A bírói testületről – Misna magyarul, Szanhedrin 1.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Az egész törzset, a hamis prófétát, és a főpapot csak hetvenegy bíró jelenlétében tárgyalják. Védelmi háborút csak a nagy szanhedrin határozatával indítanak. A Jeruzsálemi szentély csarnokai, udvarai csak a hetvenegy tagú tanács engedélyével bővíthetők.”

Az ülésező Szanhedrin – illusztráció egy 1883-ban kiadott angol nyelvű lexikonból

Szanhedrin traktátus, Nezikin rend

 

Bevezetés

A Nezikin (károk) rendhez tartozó Szanhedrin traktátus 11 fejezetből áll, melyek polgárjogi, valamint bűnügyi eljárásokkal foglalkoznak. A Szanhedrin traktátus misnáit régen együtt szerkesztették a Mákot c. traktátus misnáival. A szanhedrin görög eredetű szó, jelentése tanács. Az ősi Izraelben egyaránt működött 71 tagú nagy tanács és 23 tagú kis tanács. Történelmi érdekesség: Napóleon Bonaparte felújította a nagy zsidó tanácsot, amely az ő császársága alatt működött rövid ideig.

 

Misna Szanhedrin 1/1

Pénzügyeket három bíró jelenlétében tárgyalnak. Rablás vagy személyi sérelem ügyeit három bíró jelenlétében tárgyalják. Panasz: kár, fél kár, dupla fizetség, valamint négyszeres és ötszörös[1] fizetség ügyében szintén három bíróval, nemi erőszak, csábítás, valakiről rosszat állítani, három bíró jelenlétében történik – Rabbi Meir megállapításai. A Bölcsek hozzáteszik: a rossz név keltésének tárgyalása huszonhárom bíró jelenlétében történik, (mert ez ügyben életbevágó döntéseket hozhatnak).

 

Misna Szanhedrin 1/ 2

(Olyan ügyeket, melyek) a vesszőzés[2] büntetését (vonják maguk után), három bíró jelenlétében tárgyalják. Rabbi Jismáel nevében a következőt mondták: huszonhárom bíró jelenlétében. A hónap kezdetének megállapítása három bíró jelenlétében történik, a szökőév megállapítása három bíró jelenlétében, ez Rabbi Meir megállapítása. Rábán Simon ben Gámliel szerint (szökőév tárgyalását) hárman kezdik, öten alkudoznak felette, és végül heten döntenek. Ha három bíró jelenlétében sikerül a tárgyalást befejezni: a szökőév ténye eldöntött.

 

Misna Szanhedrin 1 /3

A Bölcsek határozata a (kitört nyakú) borjú ügyében, három bíróval.[3] Ez Rabbi Simon véleménye. Rabbi Jehuda szerint öt bíróval. A hálicá [4]és a meunin [5] három bíróval. A neta revii[6], a második tized, ha értékük nincs meghatározva, három bíróval. Felszentelt tulajdon megváltása, három bíróval, ingóságok felértékelése három bíróval, Rabbi Jehuda szerint az egyik biró a három közül pap legyen. A megszentelt föld ügyében kilenc bíró, és (azonkívül) egy pap, ember ügyében, mint a föld esetében.

 

Misna Szanhedrin 1/ 4

Emberélet ügyében huszonhárom bíró dönt. Állat, mellyel ember fajtalankodik, (akár férfi, akár nő), huszonhárom bíró dönt. Nő esetén: (Lev. 20, 16): “megölöd a nőt és az állatot” és “az állatot is öljétek meg”. Férfi esetén: “ember, aki állattal közösül, ölessék meg, és az állatot is öljétek meg” (Lev 20, 05). A megkövezett bika ügyében, huszonhárom bíró dönt, mint írva van: “a bikát megkövezik és a gazdáját is megölik, ahogy a gazdát, úgy a bikát” (Kiv 21, 29). A farkas, az oroszlán, a medve, a tigris, a leopárd, a kígyó, (mely embert ölt): elítélésük huszonhárom bíró által. Rabbi Eliezer[7] azt mondja: aki elsőnek megöli valamelyiket, annak dícséret jár. Rabbi Ákiva véleménye (a kígyó esetében megegyezik Rabbi Eliezerrel), de a többi állat esetén huszonhárom bíró döntését kéri.

