A felszentelt állat – Misna magyarul, Zvahim 8.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Ha a felszentelt állat tiszta, és nem felszentelt állattal keveredik, a nem felszentelt állatot szenteltként eladják.

 

Zvahim 8

 

Zvahim 8/1

Mindazon állatok, melyek (olyan áldozati állattal) keveredtek, melyek élvezete tilos, például a (pusztulásra) kitett vétekáldozat, vagy a megkövezésre ítélt ökör, – akár egy a tízezer arányban -, mind pusztulásra ítéltetik. Vagy olyan, mely  bikával keveredett, méghozzá olyannal, melyhez egy tanú és a gazda állítása szerint vétek fűződik, például embert tiport, vagy olyan állat, mellyel ember közösült, vagy mellyel kegyetlenkedtek, vagy állat, mely a prostituált bére, vagy (kutya) ára, vagy kilájim [1] , vagy felismerhetetlen (tréifá) tetem, [2] vagy a legelőre kitett állat, amelyet idővel eladnak, és áráért alkalmas állatot vásárolnak. Ha (a felszentelt állat) tiszta, és nem felszentelt állattal keveredik, a nem felszentelt állatot (szenteltként) eladják.

 

Zvahim 8/2

Ha kodasim (áldozati állat) kodasimmal keveredik, azonos, áldozatra szánt fajták egymással, az egyik állatot feláldozzák a tulajdonos nevében, a másikat a másik ember nevében. Ha kodasim kodasimmal keveredik, különböző áldozatra szánt fajták esetén, (pl.) két kos keveredése esetén, amikor az egyiket égőáldozatnak szánták, a másikat pedig békeáldozatnak. Ez esetben a két kost a legelőre teszik, ahol addig legelnek, míg áldozatra alkalmatlanná válnak, majd eladják őket. (Az égőáldozat és a békeáldozat céljából) új állatot vásárol, és a különbözetet a saját pénzéből fedezi. Ha bechor (elsőszülött) állat a máászer (tized) állattal keveredik, a legelőre teszik, majd elfogyasztják őket mint bechor és mint máászer. (Amint a gemara magyarázza), minden fajta állat elkeveredhet, kivéve a bűn és a vétekáldozatot.

 

Zvahim 8/3

Ha a vétekáldozat a békéltető áldozattal (slámim) összekeveredett, addig legeljenek, míg alkalmatlanná válnak. Rabbi Simon azt mondja, hogy mindkettőt áldozzák fel az oltár északi sarkában. Majd a szabályok szigorúsága mellett elfogyasztják őket. Azt mondták neki (Rabbi Simonnak): nem “fokozzák le” az állatot az alkalmatlanság helyére. Ha valamilyen áldozat húsa másik áldozat húsával keveredik, pl. kodsei kodasim a kodasim kálim, a felszentelt és a kisebb szentségű áldozat húsával, vagyis a hús, melyet egy napon belül kell elfogyasztani a két nap alatt elfogyasztandó hússal, a húsok a szigorúbb háláchá szerint lesznek elfogyasztva.

 

Zvahim 8/4

Vétekáldozat darabjai, melyek égőáldozat darabjaival keveredtek, Rabbi Eliezer szerint (az oltár) felső részére teszik azokat, mondván: a vétekáldozat darabjai úgy tekintendők, mintha égő fadarabok lennének. A Bölcsek szerint várni kell, míg a húsdarabok elhamvadnak, majd a templom udvarba kerülnek, ahol a legnagyobb szentségű áldozatok kívül hagyott maradványai égnek.

 

Zvahim 8/5

Égőáldozat darabjairól, melyek (testi) hibás állatok darabjaival keverednek, Rabbi Eliezer azt mondja, ha a (hibás állat) feje előkerül, az összeset el kell égetni, ha valamelyik hibás állat lába előkerül, az összes lábat el kell égetni. A Bölcsek szerint egyetlen hibás láb miatt az összes lábat el kell égetni a templom udvarban.

 

Zvahim 8/6

(Áldozati állat) vére, mely vízzel keveredett, de még vérnek látszik, alkalmasnak számít. Ha borral keveredett, víznek tekintik. (Vér), ha nem felszentelt háziállat vagy nem háziállat vérével keveredik, víznek tekintik, Rabbi Jehuda szerint a vér nem semlegesíti a vért. (A pap használhat vér-keveréket az oltárnál).

