A gondos bíró – Misna magyarul, Szanhedrin 5.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

A bírák hétszer is kivizsgálják tanúkat… Áldásos dolog, ha a bíró sokat kérdez. Egyszer történt Rabbi Johánán ben Zákájjal, hogy még a füge szárára is rákérdezett.

A Szanhedrin ülése, 18. századi angol Biblia illusztrációja

Szanhedrin traktátus, Nezikin rend

A Nezikin (károk) rendhez tartozó Szanhedrin traktátus 11 fejezetből áll, melyek polgárjogi, valamint bűnügyi eljárásokkal foglalkoznak. A Szanhedrin traktátus misnáit régen együtt szerkesztették a Mákot c. traktátus misnáival. A szanhedrin görög eredetű szó, jelentése tanács. Az ősi Izraelben egyaránt működött 71 tagú nagy tanács és 23 tagú kis tanács. Történelmi érdekesség: Napóleon Bonaparte felújította a nagy zsidó tanácsot, amely az ő császársága alatt működött rövid ideig.

Szanhedrin 5

 

Szanhedrin 5/1

A (bírák) hétszer is kivizsgálják (tanúkat). (Ezeket a kérdéseket teszik fel): melyik héten, melyik évben, melyik hónapban, a hónap melyik napján, melyik órában, milyen helyen. Rabbi Joszi (a következőket kérdezi): melyik nap, milyen órában, milyen helyen,  ismeritek-e őt? Figyelmeztettétek őt? Ahol bálványimádás történt, azt is megkérdezik a tanútól: kinek áldozott? mit áldozott?

 

Szanhedrin 5/2

Áldásos dolog, ha a (bíró) sokat kérdez. Egyszer történt Rabbi Johánán ben Zákájjal, hogy (kérdései során) még a füge szárára is rákérdezett. Mi a különbség a kivizsgálás[1] és a (vallomás) kiértékelése[2] között? Ha kivizsgálás során a tanú azt mondja, „nem tudom”, vallomása érvénytelen. Ha a kiértékelés során az egyik tanú azt mondja „nem tudom” és a másik tanú is ugyanezt mondja, vallomásuk nem érvénytelen. Mind a kivizsgálás, mind pedig a kiértékelés során, ha egyik tanú ellentmond a másik tanúnak, vallomásuk érvénytelen.

 

Szanhedrin 5/3

Az egyik tanú azt állítja: „a hónap második napján” a másik tanú azt állítja: „a hónap harmadik napján”, tanúságuk helytálló[3], mert az egyik ismeri a hónap kezdetét, és a másik is ismeri a hónap kezdetét. Ha az egyik azt mondja (a hónap) harmadik napján, a másik szerint a (hónap) ötödik napján, a tanúság érvénytelen. Ha az egyik azt mondja: „két órakor történt” a másik szerint „három órakor”, a tanúság érvényes. [4] Ha az egyik azt mondja: ”három órakor”, a másik szerint „öt órakor”, a tanúság érvénytelen. Rabbi Jehuda (szerint ez a tanúság is) elfogadható, (mert ennyit tévedhet a tanú). Ha az egyik azt mondja: „ötkor”, a másik : „hétkor”, tanúságuk érvénytelen, mert ötkor a nap keleten van, és (hétkor) a nap nyugaton van.

 

Szanhedrin 5/4

Ezután behívják a második tanút, és kikérdezik őt is. Ha tanúságok összhangban találtatnak, megvizsgálják a vádlott ártatlanságát. Azt mondja az egyik: az ártatlanságát kívánom bizonyítani. Ha ezután az egyik jelölt azt mondja: a bűnösségét kívánom bizonyítani, elhallgatatják. Ha az egyik jelölt azt mondja: ártatlanságát bizonyítanám, előre ültetik, maguk közé, és a nap végéig megőrzi a helyét. Ha a jelölt szavait megalapozottnak tekintik, a bíróság hallgat rá. Ha a vádlott kijelenti, hogy ártatlanságát képes bizonyítani, a bíróság meghallgatja, feltéve, ha állítása megalapozott.

 

Szanhedrin 5/5

Ha ártatlannak bizonyul, felmentik. Ha nem, a döntést a perben a következő napra halasztják. Majd a bírák párokat képeznek, és keveset esznek, valamint tartózkodnak a bor ivásától egész nap, éjszaka sem szűnnek meg tárgyalni és a következő nap korán kelnek. Aki előző nap a vádlott felmentését szorgalmazta, kijelenti: ártatlanságot javasoltam, e mellett tartom magam. Aki előző nap a vádlott bűnössége mellett szavazott, kijelenti: bűnösnek tekintem, e mellett tartom magam. Aki előző nap bűnösséget jelentett, megváltoztathatja véleményét és ártatlanságot jelent, de aki ártatlanságot jelentett előző nap, véleményét nem változtathatja meg bűnösségre. Ha valamelyik bíró tévedett, (nem emlékszik, mit szavazott) a két bírósági jegyző emlékezteti rá. Ha a bíróság egyöntetűen felmentésre szavaz, felmentik, ha nem, megszámolják a szavazatokat. Ha tizenkét bíró felmenti és tizenegy bűnösnek tartja, felmentik.

Ha tizenkét bíró bűnösnek tartja és tizenegy felmenti, vagy tizenegy bűnösnek tartja és tizenegy ártatlannak, és egy bíró azt jelenti, hogy nem tudja, vagy akár huszonkettő ártatlannak vagy bűnösnek tekinti és egy van, aki nem tudja, az utóbbit nem számolják, és további bírókat jelölnek a bírói karhoz. Hány bírót? Annyit adnak hozzájuk (párosával) amíg elérik a hetvenegy számú bírói testületet.

Ha ekkor harminchat bíró ártatlanságot szavaz és harmincöt bűnösséget, a vádlott szabad lesz. Ha harminchat bíró szerint bűnös és harmincöt szerint ártatlan, folytatják a tárgyalást, megvizsgálva a bűnösséget állító szavazatok érvényességét és az ártatlanságot állító szavazatok érvényességét egyaránt.[5]

 

[1] kivizsgálás : héb hákirá

[2] Héb. bedikot: a tanúvallomások kiértékelése (összehasonlítása)

[3] A hónap kezdetének megállapítása az újhold megfigyelése alapján lehetővé tesz 1 napos (tévedést) bizonytalanságot

[4]  egy óra tévedés még elmegy

[5] Mert egy szavazat többséggel nem lehet senkit halálra ítélni

Címkék:Misna, Szanhedrin

[popup][/popup]