Az elnökség tudta nélkül

Írta: Török Sándor, - Rovat: Archívum, Egyéb

A Muszoe közgyűléséről szóló novembe­ri tudósítást szeretném kiegészíteni egy-két ténnyel, és kérem Önt, folyóiratában az alábbiakat közölni szíveskedjék:

Habár az egyesület nevében nem szere­pel, a Műszóé nemcsak az 1939-1945 kö­zött volt munkaszolgálatosok szervezete, hanem a deportáltaké, gettóba zártaké, va­lamint a hozzátartozóiké is. A felsoroltak igen nagy részét teszik ki tagságunknak.

Az október 10-én megtartott közgyűlé­sen (legalábbis kezdetben) kb. száztízen voltak jelen. Sajnos. ez is csak töredéke tagságunknak, de hát tagjaink többsége igen idős ember.

A Független Kisgazdapárttal való szövet­ség nem a Muszoe-elnökség többségének akarata ellenére, hanem tudta nélkül jött létre. Amikor a paktum kitudódott, az el­nökség egy része lemondott, másik része pedig belülről próbálta meg irányváltozta­tásra késztetni a Muszoét. Ez körülbelül egy évvel ezelőtt részleges sikerrel járt, amikor is Tímár dr. lemondott a HAMSZ el­nöki tisztéről. A mostani közgyűlés jóvá­hagyta ezt az irányzatot, és örvendetes, hogy az ismert ok miatt kiváltak is vissza­térnek a szervezetbe. Az új alapszabály-ter­vezet pedig megerősíti a szervezeti demok­ráciát és gátat vet a jövőben az esetleges autokrata törekvéseknek. Végezetül Schwartz úr elnökségi taggá választásával kapcsolatban: a cikkben említett 27 igen, 10 nem szavazat valós, csak azt felejtette el megírni a tudósító, hogy a többség tar­tózkodott. E tartózkodás nemcsak a volt ügyvezető elnök irányvonalával való egyet nem értést fejezte ki, hanem azt is, hogy a tagság nem felejtette el Schwartz úr érde­meit az egyesület alapításában és kezde­ményezését (alapító társaival együtt) már 1989 kora tavaszán a kormánnyal való kapcsolatfelvételben a magyar zsidóság kártalanítása érdekében.

Török Sándor, a Muszoe alelnöke

Címkék:1997-01

[popup][/popup]