Minek az?

Írta: g- - Rovat: Archívum, Egyéb

AMIKOR Nyöszörgebalháson tisztújító közgyűlést hirdetett a Korcsolyaélező és Dákókrétázó Egyesület, a vezetőség napokig lázban égett: a reszortvezetők feljegy­zéseket gyártottak, a pénztáros a számviszgáló bizottság tagjaival mérleget készített, az elnök pedig mindezt összegezte a beszámolóban, amellyel a tag­ság elé készült lépni. Mennyi fölösleges izgalom, papírfecsérlés, minő oktalan nyüzsgedelem!

Nem így jobb és kulturáltabb helye­ken. A Budapesti Zsidó Hitközség bu­dai körzetében például a március 12-én lezajlott tisztújítást a tökéletes nyuga­lom, a magától értetődő közbizalom és a demokráciát garantáló formalitások hiánytalan teljessége jellemezte. Nem terhelték a tagságot írásos, de még csak szóbeli beszámolóval sem a lelépő vezetőség egyéves munkájáról. Senkit sem untattak holmi pénzügyi mérleg­gel, hiszen úgyis tudja mindenki, hogy a pénzügyek csakis rendben lehetnek, mivelhogy pénz nincs. A megválasztás­ra javasoltak nacionáléját, eddigi működését sem látták szükségesnek is­mertetni, elvégre csak magára vethet az, aki eleve nem tud mindent köztisztelet­ben álló személyekről. Márpedig azt, hogy általánosan tisztelt és ismert nevekről van szó, épp az a tény bizo­nyítja, hogy megválasztásra javasolták őket.

Így hát elegendő volt a választásra érkezők kezébe adni a jelöltlistát tartal­mazó szavazólapot. Hogy kikből állott a jelölőbizottság, hogy hány tagú volt a szavazatszedő bizottság, hogy hány hitközségi tag volt szavazásra jogosult és ehhez képest hány (és miképp hitelesített) szavazólap állt rendel­kezésre, ebből hányat használtak fel és ki vagy mi volt annak a biztosítéka, hogy az urnában lévő szavazólapok rej­télyes módon szaporodásnak ne in­duljanak – mindezt senki sem tudakolta és senki sem magyarázta el. Elvégre nem hiába vagyunk /ú/községben: vagy hiszünk egymásnak, vagy nem.

És persze közgyűlést sem kellett összehívni. Minek az, ha egyszer nincs beszámoló? Olyasmivel játszadozza­nak Nyöszörgebalháson. Mucsán vagy Bázelben.

Nem is értem, hogy a BZSH tisztújítását miért kapcsolták össze közgyűléssel. Ilyen szűkös időkben nem kellene abbahagyni a flancolást?

g-

Címkék:1995-04

[popup][/popup]