Az áldozati füst jó illata – Misna magyarul, Zváhim 4.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

A zevah – vágási áldozat hat dolgot szolgál: a vágott állatét, a személyét, aki vág, a Szent nevét, a tűzben égő áldozatokat, a felszálló füstöt, a füst jó illatát.

Képünk illusztráció

A Misna ötödik rendjének címe : “Kodasim”, magyarul “Szent dolgok“. A szent dolgok a jeruzsálemi szentély szolgálatához tartozó áldozatok, az áldozati állatok levágása, a papok (kohánim) szolgálati szabályai és beosztása.
A kodasim rend tizenegy traktátust tartalmaz, melyek közül az első a zváhim, melynek jelentése: a szentélybe hozott áldozati állatok vágása.

 

Zvahim traktátus , 2. fejezet, a Kodasim c. rendből

 

Zvahim 4

Zvahim 4/1

Sámáj iskolája szerint a vérből, amelyet a pap a külső oltárra hint, egy hintés a (pap számára) engesztelésnek számít. Vétekáldozat esetén (héb. hátát) két hintés történik. Hilel iskolája szerint a hátát esetén egy hintés is kiengesztel. Eszerint ha az első hintést (itt: “ajándék”) időben adták és a másodikat (később), azaz időn kívül, (akkor is) engesztelést nyer. Ha az elsőt időn kívül adta, és a másodikat helyen kívül[1] az áldozat pigulnak[2] számít. Ezért az áldozatért káret büntetés jár.

 

Zvahim 4/2

Ha a belső oltár[3] esetén, akár egy vér-hintés is kimarad, a vér nem hoz engesztelést. Ezért, ha a hintések nem voltak előírásszerűek, akár egy is, az áldozat érvénytelen, és nem történik káret.

 

Zvahim 4/3

Rabbi Meir szerint a következő dolgok fogyasztása esetén a pigul[4] ténye nem játszik szerepet:  maréknyi járulékos tömjén, füstölő, a pap ételáldozata, vagy a felszentelt papé, a vér és az ital áldozatok, (külön-külön). A Bölcsek szerint az italok és a vér is, melyek az áldozatához tartoznak. Rabbi Simon szerint a leprások áldozatának log [5] után nincs pigul. Rabbi Meir szerint van pigul, mert az ásám áldozati vére ezt lehetővé teszi[6]

 

Zvahim 4/4

Az égő áldozat (héb. olá) vére lehetővé teszi (mátir) a húst az oltár számára a teljes elégetéshez és az állat bőrét a papoknak. A szárnyas égőáldozat vére lehetővé teszi a szárnyas húsát az oltár számára, a szárnyas vétekáldozat vére lehetővé (azaz ehetővé) teszi a húsát a papoknak. Teljes elégetésre való ökrök és kosok vére lehetővé teszik a belsőségek – zsír  teljes elfüstölését az oltáron. Rabbi Simon azt mondja: amely áldozat vérét nem hintik a külső oltárra – ilyen a slámim (békességi áldozat) nincs rajta felelősség a pigul miatt.[7]

 

Zvahim 4/5

Rabbi Meir szerint idegenek áldozata után nincs felelősség a pigul, notár és tame iránt – azaz nem vonatkozik rájuk a káret büntetése és azokra sem, akik a szentélyen kívül áldoznak. Rabbi Josze szerint van. Olyan dolgok (áldozatok) melyeknél nincs meg a pigul felelőssége, a véren kivül, a notár és a tame felelőssége fenn áll. Rabbi Simon szerint ezek olyan dolgok, melyeket elfogyasztanak. De a fára, a füszerfüstölőkre nem vonatkozik a táme (a tisztátalansági szabály).

 

Zvahim 4/6

A zevah – vágási áldozat hat dolgot szolgál: a vágott állatét, a személyét, aki vág, a Szent nevét, a tűzben égő áldozatokat, a felszálló füstöt, a füst jó illatát. Az ásám és a hátát (áldozatai) mit szolgálnak? A vétket. Rabbi Josze azt mondta: akiben a mondott célok közül egyik se szerepel a szándékai között, áldozata mégis kóser, mert az áldozat nem a szándékot követi, hanem az áldozati cselekvést (munkát) .

[1] nem az oltárra

[2] pigul: érvénytelen, mert ideje lejárt

[3] belső oltár: mizbeah pnimi: az arany oltár, vagy mizbeah ktoret, melyen a füszer füstölés történt

[4] pigul = állott áldozati hús

[5] log= térfogat mérték

[6] lásd. Bertanura misna magyarázatait

[7] ha elfogyatják

Címkék:Misna, Zvahim

[popup][/popup]