Sergio Della Pergola: Kiházasodás a zsidó közösségből

Írta: Szombat - Rovat: Hagyomány

1930 táján a zsidók nagyobb része (mintegy 65%-a) olyan országokban élt, ahol a házasulandók kevesebb 5%-a lépett ki a közösségéből. Ezen belül is a zsidók egynegyede ott élt, ahol a vegyes házasság aránya egy százalék sem volt. Ilyen volt Kelet-Európa nagy zsidó közösségeinek jó része, csakúgy, mint a Közel-Kelet és Észak-Afrika, ideértve az akkori Palesztinát is. De ide tartoztak olyan nagy és modern közösségek, mint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Latin-Amerika vagy Dél-Afrika. A vegyes házasságok aránya 5-15% között volt Franciaországban és néhány nagy kelet-európai közösségben, ideértve mindenekelőtt a Szovjetuniót. Egyetlen olyan ország sem volt, ahol a közösségből való kiházasodás aránya magasabb lett volna 35%-nál.

A zsidó világ 1980-ban már egészen más képet mutatott: A Soá, az európai zsidóság elpusztítása, valamint Izrael függetlenné válása és lakosságának számottevő növekedése komoly változásokat hozott. Izrael, ahol a vegyes házasságok aránya a nullához közelít, úgy tűnik, átvette a zsidó világ demográfiai folyamataiban játszott központi szerepet a kelet-európai és a moszlim országoktól. A legfontosabb fejlemény az amerikai zsidóság felemelkedése azon országok közösségei közé, ahol a kifelé házasodás aránya igen magas. Ekkor ezek a százalékarányok az USA és a Szovjetunió között egészen hasonlóak voltak, a két ország rendkívül eltérő politikai, kulturális háttere ellenére is. Azokban az országokban, ahol a vegyes házasság aránya már korábban is magasabb volt, a zsidók folytatták ezt a tendenciát az 1980-as években is. Talán Ausztrália az egyetlen ellenpélda, ahol ez idő alatt a vegyes házasságok aránya csökkent: a bevándorlás ugyanis lehetővé tette, hogy a közösség tagjai zsidó párt válasszanak maguknak. 1980-ban a világ zsidóságának többsége (63%) már olyan országban élt, ahol a házasulandók több mint 35%-a választott nem zsidó párt magának.

2000 körül gyakorlatilag már Izrael az egyetlen ország a földön, ahol a vegyes házasságok aránya 5% alatt marad. Júdea-Szamária, valamint Gáza* zsidó közösségei azok, ahol a közösségből való kiházasodás aránya egy százalék alatt marad. A vegyes házasságok aránya Izrael „fő területein” (vagyis az 1967-es határok között) megközelítette az 5%-ot – ám ennek fő oka az volt, hogy az egykori Szovjetunió területéről több százezer olyan hozzátartozó vándorolt be az országba, akik új hazájukban nem kaptak zsidó státuszt. Az ilyen emberek közül sokan külföldön házasodtak meg – mindenekelőtt Cipruson.

Mexikó volt az egyetlen ország a diaszpórában, ahol ekkor a vegyes házasságok aránya 15% alatt maradt. Ausztrália, Kanada és Törökország közösségeiben a kifelé házasodók aránya 25-35% között mozgott. A világ zsidóságának jelentős hányadát adó brit francia és latin-amerikai zsidó közösségekben már a zsidók 35-45%-a házasodott nem zsidóval. A világ (akkor) legnagyobb létszámú zsidó közösségében, az amerikaiban pedig már 50% fölé kúszott a nem zsidó partnert választók aránya: a becslések 54%-ot jeleztek. Ennél is magasabb, 65% volt az arány az egykori Szovjetunió országaiban, magában Oroszországban pedig már a 75%-ot is túllépte.

Ezekből az adatokból kiszámolható egy vegyes házasság világátlag, a vegyes házasságok gyakoriságának és az egyes országok zsidó közössége nagyságának felhasználásával. Ez a vegyesházassági világátlag 1930-ban 5.1% volt; 1980-ban 33.5 %; 2000-ben pedig 30.6%. A visszaesés annak köszönhető, hogy Izrael súlya a világ zsidóságán belül megnőtt. Ha azonban csak a diaszpóra országait vesszük figyelembe, akkor azt látjuk, hogy a vegyes házasságok aránya az 1930-as 5.1%-ról 1980-ra 46.5%-ra nőtt, 2000-re pedig ez az arány már 48.6% volt. Ebből a szüntelen növekedésből jól látható a zsidók beilleszkedésének és társadalmi elfogadottságának megfordíthatatlan trendje. Másfelől viszont hangsúlyozni kell, hogy Izrael növekvő, s a diaszpóra csökkenő részesedése a világ zsidóságában a vegyes házasságok trendjét fokozatosan csökkenti.

 

Részlet Sergio Della Pergola, a legismertebb zsidó demográfiai szakember könyvéből.

 

DellaPergola, S. 2009. Jewish Out-Marriage: A Global Perspective. In Sh. Reinharz, S. DellaPergola, (eds.) Jewish Intermarriage around the World. New Brunswick-London: Transaction, 13-39.

* Ez a tanulmány még az izraeliek 2005-ös gázai kivonulása előtt íródott. (A szerk.)

[popup][/popup]