Száraz tények

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Egyéb

Alulírottak ezúton kívánunk hozzászólni a Szombat novemberi, Péntek esti nyomu­lás c. cikkéhez. Kívánatosnak tartjuk, hogy ezen írásunk a Szombat következő számá­ban megjelenjen.

Hozzászólásunk a Szombat Péntek esti nyomulás c. cikkéhez nem kíván sem a cikk, sem Czuk Dóra szellemiségével fog­lalkozni. Még csak arra sem vállalkozunk, hogy Dóra „éles szeme” gyümölcsének va­lóságtartalmát vizsgáljuk. Ehelyett álljon itt azon felsorolás, mely jelzi, hogy mit tet­tünk le az asztalra.

1995. dec. 9-én 600 fős rendezvényt szerveztünk, zenekarral, humoristával, kaszinóval.

1996 áprilisában közreműködtünk a Bet Peretz tavaszi táborában.

1996 áprilisában jelent meg Kepets András és mtsai. munkájának köszönhető­en a zsidó ifjúság egyetlen lapja, a CORESZ.

Szintén áprilisban a Föld napja alkal­mából a magyarországi kisebbségekkel kö­zösen ültettünk fákat.

Április 27-én nagyszabású partival ün­nepeltük (350 fő) szervezetünk fennállásá­nak 7. évét.

Két sikeres állami pályázatunknak kö­szönhetően sikeresen szervezhettünk tá­bort Szarvason (50 fő).

3 tanfolyamon is részt vettünk, képvi­seltük egyesületünket számos konferenci­án is.

Ezek mellett minden pénteken váltako­zó programokkal várjuk tagjainkat.

És persze együtt fogunk szilveszterezni és téli táborunkban is együtt síelünk.

Ezek a száraz és igaz tények.

A UJS szervezői nevében:

Bognár Adrienn

Bognár Vera

Bogó Anita

Répás Róbert

Vizsolyi György

Címkék:1997-01

[popup][/popup]