Olvasóink írják

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Egyéb

Félszabadulás…

Ungváry Rudolf és Litván György egy­aránt barátaim és elvbarátaim. Vitájuk terminológiai jellegű, de bizonyos valós folyamatok értékelése is kifejeződik benne. „Megszabadulás” csupán egy ne­gatívum megszűnését jelentené, „felsza­badulás” valami többet, valami pozitívum megszületését.

Azt hiszem, hogy 1945-ben nem csak a magyar fasizmus omlott össze, de egy 1711 óta teljesen hibásan „fejlődő” pa­ternalista-feudális struktúra is, amely elvágta Magyarországot Európától, és melynek a magyar fasizmus egyfajta vég­eredménye volt. Társadalmi és politikai felszabadulás is volt. Viszont, mindez kibogozhatatlanul összekapcsolódott egy idegen és totalitariánus hatalom je­lenlétével, melynek negatívuma azonnal jelentkezett a „malenkij robot”-ban, és számos, egyáltalán nem fasiszta sze­mély (pl. Demény Pál!) bebörtönzésé­ben.

Nyakas Szilárd barátom talált ki egy ér­dekes megjelölést 1945-re: félszabadulás. Én ezt tartom a legtalálóbbnak.

Szalai Pál

Budapest, Szent István park 4.

Korn József úr egy adatának helyreigazítása

A Szombat 1995/5. számában közölt in­terjúban Korn József úr, a BZSH frissen megválasztott elnöke azt nyilatkozta, hogy „a B’nai B’rith tagsága informá­cióim szerint húsz fő alatt van”. Korn úr információi tévesek, a B’nai B’rith tagsá­ga Magyarországon kétszáz fölött van, és éppen alakulóban van ifjúsági szerveze­te is (BBYO). A Mazsihisz által kedvelt megfogalmazással: családtagokkal együtt ezer fölött van „vonzáskörünk” taglét­száma. A B’nai B’rith egyébként a világ legnagyobb taglétszámú zsidó szerveze­te (tagjainak száma 45 országban meg­haladja a félmilliót), képviselete van az ENSZ-ben, az antiszemitizmus ellen a század elején létrehozott Anti-Defamation League nevű szervezete az USA és a világ egyik legnagyobb tekintélyű em­berjogi intézménye. A B’nai B’rith euró­pai konferenciáját ez év novemberében Budapesten rendezzük, ahová Korn Jó­zsef urat már most meghívjuk, hogy sa­ját maga győződjön meg a B’nai B’rith erejéről és jelentőségéről.

Sajnálatosnak tartom, hogy Korn úr már egyik első interjújában belement abba a számháborúba, amit egyébként egy bekezdéssel lejjebb már ő maga sem szeret. Jó lenne, ha minden zsidó vezető megértené, hogy nem lesz attól nagyobb sem a Hitközség, sem más zsidó szervezet, ha a többi szervezetet ki­sebbíteni próbálja, sőt ezzel csak a ma­gyar zsidóságnak árt, helyzetét megha­misítva pozícióját gyengíti. Mindannyian, akik a nemzetközi zsidó életben kicsit is részt veszünk, tapasztaljuk, hogy a ma­gyar zsidóság mennyivel kisebb tényező a világ zsidóságán belül, mint azt lét­száma és történelme indokolná. Mi ma­gunk, saját magunk pozitív megközelíté­sével tudunk ezen a helyzeten egy kicsit javítani.

Reméljük, hogy elérkezik egyszer az az állapot, amikor a zsidó szervezetek nem riválist, hanem sok közös céllal rendelkező partnert látnak egymásban.

Korányi László B’nai B’rith-elnök

Le kell írnom érzéseimet

Igen messziről zavarom Önöket, le kell írnom érzéseimet, folytak könnyeim ol­vasva lapukat, nagyszerű érzés, hogy ezt is megértem… A Szombathoz áldásos si­kert, jó egészségben sok előfizetőt kívá­nok. Áldva, védve legyen a Mindenható által munkájuk.

Margaret Galambos 1755 n Fuller 123, Los Angeles, CA 90046

Címkék:1995-09

[popup][/popup]