Budapest már lépett…

Írta: - Rovat: Archívum, Egyéb

 Lapunk 7. számában méltattuk a ma 78 esztendős Jászay Ferenc ér­demeit, aki 1944-ben mint a budapesti rendőrség politikai osztályá­nak nyomozója önmaga kockáztatá­sával emberéleteket mentett. Az egykori rendőrtisztviselőt 1945 után méltatlanul érték sérelmek a hatósá­gok részéről.

Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy a Magyar Köztársaság belügy­minisztere rendőr-ezredesi rendfoko­zatot adományozott Jászay Ferenc­nek, ezzel téve teljessé rehabilitá­cióját. Az idős ember kórházi ágyán fogadta az örömhírt és a belügymi­niszter kabinetfőnökét, aki novem­ber 3-án személyesen tájékoztatta a tényről.

Jászay Ferenc leánya, aki telefo­non értesítette munkatársunkat az örvendetes fejleményről, elmondta még, hogy a belügyminisztériumban megtudta: édesapja teljes rehabili­tációja és érdemeinek elismerése két kezdeményezés eredménye. Az egyik lapunktól, illetve a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöksé­gétől indult ki. Göncz Árpád köztár­sasági elnök a tőlünk kapott levél olvastán kérte fel a belügyminiszté­riumot Jászay Ferenc ügyének sür­gős rendezésére. A másik kezdeményezés magából a belügyminiszté­riumtól eredt, ahol – mint elmond­ták – bizonyos elfekvő akták felülvizsgálata során vették elő Jászay Ferenc iratcsomóját.

Köszönjük a gyors intézkedést, gratulálunk Jászay úrnak és még hosszú éveket kívánunk neki jó egészségben. Reméljük, hogy Buda­pest után Jeruzsálem is lépni fog, és a Jad Vasém Intézet sem tagadja meg elismerését egy zsidó életeket mentő, igaz embertől.

Címkék:1990-12

[popup][/popup]