Nemzetközi zsidó gyermektábor Szarvason

Írta: - hernádi - - Rovat: Archívum, Egyéb

Ronald S. Lauder, ez a választékos, nyúlánk, halk szavú, de határozott diplomata és üzletember (sz. 1944), akinek nagyszülei Sátoraljaújhely­ről származtak el, 1986-ban lett az Egyesült Államok ausztriai nagykö­vete – éppen az emlékezetes Waldheim-botrány hónapjaiban. Kelet­-európai tapasztalatai arra indították, hogy 1987-ben alapítványt tegyen a zsidó művelődés támogatására. Már második éve szervez féléves csere­utazásokat amerikai, illetve magyar és lengyel diákok között. Ausztriá­ban iskolát hozott létre a Kelet-Európát elhagyó zsidó családok gyerme­kei számára. Egyesületünk szeptem­berben nyíló Zsidó Közösségi Iskolá­ját is támogatni kívánja alapítványá­nak magyarországi célokra elkülöní­tett, 90 millió forintos alaptőkéjéből.

Magyarországi akciói közül eddig a szarvasi nyári tábor létrehozása volt a legjelentősebb. Itt eszményi, korszerű környezetben turnusonként 200 zsidó gyermek ismerkedhet a zsi­dó hagyománnyal, sportolhat, szóra­kozhat. A magyar gyerekek más or­szágok gyermekeivel ismerkedhetnek össze a közös zsidó hagyomány szel­lemében, de vallási előírások nélkül. Az első turnusra (VII. 1-15.) 11-14 éves, a másodikra (VII. 16-29.) 7-10 éves, a harmadikra pedig (VIII. 1-15.) 15-18 éves gyerekek jelent­kezhetnek telefonon vagy írásban a MIOK titkárságán (VII., Síp u. 12.). A részvétel díja egy-egy turnusra a család első gyermeke után 1200, má­sodik gyermeke után 400, harmadik gyermeke után pedig 100 Ft. A tá­borban kóser koszt, angol nyelvtanfolyam és számos zsidó ismeret, él­mény vár a gyermekekre.

Ronald S. Lauder a világhírű Es­téé Lauder kozmetikai cég létreho­zóinak fiatalabbik fia. A múlt megőrzésére és az elpusztított kulturális értékek megújítására tett alapítvá­nyának emblémáját öt nyelven (an­golul, németül, magyarul, lengyelül és oroszul ez a sokat mondó szó dí­szíti: TUDÁS.

– hernádi –

Címkék:1990-05

[popup][/popup]