A hanyag pénzőriző – Misna magyarul, Bává Meciá 3.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Ha valaki pénzt bíz a társára, aki zsákba teszi a pénzt és a zsákot a hátára veti, vagy a fia vagy a lánya kezébe adja, akik kiskorúak, vagy nincsenek zárt helyen, felelős, mert nem követte az őrzők előírását. Ha követte, nem felelős.

Képünk illusztráció

Nezikin (נזיקין) károk, másképp: a károk rendje  a Misna negyedik rendje.

Nagyrészt a zsidó bűnügyi és polgári törvényekkel foglalkozik, valamint a zsidó törvény végrehajtó szerveivel. A Nezikin, (károk rendje) tíz traktátusból áll:

Bává Kámá – első kapu

Bává Meciá – középső kapu

Bává Bátrá – utolsó kapu

Szánhedrin – a nagy törvényszék

Mákot – vesszőzés

S’vuot – eskütétel

Edujot – tanúságtétel

Ávodá zárá – idegen vallás

Ávot– atyák bölcsessége

Horájot – döntések (vétekáldozattal kapcsolatban)

 

BÁVÁ MECIÁ traktátus a Nezikin (Károk) c. rend második fejezete. A traktátus címe magyarul: “középső kapu”. Mindhárom “kapu” (bává), az első, a középső és az utolsó, eredetileg a teljes Nezikin rend alapját képezték. A “középső kapu” polgári joggal, ezen belül tulajdonjoggal foglalkozik.

Bává Meciá 3

 

Bává Mecia 3/1

Ha valaki állatot vagy edényeket bízott a szomszédjára megőrzés céljából, melyeket elloptak, vagy melyek elvesztek, (a szomszéd) fizet, de nem esküszik, pedig mondják, hogy a megőrzés (ingyenes)[1], elég, ha megesküszik és szabad. Ha előkerül a tolvaj, dupla árat[2] fizet. Ha levágta a (lopott) állatot és (a húsát) eladta, négyszeresét és ötszörösét fizeti. Kinek fizeti? Az (állat vagy edények) tulajdonosának.

 

Bává Meciá 3/2

Aki tehenet bérel a szomszédjától, majd kölcsön adja. (A kölcsönadott) állat természetes módon kimúl. Akkor a bérlő megesküszik, hogy a tehén természetes módon kimúlt, és aki kölcsön vette kifizeti az árát a bérlőnek. Rabbi Joszi azt mondja: hogyan üzletelhet a tehénnel a szomszéd? Úgy, hogy visszaadja a tehén (árát) a tulajdonosnak.

 

Bává Meciá 3/3

Ha valaki két másiknak kijelenti: egyikőtöket megfosztottam egy mane-től, de nem emlékszem, melyik volt az.  Vagy: egyikőtök apja adott nekem egy mane-t, de nem tudom melyik, ennek is ad egy mane-t és a másiknak is ad egy mane-t, mert magától vallott.

 

Bává Meciá 3/ 4

Két ember pénzt helyez letétbe egy harmadiknál, az egyik mane-t, a másik kétszáz zuz-t. [3] Mindketten azt állítják, hogy kétszázat (zuz-t) helyeztek letétbe. (A társuk) ad mindegyiknek egy mane-t, és a maradék[4] ott marad nála, amíg Elijáhu eljön. Azt kérdi Rabbi Josze, akkor mit veszít a csaló? Inkább maradjon a háromszáz zuz a váltónál, amíg eljön Elijáhu.

 

Bává Meciá 3/5

Hasonló esetben, két edényt letétbe helyeznek, az egyik mane-t ér a másik ezer zuz-t. (Mikor visszakérik) az egyik azt mondja, az enyém a drágábbik, a másik is ugyanazt mondja: enyém a drágábbik. (Mi történik?) Egyiknek a kezébe adják az olcsóbb edényt, a másiknak a drágább edénybe nyúlva kiveszik onnan az olcsó edény árát, és a maradék megmarad, amíg eljön Elijáhu. Azt kérdi Rabbi Joszi: akkor mit veszít a csaló? Hiszen a maradék ott rostokol, amíg Elijahu eljön.

 

Bává Meciá 3/6

Ha társánál letétbe helyez gyümölcsöt, akkor se nyúlhat hozzá, ha rothadni látja. Raban Simon ben Gamliel azt mondja: (ha a gyümölcs megromlik) bet din előtt eladják, mert így olyan, mintha visszaszolgáltatnák a tulajdonosnak.

