A papi ruha mosása – Misna magyarul, Zváhim 11.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

„Egy a ruha, vagy a zsák, vagy a bőr, szent helyen ki kell mosni. A mosás szent helyen történjen, pl. a templom udvaron. Az agyagedény eltörése is szent helyen történjék. A rézedények mosása, tisztítása is szent helyen történjék.”

A majdan felépülő templom papjainak képzése (Forrás: Temple Institute YouTube capture)

A Misna ötödik rendjének címe : “Kodasim”, magyarul “Szent dolgok“. A szent dolgok a jeruzsálemi szentély szolgálatához tartozó áldozatok, az áldozati állatok levágása, a papok (kohánim) szolgálati szabályai és beosztása.
A kodasim rend tizenegy traktátust tartalmaz, melyek közül az első a zváhim, melynek jelentése: a szentélybe hozott áldozati állatok vágása.

Zvahim traktátus , 11. fejezet, a Kodasim c. rendből.

 

Zvahim 11/1

Ha a vétekáldozat vére a ruhára esik, (a ruhát) ki kell mosni, annak ellenére, hogy a Tóra csak az elfogyasztott vétekáldozatról beszél: “bármi ér a húsához, szentté válik, és ha fröccsen a véréből valamely ruhára, amire fröccsen, azt mosd meg szent helyen” (Lev 6, 20). Az áldozatot szent helyen kell elfogyasztani. Az elfogyasztás után és azután is, miután a vér a belső szentélyben hintésre kerül, ki kell mosni (a ruhát), miként írva van:  “egy a vétekáldozat törvénye, minden vétekáldozat esetén,” (u.o.).

 

Zvahim 11/2

Érvénytelen vétekáldozat vére nem követel mosást, akár a vér hintése alkalmas időben, vagy nem megfelelő időben történt. Melyik az a vér, melynek hintése még alkalmas időben történhet? A félretett vér, vagy amelyik beszennyeződött, vagy amelyet kivittek a szentélyből. És melyik az, amely egyáltalán nem  kerülhet hintésre? Amelyiknél az áldozatot nem megfelelő időben,  vagy nem megfelelő helyen vágták le, vagy azok, akik a vért felfogták, a célra alkalmatlanok voltak.

 

Zvahim 11/3

Ha a vér az állat nyakából fröccsen, (a ruhát) nem kell[1] kimosni, akkor se ha az oltár szarvaira vagy a padlójára fröccsen. Ha kifolyt a padlóra és a pap összegyűjtötte, a véres ruhát akkor se kell kimosni. Csak az a vér alkalmas hintésre, melyet felfogtak a gyűjtő edényben. Ha a vér ráfröccsent az (állat bőrére) mielőtt az lenyúzták, akkor sem kell kimosni. Rabbi Jehuda szerint, ha ez a megnyúzás után történik, ki kell mosni. Rabbi Eliezer szerint akkor se kell kimosni (a ruhát), ha már megnyúzták, illetve csak a vér által okozott foltot, mert az tisztátalanságot vesz magába.

 

Zvahim 11/4

Egy a ruha, vagy a zsák, vagy a bőr[2] , szent helyen ki kell mosni. A mosás szent helyen történjen, pl. a templom udvaron. Az agyagedény eltörése is szent helyen történjék. A rézedények mosása, tisztítása is szent helyen történjék. Ebben az esetben különös figyelem illeti a kodsé – hákodasim (szent áldozatok) közül a vétekáldozatokat.

 

Zvahim 11/5

Ruha, mely a szentély függönyein kívülre kerül, visszakerül és a mosására a szent helyen történik. Ha a szentélyen kívül piszkolódott, visszahozza, eltépi (a ruhát) és a szent helyen kimossa a maradékot. Ugyanez érvényes az agyagedényre, melyet kívülről hoz vissza. Behozza, kilyukasztja és a szent helyen összetöri.

 

Zvahim 11/6

Rézedény, (melyben bűnáldozat húsa főtt) ha a függönyön kívülre kerül, visszahozza, és a szent helyen kimossa. Ha a rézedény a függönyön kívül válik tisztátalanná, nagy lukat készít benne, visszahozza majd a szent helyen kitisztítja, kimossa.

 

Zvahim 11/7

Nem számít, hogy főzött benne, vagy forrásban lévő húst öntött bele, mindegy, hogy nagyobb szentségű vagy kisebb szentségű áldozatról van szó, tisztítás és öblítés szükséges. Rabbi Simon szerint kisebb szentségű áldozat esetén, nem szükséges tisztítás és öblítés. Rabbi Tarfon szerint, ha főzött benne az ünnep[3] kezdetétől, az egész zarándokünnep során használhatja, a Bölcsek szerint, addig, amíg esznek belőle, aztán súrolás és öblítés szükséges. Az áldás poharat kisúrolják és kiöblítik, öblítés meleg és hideg vízben. A nyársat és a rácsot is meleg vízben mossák.

 

Zvahim 11/8

Ha együtt főz kodasim és hulin, illetve kisebb és nagyobb szentségű áldozatok húsát, és ha van köztük bőven ízes, hús, a könnyű és a szent áldozatok (húsa) egyformán fogyasztható, s az edény tisztítására és mosására nincs szükség, és az edényben lévő (különböző húsok) nem teszik egymást (fogyasztásra) alkalmatlanná, egymást érintő húsdarabok nem válnak tiltottá.

[1] mert a vér nem került egyenesen a gyíűjtő edénybe

[2] Amelyre vér freccsent

[3] többnapos ünnep

Címkék:Misna, Zvahim

[popup][/popup]