Van földje Izraelben?

Írta: Dr. Nádas Gábo - Rovat: Archívum, Egyéb, Izrael

Izraeli utam során hallottam a követ­kező történetet, mely talán más számá­ra is érdekes lehet. A század első évtize­deiben sok helyen rendeztek gyűjtést bevándorlók számára történő megvásár­lásának segítésére. Az ezekből a pén­zekből vásárolt földek sok esetben a kö­zösség tulajdonába kerültek, de előfor­dult az is, hogy annak bejegyzett tulajdo­nosa a pénzt adó magánszemély lett.

Egy izraeli ügyvéd kollégámnak sike­rült egy adott ingatlan nyilvántartásban szereplő adatai alapján a külföldön élő tulajdonos felkutatása. Az izraeli hatósá­gok előtt a tulajdonjogot a ma élő leszár­mazott azzal a levéllel igazolta, melyben az ügyletben közreműködő személy a föld megszerzéséről az (eredeti vagy az előző) örökhagyót tájékoztatta.

Amennyiben ilyen tulajdonra utaló bizonyítékot valaki a családi levéltár­ban őrizne, izraeli kollegám készséggel vállalja az ingatlan esetleges meglété­nek felkutatását. (A munka költségeit a remélt haszonból való részesedés fejé­ben külön térítés nélkül vállalja.)

A magam részéről is örömmel segíte­nék ilyen elveszettnek hitt) tulajdon felkutatásában és kérem a t. Szerkesz­tőséget, hogy az olvasók esetleges ilyen jellegű megkereséseit részemre továbbítsa. Az olvasókat kérem, hogy a Szerkesztőség munkájának könnyítése érdekében a nekem ebből a célból kül­dött levelek borítékára írják rá, hogy „Ingatlan Izraelben”.

Dr. Nádas Gábor ügyvéd

 

Címkék:1997-09

[popup][/popup]