 

Bává Meciá 3/7

Ha letétbe helyez gyümölcsöt a társánál, (aki a rá bízott termést a saját termésével együtt őrzi), az őrző társ kárpótolhatja magát a veszteség miatt. Gabona és rizs esetén, kilenc fél-káv a kor-ra, árpa és köles esetrén kilenc fél-káv a kor-ra, tönköly és lenmag esetén három szeá a kor-ra. [5] Minden a mérték szerint, és a tárolási idő szerint. Rabbi Johánán ben Nuri szerint ez nem számít az egerek szempontjából, melyek akkor is megkárosítják a termést, ha keveset tárolnak, vagy ha sokat. Ezért csak egy kor térfogatra kárpótolhatja magát. Rabbi Jehuda azt mondja: ha nagy mennyiségekről van szó, nincs veszteségi kárpótlás, mert a veszteség (mértéken felül nőhet).

 

Bává Meciá 3/8

(Aki társánál bort őriz közös hordóban), társa levonhatja a bor egy hatodát.  Rabbi Jehuda szerint ötödét. Oliva olaj esetén száz log-ra, három log-ot levonhat, ehhez jár log és fél üledék, és log és fél a tartály (hordó) falának elnyelése miatt. Ha finomított olajról van szó, nem történik levonás az élesztő miatt. Ha régi tartályokról van szó, nem történik levonás a tartály falának elnyelése miatt. Rabbi Jehuda szerint, aki finomított olajat árul társának az év során, az minden száz log olaj után log és fél üledéket kap.

 

Bává Meciá 3/9

Ha valaki megőrzésre hordót hagy a társánál, de nem kért a hordó számára kijelölt helyet. Az őrző arrébb tette a hordót és eltörte. Ha az őrző saját céljából vitte odébb, felelős, ha a hordó biztonsága aggasztotta, nem felelős. Ha a hordó azután tört el, hogy már a helyére került, nem tartozik felelősséggel. Ha a tulajdonos helyet jelölt a hordónak, és az őr kezében tört el, mindegy, hogy a mozgatás miatt, közben, vagy a helyén tört el, ha az őrző szükségét látta a mozgatásnak, felelős, de ha hordónak nagyobb biztonság kellett, nem felelős.

 

Bává Meciá 3/10

Ha valaki pénzt bíz a társára, aki zsákba teszi a pénzt és a zsákot a hátára veti, vagy a fia vagy a lánya kezébe adja, akik kiskorúak, vagy nincsenek zárt helyen, felelős, mert nem követte az őrzők előírását. Ha követte, nem felelős.

 

Bává Meciá 3/11

Valaki pénzt hagy a pénzváltónál: ha a pénz be van csomagolva (a pénzváltó) nem használhatja fel. Ezért, ha elvész a pénz, a (pénzváltó) nem felelős. Ha a pénzt csak úgy begyűrte, vagy otthagyta rendezetlenül, használhatja. Így, ha a pénz elveszett, a (pénzváltó) felelős. Ha pénzt hagy a házigazdánál, akár csomagolt pénz akár nem, nem használhatja. Ha ellopják, nem felelős. Rabbi Meir szerint a boltos ugyanaz, mint a házigazda, Rabbi Jehuda szerint a boltos ugyanolyan, mint a pénzváltó.

 

Bává Meciá 3/12

A megőrzésre tett pénz (letét) esetén, Sámáj iskolája szerint a pénz értéke vagy növekszik, vagy csökken. Hilel szerint vissza kell kapni a pénzt az eredeti értéke szerint. Rabbi Ákiva szerint a visszaváltás idejének értéke szerint. Ha valaki a saját céljára akarja a letétet, Sámáj iskolája szerint, felelősséget vállal minden kár eshetőségére, mivel a pénz szabadon van. Hilel szerint nem felelős, amíg nem használja: Kiv. 22, 7: „nem nyújtotta ki a kezét felebarátjának dolga után”. Hogyan? Ha megdönti a korsót, és úgy tölt a borból negyed lognyit és aztán  a korsó eltörött, csak a negyed log borért fizet, ha felemeli a korsót, tölt és akkor törik el, az egész korsó bor árát megfizeti.

[1] ingyenes : a szeomszéd nem kér pénzt a megőrzés után — héb somer hinám

[2] dupla ár: a lopott tárgy értékének kétszeresét

[3] 1 mane= száz zuz

[4] Az egyik hazudott, és addig a hiányzó (100 zuz) pénz Elijáhu-é – (Illésé) amíg a valóság kiderül

[5] Káv, kor, szeá, száraz anyag térfogat egységei

Címkék:Bává Meciá, Misna

[popup][/popup]