Aki ismeri a vágás szabályait – Misna magyarul, Hulin 1.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Aki ismeri a vágás szabályait, vághat, és vágása érvényesnek számít. Ez alól kivétel: a süket, a bolond, és a kiskorú – nehogy érvénytelenné tegyék a vágást. Mindazok, akik vágnak, és akik látják őket, (és megtanulják) vágásuk kóser. Nem zsidó vágása nevelá-nak számít, és hozzányúlnak, tisztátalanságot okoz.

Képünk illusztráció

Hulin traktátus 1

A hulin szó, jelentése hétköznapi, közönséges. A hulin, a talmudi szóhasználatban a kodes ellentéte, vagyis, ami hulin, ahhoz nem tapad semmiféle szentség. A Hulin Traktátus tizenkét részből áll, és lényegileg a kóserság és a vágás rituális szabályait tartalmazza, köztük a fogyasztásra kerülő állatok kóserságának ismertető jeleit, szabályait.

 

Hulin 1/ 1

(Aki ismeri a vágás szabályait) vághat, és vágása érvényesnek számít. Ez alól kivétel: a süket, a bolond, és a kiskorú – nehogy érvénytelenné tegyék a vágást. Mindazok, akik vágnak, és akik látják őket, (és megtanulják) vágásuk kóser. Nem zsidó vágása nevelá-nak számít,[1] és hozzányúlnak, tisztátalanságot okoz. Ha éjszaka (sötétben) vág, vagy vak ember vág, a vágás kóser. Ha Jom Kipur napján vág, annak ellenére, hogy a káret büntetését[2] veszi magára, a vágás kóser.

 

Hulin 1/ 2

Aki sarlóval, vagy éles kővel, vagy náddal vág, vágása kóser. Minden ember vághat és minden időben és mindennel, kivéve a kaszát, a fűrészt, a fogakat, a körmöket, mert ezek (nem vágnak) hanem inkább fojtanak. Aki kaszával vág, menet közben, a vágás Sámmáj iskolája szerint nem kóser, Hillél szerint igen. Ha a kasza élét lecsiszolják, a vágás kóser, mert akkor késnek számít.

 

Hulin 1/ 3

Aki (az állat) gégéjét körbe vágja, de egy vékony részt bevágatlanul hagy, a vágás kóser. Rabbi Joszi Rabbi Jehuda fia szerint, ha a teljes átmérőből egy hajszálnyit hagy.

 

Hulin 1/ 4

Aki oldalról vág, vágása kóser. Ha oldalról szúr- döf, (héb. meliká), a szúrás helytelen.[3] Ha a tarkó felől vág, vágása nem kóser. Ha a tarkó felől szúr, a szúrás kóser. Ha a nyak felől vág, a vágása kóser. Ha a nyak felől szúr, (madaraknál) a szúrás helytelen, mivel amúgy a tarkó felől a szúrás kóser, vágásra pedig ott az egész nyak. Ami a vágásnál kóser, az a meliká esetén (szúrás) helytelen, ami meliká esetén megfelelő, vágásnál helytelen.

 

Hulin 1/ 5

Ami a gerlénél megfelelő (áldozati célra), galambfajtánál tilos, ami a galambfélénél megfelel, a gerlénél tilos. Mindkét fajta esetén, ha a nyaki tollak vörösödnek, áldozatnak tiltott.

 

Hulin 1/ 6

( Ami vágás szempontjából) a tehénnél megfelel, ugyanaz (a vágási mód) a borjúnál tilos. Amely vágási mód a borjúnál megfelel, a tehénnél nem. Kóser a papoknál (kohánim), de nem az a lévitáknál. Vagy a (testi hiba) levitáknál megengedett, papoknál nem. Amitől az agyagedény még kóser, minden más edény tisztátalan, vagy (fordítva) van olyan dolog, amellyel minden edény tiszta marad, de az agyagedény tisztátalan, a faedény tiszta marad, és a fémedény tisztátalan. Vagy (olyan dolog, amellyel) a fém edény tiszta marad, a faedény pedig tisztátalan. A keserű mandula (mikor éretlen) tizedre kötelező, az édes mandula nem. Amikor az édes mandula tizedre kötelező, a keserű mandula mentes a tized alól.

 

Hulin 1/ 7

A rossz bor [4](héb. temed) nem vásárolható meg máászer (tized) pénzen, és a mikve vizét nem teszi alkalmatlanná, de ha már megsavanyodott, a máászer pénzzel váltható, és nem teszi a mikve vizét alkalmatlanná. Testvérek, akik társak a (tulajdonban) és amikor a kolbon [5]már kötelező számukra, felmentik őket a máászer behemá [6]fizetése alól. Ha már fizetnek máászer behemá-t a kolbon alól felmentik őket.

Abban az esetben, (ha valaki el akarja adni a kiskorú lányát szolgálónak), nem kell fizetni felárat. Ahol azonban felárat fizetnek (a lány apjának), ott nem árulnak. (Abban az esetben ha a lány) él a tiltakozás[7] jogával, nem lesz szükség hálicára. Ahol van hálicá, ott nincs tiltakozás.

Ahol sófárt fújnak[8] ott nem csinálnak hávdálát. Ahol van hávdálá[9], ott nincs tekiá[10].

Ünnep[11], mely a szombat bejövetelének napjára esik, sófárt fújnak, de nem csinálnak hávdálát. Szombat kimenetele idején hávdálá szokásos, sófárfújás nélkül. Hogyan mondják a hávdálát? ”Ha Mavdil Bein Kodes Le-Kodes.” Rabbi Dosza azt mondja: ”Bein kodes hámur, le-kodes há-kál.

 

[1] nevelá – állat tetem

[2] káret: a túlvilági büntetés

[3] A héb. málák szót használja , a mi nem vágás, hanem lefojtás, szúrás, csavarás

[4] ha még nincs forrásban

[5] kolbon– apró pénz, amit a fél sekelhez hozzáadnak

[6] máászer behemá – állat után fizetett tized

[7] héb. meun – a kiskorú lány tiltakozása a kiházasításra

[8]a Talmud idején, szombat bejövetelekor

[9] hávdálá – a szombat kimenetelének szertartása

[10] sófár fújás módozata

[11] ünnep – ez esetben szukot

Címkék:Hulin, Misna

[popup][/popup]