Áldozat, amely kiváló a szentségben – Misna magyarul, Zváhim 10.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Minden gyakori (áldozat) előnyben van a kevésbé gyakorival szemben. A támid előnyben van a muszáffal szemben, a szombati muszáf előbbre van a hónap eleji muszáffal szemben, a hónap eleji muszáf előbbre van az újévi muszáffal szemben.”

A Misna ötödik rendjének címe : “Kodasim”, magyarul “Szent dolgok“. A szent dolgok a jeruzsálemi szentély szolgálatához tartozó áldozatok, az áldozati állatok levágása, a papok (kohánim) szolgálati szabályai és beosztása.
A kodasim rend tizenegy traktátust tartalmaz, melyek közül az első a zváhim, melynek jelentése: a szentélybe hozott áldozati állatok vágása.

Zvahim traktátus , 10. fejezet, a Kodasim c. rendből

 

 

Zvahim 10/1

Minden gyakori (áldozat) előnyben van a kevésbé gyakorival szemben. A támid előnyben van[1] a muszáffal szemben, a szombati muszáf előbbre van a hónap eleji muszáffal szemben, a hónap eleji muszáf előbbre van az újévi muszáffal szemben, mondván, (Szám 28, 23): “a reggeli égőáldozatot kivéve, mely az állandó égőáldozat szerepét tölti be.”[2]

 

Zvahim 10/2

Minden (áldozat), amely kiváló a szentségben, előnyben van a másikkal szemben. A hátát vére előnyben van az olá vérével szemben,[3] mert felment a vétek alól. Az olá darabjai előbbre valók a hátát belsőségeivel szemben, mivel azokat teljesen elfüstölik. A vétekáldozat előbbre való, a bűnáldozatnál (ásám), mert a vérét az oltár négy szarvára hintik és az oltár alapzatára. Az ásám előbbre való, mint a todá (köszöneti áldozat) és a názírsági kos, mivel az utóbbi kiváló szentségű áldozat, (kodsé kodásim). A todá és a názírsági kos előbbre valók, mint a békeáldozatok, mert azokat kenyér kíséretében egy napon egyszerre el kell elfogyasztani. A békeáldozat előbbre való a bechor (elsőszülött állat) áldozatánál, mert azok négy aktussal is kiegészülnek, ezek a szmihá (mikor a pap a kezét az állat fejére teszi), a libáció, a mell és a comb meglendítése, (héb.  tnufá).

 

Zvahim 10/3

A bechor (elsőszülött) előbbre való a tizednél (héb.  máászer), mert a szentsége a magzatburokból adódik és abból, hogy ez a papok eledele. A máászer előbbre való a szárnyasok áldozatánál, mert az vágás (zevah) és amelynek a vérében és a bensőségeiben benne van az áldozati szentség (kodsé kodasim).

 

Zvahim 10/4

A szárnyasok áldozata előbbre való az ételáldozatoknál (héb.  menahot) mivel vért tartalmaznak. A vétkező ételáldozata (minhát hote) előbbre való az ajándék áldozatnál (minhát nedává), mivel az a vétek miatt adódik. A bűnért hozott szárnyas előbbre való, mint a égőáldozatnak számító szárnyas. Így van a felajánláskor.

 

Zvahim 10/5

A Tórában előforduló vétekáldozatok mind előbbre valók, mint a bűnáldozatok, kivéve az ásám mecorá-t (a leprás bűnáldozata), mert engedélyt ad a vétkesnek, hogy belépjen a szentélybe. A Tórában előforduló bűnáldozat számára két (éves állat) szükséges, vagy annak pénzbeli ellenértéke, kivéve az ásám názir vagy ásám mecorá áldozatát, melyet nem lehet pénzben megváltani.

 

Zvahim 10/6

Miként az előbbrevaló áldozatok, előre kerülnek az áldozatkor, az elfogyasztásuk is előbbre kerül. A “tegnapi” békítési áldozata (slámim) és az “aznapi” slámim közül, a “tegnapi” előnyt élvez. Rabbi Meir szerint a tegnapi slámim az aznapi vétek és bűnáldozattal szemben előnyben részesül. A Bölcsek szerint a hátát (vétek) előbbre való, mert az (szentebb) kodsé kodasim.

 

Zvahim 10/7

Minden említett (áldozatban) a papok változtathatnak a sütési ill.  fogyasztási szabályokban, legyen az főzés, sütés, és hétköznapi vagy adománybeli fűszerekkel való ízesítés – ez Rabbi Simon megjegyzése. Rabbi Meir szerint nem szabad adományfűszert hozzáadni, nehogy az adomány érvénytelenné váljon.

 

Zvahim 10/8

Rabbi Simon azt mondta: ha látod, hogy az előcsarnokban olajat osztanak, nem kell, hogy megkérdezd, honnan van. Ez az olaj az izraelita ajándék (sütemény) áldozatok kenésére való, vagy az, amit a mecorá áldozathoz hoznak. Ha olajat látsz, amelyet az égőáldozatokra öntenek, nem kell, hogy megkérdezd, mert ezt a papok süteményére öntik. Olajat nem szokás adományozni, de Rabbi Tarfon szerint igen.

[1] előnyben van – mert gyakoribb

[2] a fordító fordítása

[3] hátát : vétekáldozat, olá: égőáldozat

Címkék:Misna, Zvahim

[popup][/popup]