Zsidó humor

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Egyéb

Az Úr maga elé idézi Busht, Gorbacsovot és Samírt. Tudtukra adja, hogy megelégelte mindazt, ami a föl­dön végbemegy, ezért hamarosan el­pusztítja az emberi világot. Vissza­térve az égi audienciáról, mindhár­man televízión jelentik be népüknek a várható csapást.

Bush így: Egy jó és rossz hírt kell közölnöm veletek, honfitársaim. A jó, hogy személyesen győződtem meg Isten létezéséről, a rossz, hogy bűneink miatt kilátásba helyezte megsemmisítésünket.

Gorbacsov: Elvtársak! Rossz és egy még rosszabb hírem van számo­tokra. Eddigi meggyőződésünk reví­zióra szorul: feltételezhető, hogy Is­ten mégis létezik, s ami ennél is ag­gasztóbb, arra készül, hogy megsem­misíti földünket.

Samír: Izrael népe! Örvendetes hír, amit tudnotok kell: él az Örök­kévaló, láttam őt, hallottam szavát. És ami ennél is örvendetesebb: most már bizonyos, hogy sose kerülhet sor önálló palesztin állam létrehozására.

Volt a grófnak egy nagyszerű lova, amiért a lókupecek kerek ezer pen­gőt ígértek, de az nem akarta oda­adni. Egy napon éppen távozott tőle az egyik kupec, amikor a lovász hí­rül hozta: a ló sántít. A gróf rögtön a kupec után küldött, és eladta neki a lovat potom kétszáz pengőért. A kupec boldogan kifizette a vételárat, de mire lement az istállóba, a ló már kimúlt. Most mit csináljon? Elsietett abba a kávéházba, ahol a lókupecek szoktak összejönni, és kihirdette: a lovat kisorsolja. Tízen vettek húszpengős jegyet. Az egyik nyert, mire barátunk elvezette az istállóba, ahol már csak a ló tetemét találták.

-Te becsaptálkiabált dühösen a nyertes -, hiszen ez a ló már nem él.

-Ne kiabálj úgy, itt van vissza a húsz pengőd.

-Na igen, de mit szólnak a töb­biek?

-Micsoda többiek? Hát nem te nyertél?

Nagy tétel nadrággal indul Kohn a vásárra.

Utazz egészséggelmondja Kohnné -, és adja Isten, hogy nad­rág nélkül gyere haza!

-Mikor térsz már jó útra?! – feddi Grűnt a rabbi.

-Ahhoz már késő!legyint Grűn.

-Arra soha nincs későn!

-Mbachmondja Grűn -, ak­kor meg miért siessek vele?

Címkék:1990-06

[popup][/popup]