A megtartó hagyomány – vegyes házasságok három nyugati országban

Írta: Szombat - Rovat: Hagyomány

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

 

A 2000 után házasodott amerikai zsidók 60 százaléka nem zsidó társat választott”

A vegyesházasság sok tényezőtől függ. A felmérés szerint sokkal gyakoribb a szekuláris zsidók körében, mint a vallásos zsidóknál. A vallástalan, házasságban élő zsidók 79 százaléka nem zsidó partnert választott, míg a vallásos zsidóknál ez az arány 36 százalék.

A vegyesházasságban élő zsidók, csakúgy, mint a nem vallásosak, sokkal csekélyebb arányban nevelik gyerekeiket a zsidó hagyományok szerint. Azok a zsidók, akik zsidó házastársat választottak, gyakorlatilag mind (96 százalékban) úgy nyilatkoztak, hogy gyerekeiket zsidó hitben nevelik. A nem zsidó házastárssal élő zsidóknak viszont csak 20 százaléka cselekszik hasonlóan, 25 százalék „részben” ad zsidó nevelést gyerekeinek, 37 százalék pedig egyáltalán nem törődik ezzel.

Az elmúlt fél évszázadban a vegyesházasságok aránya lényegesen megnőtt. A 2000 után házasodott zsidók mintegy 60 százaléka nem zsidó társat választott. Az 1970 előtt házasodott zsidók esetében ez az arány csak 17 százalék volt.

Nem egyértelmű, hogy vajon a vegyesházasság következtében lesznek az amerikai zsidók kevésbé vallásosak, avagy a csökkenő vallásosság miatt nő a vegyesházasságok aránya – vagy mind a két hatás egyszerre működik. Bármi is az ok-okozati kapcsolat, a felmérés szoros kapcsolatot talált a vallástalanság és a vegyesházasság között. Leginkább kölcsönhatásra gyanakodhatunk – különösen, ha a gyereknevelés is belép a képbe.

A vallástalan zsidók jóval nagyobb valószínűséggel választanak nem zsidó házastársat. A nem zsidó házastárssal élők jóval csekélyebb valószínűséggel nevelik gyerekeiket a zsidó vallás hagyományai szerint, mint egy olyan házaspár, ahol mind a két fél zsidó. Előbbiek jóval nagyobb valószínűséggel nevelik őket részben zsidónak; zsidónak, de nem vallásosnak; vagy egyáltalán nem zsidónak. És persze a vegyes házasságból született gyerekek maguk is sokkal nagyobb valószínűséggel választanak maguknak nem zsidó partnert, mint azok, akiknek mindkét szülőjük zsidó.

Forrás:
A Portrait of Jewish Americans
Findings from a Pew Research Center Survey of U.S. Jews
Pew Research Center 2013

 

A 25-45 közötti amerikai zsidók fele házasságon kívül él

A házasság, az amerikai élet kulcsintézménye éppolyan radikális változáson ment át, mint a vallás.

2014-ben a Pew Research Center tanulmányt tett közzé az amerikai házasságról, melynek megállapításai érvényesek a zsidó házasság helyzetére is. A középkorú amerikaiak egynegyede nem házas és a 25 év felettiek házasodási rátája a legalacsonyabb az ország történetében.

Az európai hátterű amerikaiak körében a házasságon kívül élők aránya 1960 óta megduplázódott. A férfiak valamivel még kevésbé hajlandóak házasodni, mint a nők. Nem meglepő, hogy a fiatal amerikaiak nem becsülik sokra a házasságot. A kérdezettek 50 százaléka egyetért azzal az állítással, mely szerint „a társadalom éppen olyan jól megvan akkor is, ha az emberek nem a házasságot és a gyerekeket tartják a legfontosabbnak”.

Sylvia Fishman és Steven Cohen (2016) tanulmánya hasonlóan csökkenő házassági trendeket mutat ki a zsidók körében: A 25-45 közötti, nem ultra-ortodox zsidók fele házasságon kívül él.

A Pew tanulmánya azt is kimutatta, hogy a 2010 óta házasodott amerikaiak 40 százaléka olyan partnert választott, aki más vallású, mint ő. A nem házas, de kapcsolatban élő amerikaiak majdnem fele szintén más vallású partnert választott. Ezzel ellentétben az 1960 előtt házasodottaknak csupán 19 százaléka választott más vallású partnert. A zsidók 44 százaléka vegyes házasságban él, írja a Pew tanulmánya, ezen belül a 2005 után házasodottak körében ez az arány 58 százalék.

