Heti Midrás: Áron két fiának halála után (áháré mot)

Írta: - Rovat: Hagyomány

A Leviticus (Vájikrá) tizedik fejezete Áron két fiának rejtélyes és kegyetlen haláláról számol be – talán villám ölte meg őket? „Nádáv és Ávihu, Áronnak fiai, vették egyenként a tömjénező lapátjukat és tüzet tettek arra, füstölő szert és az Örökkévaló elé vitték az idegen tüzet, a melyet nem parancsolt nékik. 

És tűz jött ki az Örökkévaló előtt, és elemésztette őket, és meghaltak az Úr előtt.” Vajon Áron fiai (Nádáv és Ávihu) szentek voltak, vagy bűnöztek? A midrás kizárja az első lehetőséget, és a füstölőáldozat bűnét a következőképpen magyarázza: „Nádáv és Ávihu azért haltak meg, mert tanítómesterük, Mózes előtt törvényt tanítottak.” De mégis, Nádáv és Ávihu felett soha nem szűnt meg a gyász.

Áron két fiának halála után- Rabbi Eliezer nevében azt tanuljuk: Nádáv és Ávihu azért haltak meg, mert tanítómesterük, Mózes előtt háláchát (törvényt) tanítottak.

Történt egy tanulóval, hogy tanára előtt törvényt tanított. Rabbi Eliezer így szólt feleségének Imá Sálom-nak: ez még az éjszakát se éli túl és meghal. Így történt. Nem múlt el az éjszaka, mikor meghalt. Erre azt kérdezték (rabbi Eliezer) tanítványai: mesterünk, te próféta vagy? Ő így válaszolt: nem vagyok próféta, se próféta fia, csak elismernek a mestereim. Aki mestere előtt törvényt tanít, életével fizet.

És (rabbi Eliezer) így tanította: (háláchá): tanítvány csak akkor taníthat háláchát mestere előtt (helyett), ha tőle legalább 12 mil távolságra van, amint Izrael táborai voltak az (isteni hangtól), (3).  „A Jordán mentén táboroztak, Bet Jesimot–tól Ábel Sittim-ig” (4Mózes 36, 49)

Egyszer Rabbi Náhumot, rabbi Jirmijá fiát falusiak arra kérték, hogy tanítson, és tanított. De (a tudós) falusiak hozzátették: te azt tanítottad nekünk, hogy a tanítvány csak akkor taníthat háláchát, ha mesterétől legalább 12 mil távolságra távolodik, Izrael tábora (kiterjedéséhez) hasonlóan. Vajon a te mestered nem Cipóriban él? (5). Rabbi Náhum így válaszolt: esküszöm, ha tudom, nem tanítottam volna (nálatok). A nap végét már nem érte meg.

A (Tóra) négy helyen említi Áron (két) fia halálát és bűnüket. És miért? Azért, mert „másban” (vétekben) nem találta őket bűnösnek. Rabbi Elázár háModai így magyarázta: hogy lássátok, a Szent, áldott legyen, számára milyen nehéz megpróbáltatás volt Nádáv és Ávihu halála. Ahol a halálukat említi (az Írás), megemlékezik a bűnről is. Miért?  Azért, hogy az emberek ne mondják, hogy (ezek) titokban rossz dolgokat követtek el, ezért életükkel fizettek.


A Heti Midrás teljes szövege ide kattintva tekinthető meg

 

Címkék:Heti Midrás

[popup][/popup]