Még most sem késő!

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Egyéb

Tisztelt Olvasó!

Jelen számunkban jövő évre szóló előfizetési csekket talál, me­lyen legalább 2000 forint ellené­ben előfizethet a Szombatra a jövő évre. Kevesebb, mint egy havi BKV kombinált bérlet áráért évi tíz Szombat-számot vehetnek kézbe hűséges olvasóink. Minden egyes előfizetés jelentős számunkra. La­punk jövőjének biztonságához já­rul hozzá, aki a jelzetthez képest nagyobb összeget szán a Szombat­ra, mint ahogy az is, aki saját előfi­zetésén túl további egy évfolyamra előfizet olyan rokonának, barátjá­nak, ismerősének, aki eddig nem olvasta, vagy legalábbis nem járat­ta rendszeresen orgánumunkat.

Aki egy csekken kíván több előfi­zetést rendelni, kérjük, minden cí­met tüntessen fel a megfelelő he­lyen. Akinek anyagi lehetőségei megengedik, hogy előfizessen olyan személyek, családok számára egy-egy évfolyamot, akik ezt a ne­hezedő gazdasági helyzetben nem tehetik meg, kérjük, közvetlenül je­lezzék ezt szerkesztőségünknek. Külföldi előfizetőink továbbra is 40 USD ellenében juthatnak a Szom­bat valamennyi 1998-as számához.

Aki közvetlen adományával kí­vánja támogatni lapunkat, az ősz folyamán létrejövő Szombat alapít­vány jóvoltából a befizetett összeg 30%-át levonhatja adójából.

A zsidóság évezredeken át meg­tartotta, őrizte a szombatot, s a szombat évezredeken át megőriz­te a zsidóságot. A Szombat is e célt szolgálja. Ha egyetért velünk, segítse elő munkánkat!

Tisztelettel

A Szombat szerkesztősége

Címkék:1997-11

[popup][/popup]