A madárfészek törvénye – Misna magyarul, Hulin 12.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

A madárfészek törvénye (MTörv 22, 6) egyformán érvényes, az országban és külföldön, a szentély fennállásakor és fennállása után, a nem áldozatra kiszemelt madarak esetében.

Hulin traktátus 11.

A Hulin szó, jelentése hétköznapi, közönséges. A Hulin, a talmudi szóhasználatban a Kodes ellentéte, vagyis, ami Hulin, ahhoz nem tapad semmiféle szentség. A Hulin Traktátus tizenkét részből áll, és lényegileg a kóserság és a vágás rituális szabályait tartalmazza, köztük a fogyasztásra kerülő állatok kóserságának ismertető jeleit, szabályait.

Ünnepek (Moed) rendje

 

Hulin 12/1

A madárfészek törvénye (MTörv 22, 6) egyformán érvényes, az országban és külföldön, a szentély fennállásakor és fennállása után, a nem áldozatra kiszemelt madarak esetében. A vér befedésének törvénye fontosabb, mint a madárfészek törvénye, mert teljesíteni kell egyaránt a háziállatok és vadon élő állatok és a szárnyasok esetében, míg a madárfészek törvénye csak a szabadon élő madarakra vonatkozik. Melyek azok a szabadon élő madarak? A kacsák és a tyúkfélék, melyek a gyümölcsösben fészkelnek, de ha a ház körül élnek, mint a heródes-galambok, mentesek a madárfészek törvénye alól.

 

Hulin 12/2

Tisztátalan szárnyas fajtára nem érvényes a madárfészek törvénye. Ha tisztátalan madár ül a tiszta fajta tojásain, vagy tiszta madár ül a tisztátalan tojásain, a madárfészek szabálya nem kötelez. Ha kakas fészkel, Rabbi Eliezer szerint köti őt a madárfészek szabálya, a Bölcsek szerint nem köti.[1]

 

Hulin 12/3

Ha az anyamadár a szárnyaival verdes és szárnyaival a fészek oldalát csapkodja, el kell küldenie onnan. Ha a szárnyak nem érintik a fészek oldalát nem kell elküldeni az anyamadarat. Ha a fészekben csak egy fióka van vagy egyetlen tojás, elküldi onnan a tojót, mivel írva van (MTörv 22) “fészek”. Fészek, akármilyen. A fészekben repdeső fiókák vannak, vagy romlott tojások, mentes a madárfészek szabálya alól. Az anyamadár a fiókákon vagy a tojásokon ül, mert miként a fiókák élők, a tojások is élnek, és az szükségük van az anyjukra. Ha a fiókák verdesni kezdenek, elküldi (az anyát) és az visszatér, ezt megismételheti négyszer vagy ötször, de akkor is köteles elküldeni az anyamadarat. Ha azt mondja, megtartom az anyát és elküldöm a fiókákat. A szabály továbbra is ez marad: el kell küldje az anyát. Miután elvette a fiókákat, visszatette őket a fészekbe, majd az anyamadár is visszajött. Ezután nem kell megtennie a parancsolatot.

 

Hulin 12/4

Ha elveszi az anyát és vele a fiókákat: Rabbi Jehuda szerint megkorbácsolják, és nem küldi el az anyamadarat. A Bölcsek szerint elküldi az anyamadarat és nem korbácsolják meg. A szabály szerint minden olyan tiltó parancsolat, melyben tényleges ( micvára )- tennivalóra szólítanak, nem kapnak érte verést.

 

Hulin 12/5

Nem veheti el a fiókáival együtt az anyamadarat is, még akkor sem, ha a madár lepra gyógyítását szolgáló rítushoz kell. Mert a könnyű parancsolatról, amely akkora, mint egy fillér, azt mondta a Tóra: “ el kell bocsátanod az anyát, a fiakat pedig veheted magadnak, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy.” (MTörv 22, 7). Ez érvényes a Tórában a nehéz parancsolatokra egyaránt.

[1] Nem köti mert a szabály csak a tojókra vonatkozik.

Címkék:Hulin, Misna

[popup][/popup]