Forrás:
Arnold Dashefsky, Ira M. Sheshkin (eds): American Jewish Year Book – 2018
Volume 118

 

NAGY-BRITANNIA

 

A vegyes házasságok aránya fele az amerikainak

 • A házas zsidók 78 százaléka endogám (zsidó közösségen belüli) házasságban él, 22 százalékuk exogám házasságban (tehát a zsidó közösségen kívül választott magának társat). A házasságon kívüli kapcsolatban élőknek csupán 32 százaléka él endogám kapcsolatban, 68 százalékuk pedig exogám viszonyban.
 • 21.135 zsidónak van nem zsidó (túlnyomórészt keresztény) partnere; 11.416 zsidó partnere „nem vallásos” (ebben a csoportban szinte senki sem zsidó); 4160 főnek a partnere pedig nem adott meg semmilyen vallást. Így tehát összesen 36.711 zsidónak van nem zsidó partnere.
 • 2001 és 2011 között a házasságban élő zsidók csoportja kis mértékben tolódott az exogámia felé: az endogám kapcsolatok száma 2 százalékkal csökkent, az exogám kapcsolatok aránya (ahol a partner „nem zsidó” vagy „nem vallásos”) 3 százalékkal nőtt.
 • A házasságon kívüli kapcsolatokban viszont az endogámia erősödött: 2001-ben ezek aránya 28 százalék volt, 2011-ben 32 százalék. Ennek megfelelően az exogám kapcsolatok aránya 72-ről 68 százalékra csökkent.
 • A 2010 óta házasodottak körében 26 százalék kötött vegyes házasságot. Noha ez a valaha mért legmagasabb arány, és ez is növekvő trendet mutat, a növekedés a 90-es évek óta mindössze két százalék.
 • A vegyes házasságok aránya az Egyesült Államokban kétszer ilyen magas és ez az 1970-es évek óta így van.
 • Zsidó férfiak és nők egyaránt hajlamosak a vegyes házasságot választani, de míg a férfiak többnyire „nem zsidó” (tehát keresztény) partnert választanak, a nők inkább „vallástalan” partnerrel lépnek házasságra.
 • A negyvenes éveik elején járók az a korcsoport, ahol a vegyes házasságok aránya jelenleg a legmagasabb.
 • Az endogám házasságban élő zsidók 96 százaléka zsidónak neveli a gyerekét, míg a vegyesházasságokban ez az arány csupán 31 százalék.
 • A vegyesházasságban élő nők négyszer olyan valószínűséggel nevelik gyerekeiket zsidónak, mint a vegyesházasságban élő férfiak.
 • A vegyesházasságban élő zsidóknak kevesebb gyerekük van, mint azoknak, akik zsidó partnert választottak. Előbbieknél ez a statisztikai mutató 2.1, míg az utóbbiaknál 2.4.
 • A vegyesházasságban nevelkedett gyerekek felnőttkorukban maguk is kétszer olyan gyakorisággal választanak nem zsidó partnert, mint az endogám kapcsolatban nevelkedettek.
 • A felmérés összesen 52.993 olyan családtagot mutatott ki, akik magát nem zsidónak valló (de zsidó származású) családfővel éltek együtt.
 • A vegyesházasságban élők sokkal kevésbé ápolják a zsidó hagyományokat, mint a zsidó házastárssal élők. Így például utóbbiak 91 százaléka gyújt gyertyát péntek este – legalább alkalmanként. Az exogám házasságban élőknek csak 36 százalékáról mondható el ugyanez.
 • A vegyesházasságban élők zsidó háttere is jóval bizonytalanabb. Így pl. a „hagyománytartó” családban nevelkedetteknek csak 11 százaléka él vegyesházasságban, míg a szekuláris, hagyomány nélkül nevelkedettek esetében ugyanez az arány 47 százalék.

Forrás: David Graham: Jews in couples: Marriage, intermarriage, cohabitation and divorce in Britain (2016)

 

FRANCIAORSZÁG

 

A vegyesházasság lassú térnyerése

A vegyesházasság összességében nézve egyre inkább teret nyer a francia zsidóság körében. Az adatok azt mutatják, hogy a zsidó családfők 69 százaléka zsidó társsal él együtt, egy százalékban zsidó hitre tért társsal, 30 százalékban pedig nem zsidó társat választott. Ez a 30 százalék jelentős emelkedés az előző vizsgálat adataihoz képest. A vegyes házasságok aránya magas az individualista és univerzalista (tehát a hagyománytól eltávolodott – a szerk.) felfogású zsidók körében, és jóval alacsonyabb a hagyományőrző, illetve a hagyományhoz visszatérő zsidók körében.

Individualista

Univerzalista

Hagyományőrző

Hagyományhoz visszatérő

Zsidó társsal él

58

52

80

79

Nem zsidó társsal él

40

48

20

19

Betért társsal él

1

0

0

2

Összesen

100

100

100

100

 

A házasságon kívüli együttélés a minta 9 százalékára jellemző – s az ilyen esetek 83 százalékában az élettárs nem zsidó. A házasságon kívüli kapcsolat tehát az exogámia előszobája. A minta 59 százaléka házasságban él, és ebben a csoportban csak 24 százalék a nem zsidó partnerek aránya.

 

Házas

Kapcsolatban él

Özvegy

Elvált/külön él

Zsidó házastárs

76

17

87

50

Nem zsidó házastárs

24

83

12

46

Betért házastárs

1

0

1

4

Összesen

100

100

100

100

 

Forrás: Les juifs de France : La lente progression des mariages mixtes.
Rapport présenté par Erik H. Cohen, avec la participation de Maurice Ifergan.
(Novembre 2002)

 

[popup][/popup]