 

Misna Szanhedrin 1/ 5

Az egész törzset, a hamis prófétát, és a főpapot csak hetvenegy bíró jelenlétében tárgyalják. Védelmi háborút csak a nagy szanhedrin határozatával indítanak. A Jeruzsálemi szentély csarnokai, udvarai csak a hetvenegy tagú tanács engedélyével bővíthetők. Nem nevezhetnek ki (kis szanhedrint) a törzsek számára, csak a nagy szanhedrin döntésével. (A bálványimádással) vádolt város csak a nagy szanhedrin révén ítélhető el. Nem kaphat egyszerre három elítélt (kiközösített) város helyet a határvidéken, legfeljebb egy vagy kettő.

 

Misna Szanhedrin 1/6

A nagy szanhedrin hetvenegy tagból áll, és a kis szanhedrin huszonhárom tagból. Honnan tudjuk, hogy a nagy szanhedrin 71 tagú volt? Mert a Tórában azt mondták: (Szám 11, 16) „gyűjts nekem össze hetven férfiút Izrael véneiből, …akik álljanak ott veled (Mózessel)”, ez összesen hetvenegy.” Rabbi Jehuda azt mondja: (csak) hetven, (mert Mózes nem adódik hozzá, hanem velük együtt viseli a terheket). És honnan tudjuk, hogy a kis szanhedrin huszonhárom? Abból, hogy (Szám 35, 24-25): “ítéljen a község (gyülekezet) az agyonütő és a vérbosszuló rokon között e törvények szerint, és mentse meg a község a gyilkost a vérbosszuló rokontól”[8], a bíráskodó gyülekezet (tíz) és a felmentő gyülekezet (tíz), összesen húsz. És honnan tudjuk, hogy a gyülekezet tíz emberből áll? Innen : „meddig tűrjem el e gonosz községnek azt, amivel zúgolódnak ellenem?” (Szám 14, 27) És ekkor Jóshua és Káleb kiváltak közülük”[9]. És honnan a hiányzó három? (A Kivonulás könyvéből, Kiv 23, 2): „Ne légy a sokaság mellett rosszra”, ebből azt tanuljuk, hogy a jót kell követni, és mivel „sokaságról” beszél, amely jó mellett két személy többségét jelenti, de még egyet hozzá teszünk, hogy ne legyen páros számú döntés[10]. Mennyi lakos legyen a városban, hogy (kis) szanhedrinre érdemes legyen? Száz húsz. Rabbi Nehemija úgy érvel: ”száz harminc, hogy minden ember legalább tíz másik felett uralkodjon.”

[1] A Tórában említett büntetések

[2] Héberül : makot

, ,[3] Ez az ún. eglá árufá esete, amikor a borjú nyakát eltörik az haláleset színhelyén

[4] Hálicá a jávám (levír) házassági kötelezettsége alól való felmentés

[5] Meunin – kiskorú tiltott házasságának érvénytelenítése

[6] Neta revii – a gyümölcsfa negyedik évi termése

[7] Rabbi Eliezer szerint az itt felsorolt állatokat nem kell bíróság elé hozni

[8]Község – gyülekezet: héb. Edá-– tíz ember, mint a minján.

[9] .Jóshua és Káleb kivált a 12 kém közül, maradt tíz. Innen számítjuk a gyülekezet 10-es létszámát.

[10] a kis szanhedrin 23 tagja: 10+2+1

Címkék:Misna, Szanhedrin

[popup][/popup]