elmondja: „így értelmeztem, a társaim így értelmezték, ezt tanítottam, és a társaim ezt tanították”. Ha a második bíróság meghallgatja, tudatják vele, ha nem, mindnyájan (ő és a barátai) folytatják a Gázit hivatalához, ahonnan a Tóra szava eljut egész Izraelhez, miként az Írás állítja: (u.o., 10) „arról a helyről, amelyet az Úr választ”. Ha ezután visszatér a városába, és úgy tanít, ahogy  őt tanították, felmentést nyer. Ha továbbra (is a saját tanítása alapján) cselekedetre uszít, vétkes: „Ha valaki mégis olyan önhitt volna, hogy a papra, aki ott az Úrnak, a te Istenednek a szolgálatában áll, vagy a bíróra nem hallgatna, az ilyen embernek meg kell halnia: „MTörv (17, 12). Ha egy tanítvány (aki még nem bíráskodott) a bíróság határozata ellen szól, elnézik neki.

 

Misna Szanhedrin 11/3

A Bölcsek törvényei (szavai) szigorúbbak a Tóra törvényeinél. (Hogyan?) Ha pl. Valaki pl. azt mondja, hogy a Tórának ellent mondjon, hogy a tefilin (imaszíj) törvénye nem létezik, nem vétkezett. De ha azt mondja, hogy a tefilin öt tekercset tartalmaz, vétkes.[2]

 

Misna Szanhedrin 11/4

(Az idős /bölcs/ lázadót) nem a saját városában, nem Jávnéban, hanem a Nagy Jeruzsálemi Törvényszéken végzik ki. Ott őrzik őt a zarándokünnepig, és a zarándokünnepen ölik meg, hogy „tudja meg az egész nép a dolgot, hadd rettegjen, s attól fogva ne legyen többé önhitt”  (MTörv 17, 13), Rabbi Ákivá szerint. Rabbi Jehuda azt mondja, „nem húzzák, halogatják, hanem azonnal megölik, a jelentést mindenhova elviszik, kihirdetik, hogy ezt és ezt az embert halálra ítélték.

 

Misna Szanhedrin 11/5

A hamis próféta olyasmit prédikál, amit senkitől sem hallott, kivégzése ember által történik. De az, aki jövendölését magának tartja, és az (igaz) próféta szavait semmibe veszi, vagy megtagadja prófétai szavát, halála az Egek „keze által”[3] történik, mint: „Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor magam leszek, aki számadást kérek attól az embertől” (MTörv 18, 19).

 

Misna Szanhedrin 11/6

Aki bálvány nevében jövendöl, mondván: „így mondta a bálvány”,  még akkor is ha a háláchá szerint jár el, tisztának nevezve a tisztát, vagy tisztátalannak a tisztátalanságot, vagy férjes asszonnyal hál, miután az asszony már a férj lakóhelyén van, még akkor is, ha a házasságot nem hálták el, büntetése megfojtás általi halál. Aki a pap lányát váddal illeti és szeretőjéről vádaskodik, ugyanígy ítéltetnek.

 

[1]Gázit :  faragott terméskőből épült

[2] tekercs: a tefiilinben négy tekercs van

[3] Héb. Bet din sel málá

Címkék:Misna, Szanhedrin

[popup][/popup]