Változás a Szombat szerkesztőségében

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Egyéb

Hernádi Miklós író, a Gondolat Kiadó főszerkesztője megvált lapunktól, mint­hogy irodalmi munkássága igénybe veszi minden idejét. Az MZSKE május 20-i közgyűlését követőleg egyesületünk új vezetősége Zala Tamást bízta meg a Szombat főszerkesztői tisztségével, he­lyetteséül pedig Gadó Györgyöt jelölte ki. Felelős szerkesztőként Kovács Dénes jegyzi a lapot.

Az egyesület elnöksége és a Szombat szerkesztőbizottsága köszönetét mondott Hernádi Miklós barátunknak eddigi ön­zetlen, fáradságos és eredményes mun­kájáért.

*

Részletek a Zsidó Diákok Magyarországi Szövetsége által az egységes zsidó kép­viseleti szervezet koncepciójáról közre­adott megjegyzésekből

Csak demokratikusan választott veze­tőséggel rendelkező szervezet lehessen tag. A tagszervezet mindenben tegyen eleget a reá vonatkozó jogszabályoknak (pénzügyi elszámolás, tisztújítás stb.). Az e követelményeknek meg nem fele­lő tagszervezet képviselőinek mandátu­mát a többiek javaslatára fölfüggeszthe­tik.

A tagszervezetek létszámuk arányában képviseltessék magukat. A küldötteket közvetlenül a tagszervezetek közgyűlése válassza.

Címkék:1990-06

[popup][/popup]