A szabályos áldozat – Misna magyarul, Zvahim 2.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Szabad enni (kóstolni) és elégetni fél olívának megfelelő hús-darabot, mert az evés és az elégetés (mennyisége) nem adódnak össze.

A Misna ötödik rendjének címe : “Kodasim”, magyarul “Szent dolgok“. A szent dolgok a jeruzsálemi szentély szolgálatához tartozó áldozatok, az áldozati állatok levágása, a papok (kohánim) szolgálati szabályai és beosztása.
A kodasim rend tizenegy traktátust tartalmaz, melyek közül az első a zváhim, melynek jelentése: a szentélybe hozott áldozati állatok vágása.

 

Zvahim traktátus , 2. fejezet, a Kodasim c. rendből

 

Zvahim 2/1

Minden (levágott) áldozat, melynek vérét idegen (nem zsidó), gyászoló, tisztuló, nem megfelelő ruhában lévő (pap), vagy olyan, aki még nem hozott engesztelő áldozatot, vagy aki kezeit és lábait nem mosta meg (a szentély medencéjében), a körülmetéletlen (pap), (rituális szempontból) tisztátalan, vagy aki ülve, vagy állva (nem a templom padlóján) gyűjti össze a vért, vagy állaton áll, vagy valaki más lábán, az áldozat hasznavehetetlen. Ha a vért bal kézzel gyűjti össze, az áldozat hasznavehetetlen. Ebben az esetben Rabbi Simon elfogadja. Ha a vér a padlóra folyik, és onnan megpróbálják összegyűjteni, az áldozat érvénytelen. Ha a (pap) az (oltár) feljáróra[1] önti a vért, ott, ahol az oltár alapzata nem látszik, érvénytelen. Vagy a vért az oltár középvonala[2] alá hintik, vagy bent, az (aranyoltárra), vagy kint a külső oltárra, az áldozat érvénytelen, de az elkövetőnek nem jár káret (büntetés, aki az áldozatból eszik).

 

Zvahim 2/2

Ha az áldozatot azért vágja le, hogy a vért, vagy a vér egy részét kint (a Szentélyen kívül) hintse el, vagy hogy az áldozat belsőségeit, vagy annak egy részét kint füstölje el, vagy kivigye az áldozat húsát vagy a hús olíványi  részét a Szentélyen kívülre, hogy megegye, vagy az állat farokbőr egy olíványi részét kivigye, az ilyen áldozat érvénytelen, nem jár érte a káret büntetése.

Aki azonban az áldozat vérét, vagy a vér egy részét csak másnap kívánja felhasználni, vagy aki a (belsőségeket) vagy azok egy részét másnap akarja elfüstölni, a húsát vagy annak egy olíványi részét másnap akarja megenni, vagy a farok bőréből egy olíványi t másnap, ez mind ún. pigul-nak[3] számít, és az elfogyasztásáért káret jár.

 

Zvahim 2/3

Ez a szabály: aki állatot áldoz, vagy összegyűjti a vérét, vagy elviszi a vért, vagy felhinti a vért, vagy elfogyasztja (a hús részét) úgy, ahogy kell, vagy elfüstöli (elégeti teljesen) azt, amit el kell füstölni, és mindezt a meghatározott helyen kívül teszi, áldozata érvénytelen, de nem jár érte káret. (Ha az áldozat) “kifut” a meghatározott időből, az áldozat pigul, érte káret jár, még akkor is, ha a vért a parancsolat szabálya szerint áldozzák fel.

 

Zvahim 2/4

Mikor szabályos az áldozat? “Csendben” levágja, [4] felfogja (a vért), viszi, (az oltárhoz), és hinti a vért, (az utóbbiakat) időn túl. Ha időn túl vágja az állatot, (és időben) felfogja a vért, felmegy az oltárhoz, és “csendben” (az oltárra) hinti. Ha levágja, felfogja, odaviszi, és hinti, és mindezt időn felül teszi. Ezek a szabályos áldozat módjai. Hogyan lesz szabálytalan? (Az oltár helyén) kívül (pl. udvarban) vágja le az állatot, felfogja, viszi és hinti, időn felül. Vagy időn felül vágja, majd felfogja, viszi, és hinti (a vért) a megfelelő helyen kívül. Vagy a vágás, a (vér) felfogása, vitele és hintése kívül történik. Ha a pészachi és a hátát (vétek) áldozatot nem a nevük szerint áldozza fel, felfogja, viszi és hinti, időn felül. Vagy ha időn felül vágja, felfogja, viszi és hinti, (az utóbbi hármat) nem a neve szerint. Vagy, vágta, felfogta, vitte és hinti, (egyiket) sem a neve szerint. Ezek szabálytalan áldozatok.

 

Zvahim 2/5

Ha olíványi húst eszik kívül és a következő nap, vagy olíva mennyiséget eszik a következő nap (belül) és olíványit kívül, vagy fél olíva mennyiséget kívül és fél olíva mennyiséget a következő napon, vagy fél olíva mennyiségét a következő nap és ugyanennyit kívül, az (áldozat) érvénytelen, de nem jár érte káret.

Rabbi Jehuda: a szabály szerint ahol az idő “helytelen szándéka” megelőzi a hely (kiválasztásának) “helytelen szándékát”, az áldozat pigul-nak számít és káret jár érte. Ha a hely elgondolása megelőzi az idő elgondolását, az (áldozat) érvénytelen, de nem jár érte káret. A Bölcsek szerint mindkét esetben érvénytelen (az áldozat), de nem jár értük káret. Szabad enni (kóstolni) és elégetni fél olívának megfelelő hús-darabot, mert az evés és az elégetés (mennyisége) nem adódnak össze.

 

 

[1] az oltár lejtős feljárója, héb. Keves.

[2] A szentély fő oltárán a pontos közép magasságot jelző vonal futott, héb. máálán

[3] pigul: áldozati hús, melynek lejárt a felhasználási ideje

[4] csendben itt: Idegen gondolatok nélkül

Címkék:Misna, Zvahim

[popup][/popup]