Heti Midrás: és ezek a rendeletek (váéle hámispátim)

Írta: Szombat - Rovat: Hagyomány

Az „és ezek a rendeletek” (váéle hámispátim) c. fejezet a héber jog első kompendiuma. Ez az egyetlen fejezet az összes parancsolat tíz százalékát tartalmazza, a legkülönbözőbb témakörökből: testi és anyagi kár, boszorkányüldözés, pénzkölcsönzés, halálbüntetés, rabszolgák jogai, bírák szidalmazása, idegenek, özvegyek és árvák ellen elkövetett csalás,

„És ezek (a rendeletek)”. Az Írás mondja: „a Király ereje az igazságszeretet, te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban” (Zsoltárok 99, 4). A Királyok Királyának ereje, nagysága, dicsősége és hatalma az „igazságszeretet”. Emberi szokás szerint, aki erős, az nem a törvény útján érvényesül, hanem azon átgázol, rabol, erőszakoskodik, teremtőjét semmibe veszi, barátaival és rokonaival kivételez, akit nem szeret, azzal igazságtalanul bánik. De a Szent, neve áldott, ő a Királyok Királya (az igazságszerető), aki csak a törvény szerint jár el.

Mit jelent az, hogy „te megerősítetted az egyenességet”? Rabbi Alexandri ezt mesélte: szamárháton bandukolt két ember, akik gyűlölték egymást. Egyiknek leroskadt a szamara. A társa odament és látta, hogy az (állat) nem bírta a terhet, és így szólt: nem azt írja a Tóra, hogy „ha látod haragosod szamarát leroskadva terhe alatt, távol legyen tőled, hogy magára hagyjad, segítsd fel vele együtt” (2Mózes 23, 5).


A Heti Midrás teljes szövege ide kattintva olvasható el

Címkék:Heti Midrás

[popup][/popup]