 

Zvahim 8/7

Ha a vér alkalmatlan áldozat (héb. pászul) vérével keveredik, a vért a lefolyóba  öntik. Ha (a vérzés után) váladékkal keveredik, az is a lefolyóba kerül. Rabbi Eliezer alkalmasnak tartja.

 

Zvahim 8/8

Ha a hibátlan állat vére a (testi) hibás állat vérével keveredik, a vért a lefolyóba öntik. [3] Ha csészékbe gyűjti a vért. Ha egy csészét felhasznált vérhintésre- mindegyiket felhasználhatja. A Bölcsek azt mondják, ha a vért egyetlen csésze kívételével felhasználták, mind kiöntésre kerül.

 

Zvahim 8/9

Az a vér, (amely az oltár vörös vonala) alatt kerül hintésre összekeveredik a fentebb adott vérrel. Rabbi Eliezer azt mondja: a pap fenti vért ad, majd azt mondja: “fentről úgy látom a lentieket mintha víz lenne”, majd újra ad a lentiekhez. A Bölcsek szerint öntse a (keveréket) a lefolyóba. Ha a pap nem tanácskozott, az áldozat elfogadott.

 

Zvahim 8/10

Az egy hintésre megfelelő edény tartalma összekeveredik egy másik áldozathoz való (egyszeri hintésű) edény tartalmával.  Vagy a négy hintésre alkalmas vér összekeveredik egy másik áldozat négy hintésre való vérével. Rabbi Eliezer azt mondja: négyszeres hintést adjanak, Rabbi Jehosua szerint egy hintésben adják -hintik (a vér keverékét).

Rabbi Eliezer azt válaszolja: (R. Jehosua) megszegi a “ne vonj le a parancsolatok számából” szabályt. R. Jehosua pedig azt válaszolja: Te pedig megszeged a “ne adj hozzá” szabályát.

Rabbi Eliezer (azt mondja Rabbi Jehosuának): a tiltás “ne vonj le a parancsolatok számából” arra a helyzetre vonatkozik, mikor a vér egymagában van (nem keverék). Rabbi Jehosua azt is mondta: mikor négyszeres hintést adtál,  megszegted a “ne adj hozzá” és magadban cselekedtél. És amikor nem hintettél, megszegted a “ne vonj le” szabályát, de nem magadban cselekedtél.

 

Zvahim 8/11

Ha összekeveredik a szentély belsejében adandó vér a szentélyen kívül felhasznált vérrel, a lefolyóba öntik. Ha hintett a vérből a szentélyen kívül (az udvarban), majd bejött és belül hintett: kóser. Rabbi Ákiva megtiltja, a Bölcsek megengedik. Rabbi Ákiva azt mondta: minden vér, amelyet az előcsarnokban (heichál) engesztelésül használnak, alkalmatlan (héb. pászul). A Bölcsek erre azt válaszolják: csak a vétekáldozat esetén. Rabbi Eliezer azt mondja :  az ásám (bűn-áldozat), akár a vétekáldozat (Lev, 7).

 

Zvahim 8/12

Vétekáldozat, melynek vérét két csészében felfogta, és az egyik csészét kivitte[4], a belül maradt csésze tartalma kóser. Ha (kettő közül) az egyiket bevitte[5], a Galileai Rabbi Josze szerint a külső csésze tartalma kóser. A Bölcsek elvetik. (Galileai Rabbi Josze véleményét alátámsztandó ezt mondta: (“ha azzal a szándékkal áldoz, hogy a vér a szentély udvaron túl legyen bemutatva, az áldozat elvetendő, de ha azzal a szándékkal áldoz, hogy a szentélyen belül mutassa be a vért, az áldozat elfogadott”). Rabbi Yehuda azt mondja: ha nem szándékosan vitte a vért a szentélybe, a vér alkalmas lesz a bemutatásra. Az alkalmatlannak (rituálisan tisztátalannak) tekintett vér, mely az oltárra kerül, elfogadásra kerül a főpap homlokdísze által (héb. Cic). Áron (főpap) homlokdísze csak a szentélyen belül okoz elfogadást, a szentélyen kívül nem.

 

[1] kilájim: itt: két különböző állat keveréke

[2] pl. A farkas összeharapta

[3] ez a szabály ha az alkalmas és az alkalmatlan vé egy edényban keveredik

[4] az udvarba

[5] a szentélybe

Címkék:Misna, Zvahim

[popup][/popup]