Felhívás a Szombat Olvasóihoz!

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Egyéb

Nyári számunkban megírtuk, hogy folyóiratunk több korábbi szponzo­ra megvonta a Szombattói támogatását, így lapunk további sorsa bi­zonytalanná vált. Akkor közzétett felhívásunk, valamint az elmúlt hóna­pokban folytatott tárgyalásaink eredményeként, új támogatók jóvoltá­ból a Szombat az ősszel és a tél folyamán is megjelenik.

Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a jövő évben már a megszo­kott terjedelemben jusson el olvasóinkhoz folyóiratunk, ám a jelenlegi szűkös viszonyok csupán szerény bővülést tesznek lehetővé a tavasszal megfogyatkozott oldalszámhoz képest: immár 24 oldalon jelenünk meg.

Olyan időszak következett el a Szombat életében, mely több magyarországi lapot és civilszervezetet érint egyidejűleg. A korábbi állami és alapítványi mecenatúra mellé fel kell sorakozzon a privát szféra, és az áldozatkész egyének felelősségteljes gyülekezete. Súlyos hónapok, ta­lán évek várnak mindazokra, akik „a szabadság kis köreinek” további létezését szolgálni kívánják s ennek áldásait élvezni is szeretnék.

Magunkra vagyunk utalva mi, zsidók is, ha nyíltan kívánunk számot vetni helyzetünkkel, és hangot is kívánunk adni véleményünknek. Nem­csak az antiszemiták, de azok is ellenérdekeltjei működésünknek, akik a rejtőzködés, a beolvadás „stratégiáját” vallják, vagy – ha zsidóságukat bizonyos helyzetekben vállalják is – komoly közéleti szerepük miatt kí­nos számukra egy radikális(-nak vélt) zsidó lap támogatása. Az autonóm gondolkodásnak és a gondolatközlésnek ára van.

Kérjük tehát mindazokat, akik fontosnak tartják, hogy közös ügyeink­ről a továbbiakban is szót ejthessünk, számba véve múltunkat, kritizál­va jelenünket és tervezve jövőnket, tegyenek meg mindent, hogy saját eszközeikkel, lehetőségeik szerint támogassák egy zsidó közösségi és kulturális lap ügyét.

Októberi-novemberi számainkban egy-egy jövő évre szóló előfizetési csekket találnak majd, melyen legalább 2000 forint ellenében előfizet­hetnek jövő évi számainkra. Kevesebb, mint egy havi BKV kombinált bérlet áráért, évi tíz Szombat-számot vehetnek kézbe hűséges olvasó­ink. Minden egyes előfizetés jelentős számunkra. Lapunk jövőjének biz­tonságához járul hozzá, aki a jelzetthez képest nagyobb összeget szán a Szombatra, mint ahogy az is, aki a kézhez kapott második csekken to­vábbi egy évfolyamra előfizet olyan rokonának, barátjának, ismerősé­nek, aki eddig nem olvasta, vagy legalábbis nem járatta rendszeresen orgánumunkat. Aki egy csekken kíván több előfizetést rendelni, kérjük, minden címet tüntessen fel a megfelelő helyen.

Az első tíz előfizető között értékes, zsidó tárgyú könyvcsomagokat sorsolunk ki.

Tisztelt Olvasó!

Kérjük, emlékezzen rá: a zsidóság évezredeken át megtartotta a szombatot s a szombat évezredeken át megőrizte a zsidóságot. Folyói­ratunk, a Szombat is ezt a célt szolgálja az öntudatos, erényeit őrző, hi­báit megvallani és korrigálni tudó, környezetével őszinte párbeszédet folytatni képes zsidóság eszményével. Ha egyetért velünk, segítse elő további, közös munkánkat!

Címkék:1997-09

[popup][/popup]