A lenyúzott bőr – Misna magyarul, Hulin 9.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Ha a lenyúzott bőrről lógott egy szál tisztátalan hús, és valaki hozzáér, vagy egy kiálló szőrszál, tisztátalanná válik. Ha volt a bőrön két darab olíva nagyságú hús, Rabbi Ismáel szerint ez esetben nem érintéssel, hanem szállítással okoz tisztátalanságot. Rabbi Ákiva szerint nem érintéssel és nem szállítással.”


Rabbi Akiva ábrázolása a „Mantua Haggadah” lapjain, 1568 (Forrás: Wikipedia)

Hulin traktátus 9.

A Hulin szó, jelentése hétköznapi, közönséges. A Hulin, a talmudi szóhasználatban a kodes ellentéte, vagyis, ami Hulin, ahhoz nem tapad semmiféle szentség. A Hulin Traktátus tizenkét részből áll, és lényegileg a kóserság és a vágás rituális szabályait tartalmazza, köztük a fogyasztásra kerülő állatok kóserságának ismertető jeleit, szabályait.

 

Hulin 9/1

Az állat bőre, a zsiradék, a fűszerek, a nyúzásból maradt bőrre tapadó húsmaradék, a csontok, az inak, a szarvak alja, (a szarvasmarha) patája, mind összeadódnak, hogy bármilyen ételnek tisztátalanságot kölcsönözzenek.[1] De nem okoznak tetem – tisztátalanságot[2] (mindaddig, míg az állat életben van). Hasonlóképpen, ha valaki tisztátalan állatot vág egy idegen megrendelőnek, miközben az állat még vergődik, az állat étel tisztátalanságot okozhat, és míg az állat él, nem okoz tetem-tisztátalanságot, csak miután a hentes levágja az állat fejét. Az étel-tisztátalanság esetei gyakoribbak a leírásokban, mint a tetem -tisztátalanságé. Rabbi Jehuda azt mondja: ha a bőrről leválasztott húsdarab, olívánál nagyobb, vétkezik az, aki fogyaszt belőle.

 

Hulin 9/2

 

A következő esetekben a bőr (abból a szempontból, hogy tisztátalanságot okoz) húsnak tekinthető: az ember bőre, a vaddisznó bőre, a teve púpjának bőre, a fiatal borjú fejbőre, a pata körüli bőr, a méh körüli bőr, a magzat bőre, a farok kövérje alatti bőr, a sündisznó bőre, a kaméleon bőre, a gyík és a csiga bőre. Rabbi Jehuda azt mondja: a gyík bőre a menyétéhez hasonló. Ha a felsorolt bőröket cserzik, vagy megtapossák őket, tisztává válnak, kivéve az emberbőrt. Rabbi Johánán ben Nuri azt mondja: nyolcféle kisállatnak (itt: serec) van (használható) bőre.

 

Hulin 9/3

Aki háziállatot vagy nem háziállatot nyúz, rituálisan tisztát vagy tisztátalant, kis állatot, (pl. bárányt) vagy nagyot (pl. szarvasmarhát) azért, hogy a bőrét takarónak felhasználja, ha két tenyér széles bőrt nyúz, a húshoz való érintkezés kevésbé lehetséges. Víztömlő céljából is nyúzhat, a bőrt tekintve célszerűen az állat hosszában, a lábaitól kezdve. Rabbi Johánán ben Nuri szerint így nem lesz érintve hús, a Bölcsek szerint lesz érintkezés, ha csak le nem nyúzza egészen az állatot, (a nyakáig).

 

Hulin 9/4

Ha a lenyúzott bőrről lógott egy szál tisztátalan hús, és valaki hozzáér, vagy egy kiálló szőrszál, tisztátalanná válik. Ha volt a bőrön két darab olíva nagyságú hús, Rabbi Ismáel szerint ez esetben nem érintéssel, hanem szállítással okoz tisztátalanságot. Rabbi Ákiva szerint nem érintéssel és nem szállítással. De Rabbi Ákiva abban egyetért, ha a két fél-olíva nagyságú húsdarabot egy pálcikával elmozdítja, attól tisztátalan lesz. És mégis miért tekinti Rabbi Ákiva tisztának ezt az embert a bőr esetében? Mert szerinte a bőr mellett a kisebb húsmaradékok elhanyagolhatók.

 

Hulin 9/5

Halott ember combcsontja és egy (pigul) áldozati állat lezárt[3] combcsontja, aki megérinti bármelyiket, tisztátalanná válik. Döglött tetem combcsontjához, vagy csúszómászó combcsontjához ér, (rituális szempontból) tiszta marad. Ha az említett esetekben a csont lukas, érintése tisztátalanságot okoz. Honnan tudjuk, hogy hordozással is tisztátalanságot okoz? Talmud fogalmazása miatt: megérint és hordoz. Ha egyáltalán nem érinti, akkor nem is hordozhatja.

 

Hulin 9/6

A csúszómászó tojása, melyből kilátszik az embrió, érintéssel nem okoz tisztátalanságot. Ha valaki kilukasztotta, tisztátalanná tette. Egér, melynek fele föld, a fele hús. Aki a húsát érinti, tisztátalan. Aki a földet, tiszta marad. Rabbi Jehuda azt mondja: az is, aki a húst borító földes részét érinti, tisztátalan lesz.

 

Hulin 9/7

Állat, melynek testrészei lazán lógnak, érintésük étel-tisztátalanságot okoz. Az állat kóserságát meg kell vizsgálni. Rabbi Meir szerint, ha ezt az állatot levágják, testrészei kóserságát a vére igazolja. Rabbi Simon ezt tagadja. Ha ez az állat elpusztul, a hús kósersági vizsgálatot követel. Testrész csak, mint ever min háháj[4]-ként okoz tisztátalanságot, és nem mint nevelá. Az említett testrészt Rabbi Simon tisztának tekinti.

 

Hulin 9/8

(Öreg) ember petyhüdt bőre, testrészei, tiszták. Ha meghal az ember, a húsa (rituális szempontból) tiszta. Bármely testrésze csak az ever min háháj szempontjából okozhat tisztátalanságot, és nem az ever min hámet (halott ember testrésze) esetében. Ezek Rabbi Meir szavai. Rabbi Simon tisztának ítéli.

[1] Ezt úgy nevezik, hogy tumáát ochálin – étel okozta tisztátalanság

[2] Ennek a neve: tumáát nevelot, azaz tetem tisztátalanság

[3] lezárt: az üreges csontot betapasztják.

[4] Ever min háháj – élő állatból kivágot testrész

Címkék:Hulin, Misna

[popup][/popup]