A nem megfelelő gondolat – Misna magyarul, Zváhim

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Rabbi Eliezer azt mondja: ha az oltárhoz viszi a vért ott, ahol az oltárhoz kell vinni, az idegen szándék, ill. nem megfelelő gondolat alkalmatlanná teszi az áldozatot. Ott, ahol az oltárhoz vitel nem szükséges, a gondolat nem teszi alkalmatlanná az áldozatot.

A bakkecske, mint bűnáldozat Fametszet, 1886-ból

A Misna ötödik rendjének címe : “kodasim”, magyarul “szent dolgok“. A szent dolgok a jeruzsálemi szentély szolgálatához tartozó áldozatok, az áldozati állatok levágása, a papok (kohánim) szolgálati szabályai és beosztása. A kodasim rend tizenegy traktátust tartalmaz, melyek közül az első a zváhim, melynek jelentése: a szentélybe hozott áldozati állatok vágása.

 

Zvahim traktátus  a Kodasim c. rendből

 

Zvahim 1/1

Minden áldozati (állat), melyet nem az (előre) meghatározott (áldozati rítus nevében)[1] vágnak le, kóser (elfogadott) és nem számít “kötelességnek” az állat tulajdonosa számára. Ez alól kivétel a peszah és a vétek áldozat (hátát). A peszah áldozat a maga meghatározott idejében, a vétek áldozat bármikor. Rabbi Eliezer azt mondja: az ásám (bűn, pl. istenkáromlás) áldozata is ilyen. A peszah áldozat a maga idejében, a hátát és az ásám bármikor. Rabbi Eliezer hozzáteszi: a hátát az elkövetett vétek fejében, az ásám magáért a (bűn) elkövetésért. És miként a hátát nem megfelelő, ha nem egy meghatározott áldozati rítus nevében vágják le, az ásám ugyanúgy nem megfelelő.

 

Zvahim 1 /2

Joszi ben Honi azt mondja: mind a pészah áldozat, mind pedig a vétek áldozat alkalmatlan, (ha az állatot) nem a meghatározott (áldozati rítus nevében) vágják le. Simon, Ázárjá testvére azt mondja: amit a (szándékoltnál) egy fokkal magasabb szentségű áldozat nevében vágnak le, kóser. Ha egy fokkal alacsonyabb szentségű áldozat nevében vágják: alkalmatlan. Hogyan értsük? Kodsei kodasim[2], melyet “kisebb” kodes helyett vág – alkalmatlan. Kodsei kálim,[3] melyet a kodsei kodasim nevében vágnak le, megengedett. Az elsőszülött (állat) és a tized (állatokban), melyeket a slámim (békéltető áldozat) nevében vágott: megengedett. (És fordítva):  slámim, melyet az elsőszülött (állat) és a tized helyett vág, alkalmatlan.

 

Zvahim 1 /3

 

A peszah áldozat, melyet (niszán ) hó  tizennegyedikén vágtak, hajnalban, de nem a peszah nevében, Rabbi Jehosua szerint kóser, szerinte ez olyan, mintha tizenharmadikán vágták volna. Ben Betera alkalmatlannak találja, szerinte olyan, mintha alkonyatkor vágták volna. Simon ben Ázáj azt mondja: hetvenkét bölcstől kaptam a hagyományt azon a napon, amikor Rabbi Elázár ben Ázárját a jesíva élére állították, és úgy ítélt, hogy minden, nem kötelező módon átadott áldozati állat, melyet nem az áldozati rítus nevében vágnak le, de (az áldozat után) ételként fogyasztanak kóser, (megfelelő). Ez alól kívétel a pészahi áldozat és a hátát. Ben Ázáj az első misnához csak az olát (égő áldozat)[4] adta, amit a Bölcsek nem fogadtak el.

 

Zvahim 1 /4

Ami a pészah áldozatot és a vétek áldozatot illeti, melyeket nem ezek nevében vágtak le, vagy miután összegyűjtötték ezen áldozatok vérét az oltárnál, vagy az oltárra hintették ezt a vért, de nem ezen áldozatok nevében, vagy ahol elvégezték valamelyik áldozati ritust ezen állatokon, vagy más állatok nevében, ezekben az esetekben az áldozatok elfogadhatatlanok. Hogyan lesz az áldozat elfogadható vagy elfogadhatatlan? Pészahra, vagy vétek-áldozatnak való? Nem a nevükben, vagy a nevükben? Slámimra való, pészahra való?

Úgy, hogy a levágott áldozat (héb. zevah) négy dolog esetén válhat alkalmatlanná: a vágás, (a vér) összegyűjtése, (a vérnek) az oltárhoz vitele, és (a vér oltárra) hintése által. Rabbi Simon (ha a nem megfelelő szándék) az oltárhoz vitelnél merül fel, a ritust kósernek tekinti, mondván a következőt: vágás nélkül nincs áldozat, (a vér) összegyűjtése nélkül és a (vér) hintése nélkül úgyszintén nincs áldozat, de van áldozat az oltárhoz vitel nélkül. Ezt úgy történhet, hogy az oltár oldalánánál levágja (az állatot) és mindjárt odahinti a vért. Rabbi Eliezer azt mondja: ha az oltárhoz viszi (a vért) ott, ahol az oltárhoz kell vinni, az (idegen szándék, ill. nem megfelelő) gondolat[5] alkalmatlanná teszi (az áldozatot). Ott, ahol az oltárhoz vitel nem szükséges, a gondolat nem teszi alkalmatlanná az áldozatot.

[1] A tulajdonos más célból akarta feláldozni, pl. Olá áldozatnak vágták le, pedig slámim volt az eredeti szándék

[2] Legmagasabb fokozatú áldozat: pl olá, hátát, etc.

[3] kodsei kalim: kisebb szentségű áldozat

[4] Az égő áldozat húsát nem fogyasztják el.

[5] pl a bálványimádás gondolata

Címkék:Misna, Zvahim

[popup][/popup]