Áldozat és tisztaság – Misna magyarul, Menahot 2.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

A hálaáldozat tisztátalanná teszi az azt kísérő kenyeret, de a kenyér nem teszi tisztátalanná a hálaáldozatot.

Képünk illusztráció

Menáhot Traktátus

A Menáhot traktátusa a kodasim (áldozatok) rendjéhez tartozik és tizenhárom fejezetből áll. A menáhot a minhá szó többes száma, a jelentése ajándék-áldozat. A traktátus megfelője a zevahim traktátusának, mely az állatok áldozatait tárgyalja, míg a menáhot a növényvilágból vett áldozatokról, ajándékokról szól. A traktátus kitérőként a cicit (szemlélőrojt) , a tefilin (imaszíj) és a Tóra tekercs szabályait is tárgyalja.

 

Menahot 2/1

Aki a szájához emel háromujjnyi csipet (lisztet), hogy egyen ebből a maradékból, vagy elégesse, áldozva a következő napon, Rabbi Joszi értése szerint pigul-nak[1] számít és káret büntetése jár ezért. Vagy, hogy a következő napon a tömjént is elfüstölje, Rabbi Joszi szerint, ez érvénytelen (áldozat), de nem jár érte káret, bár a Bölcsek szerint ez is pigul és káret jár érte. A Bölcsek azt kérdezik tőle: miben különbözik ez az áldozat a zevah (állat) áldozattól[2], amelyet a vágás utáni áldozás helyett félre tesznek a következő napra, és pigult csinálnak belőle? (Rabbi Joszi) azt válaszolta a Bölcseknek: a zevah vére és húsa és a belsőségei az egy dolog és a tömjén az egy másik dolog, amelyből a következő napon nem lesz pigul.

 

Menahot 2/2

Két bárányt vágnak, melyek közül az egyiket a következő napi két kenyérrel[3] kívánnak megenni, valamint két tömjénes tálat füstölnek, melyet a következő napi két sor (rend) kenyér egyikére helyeznek. Erről mondja Rabbi Joszi, hogy a kalács és a “lehem hápánim” (amelyből a következő napon kívánnak enni) pigul és értük káret jár, ha esznek belőle, és a második kalács alkalmatlan, de fogyasztásáért nem jár büntetés. A Bölcsek azt mondják: az egyik kalács és a rend kenyér, és a másik kalács és a másik rend kenyér, mind pigul és káret büntetését vonja magával. Ha sávuoti kalácsok és a lehem hápánim valamelyike tisztátalanná válik, Rabbi Jehuda szerint az égető helyen el kell égetni az egészet, mert a közös áldozatot nem osztják szét. A Bölcsek szerint maradjon tisztátalan, és a tisztát meg lehet enni.

 

Menahot 2/3

A hálaáldozat[4] tisztátalanná teszi az azt kísérő kenyeret, de a kenyér nem teszi tisztátalanná a hálaáldozatot[5]. Hogyan? Ha a hálaáldozatot azzal a szándékkal vágták le, hogy a következő napon eszik meg, az áldozat és a kisérő kenyér pigulnak számítanak. Ha azzal a szándékkal vágták le, hogy az áldozattal járó kenyeret a következő napon eszik, akkor az áldozat nem pigul, csak a kenyér az. Hasonlóképpen, (a Sávuot ünnepén feláldozott két bárány) tisztátalanná teszi a két kenyeret, de a kenyerek nem teszik a bárány húsát tisztátalanná. Hogyan? Ha a levágott áldozat húsát a következő nap kívánta elfogyasztani, a vele járó kenyérrel, az áldozat tisztátalan (pigul). Ha a kenyér elfogyasztása a következő napra volt a szándékában, a kenyér pigul, a levágott áldozat nem.

 

Menahot 2/4

Rabbi Meir szerint az állatáldozat[6] tisztátalanná teszi a kísérő italáldozatot (libációt) és az ételáldozatot, mihelyt az utóbbit felszentelik az áldozóedényben. De fordítva : a libáció nem teszi pigullá (romlottá) az állat áldozatát. Hogyan? Ha azzal a szándékkal vágja le az áldozatot, hogy a következő napra fogyasztja, a kísérő libáció az áldozattal együtt pigul, ha a libációt szánja a következő napra, az áldozat nem pigul, csak a vele áldozott ital.

 

Menahot 2/5

Alkalmatlanná (romlottá) teszi az áldozatot a három ujjal kiemelt csipettel (liszttel) és nem a tömjénnel , vagy a tömjénnel és nem a csipettel, Rabbi Meir szerint ez pigul éls káretre kötelezhető. Bölcsek szerint nincs ebben káret, csak akkor, ha az egész maradékot alkalmatlanná teszi. A Bölcsek igazat adnak Rabbi Meirnek a vétek áldozat és a féltékenységi áldozat ügyében, ahol a csipet az “engedély”[7].

Levágta az egyik bárányt, azzal a szándékkal, hogy a két kenyeret majd megeszi következő nap, elfüstölte az egyik tömjénes tálat, hogy a két rend kenyérből az egyiket[8] megegye a következő nap, Rabbi Meir szerint ez pigul és kárettel büntetendő. A Bölcsek szerint ez nem pigul, és nincs káret, mind addig, mig fel nem használja az egész maradékot. Feláldozza az egyik bárányt, azzal a szándékkal, hogy a következő nap eszik belőle: romlott (pigul), de a “társa” a második bárány kóser. Ha azzal a szándékkal áldoz, hogy majd megeszi a másodikat, mindkét (bárány) kóser.

[1] pigul-tilos fogyasztani mert a használati ideje lejárt

[2] zevah: vágott áldozati állat

[3] kenyér (cipó): a sávuot ünnepi két kenyér. Itt a sávuoti két kalács áldozatához, a szentély tizenkét, két sorba állított kenyere hozzájárul, ez utóbbi az ún. héb. lehem hápánim, ld. a Rambam misna magyarázatát.

[4] Hálaáldozat: itt korbán todá

[5] .. . a héb. mefagel szó: szó szerint pigullá tesz, tisztátalanná, büdössé, stb.

[6] állatáldozat: zevah

[7] szimbolikusan, ha az egész ételmaradékot feláldozzák.

[8] Az egyik: hat kenyér a tizenkettőből

Címkék:Menahot, Misna

[popup][/popup]