A Szombat VÁLASZOL

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Egyéb

Berkovics Lili, Budapest. Sztehlo Gábor lelkész­nek a Farkasréti temetőben lévő sírját az Ön le­vele szerint sem szándékosan rongálták meg, és rendbe is hozták. Lehet, hogy többet is tehettek volna érte, hiszen ez közügy. Egyetértünk.

Farkas László, Kolozsvár. Örülünk, hogy jelent­kezett, szívesen vesszük a romániai magyar zsi­dóság életéről ígért írásait.

Karcag László, West Orange. Próbáljon a Buda­pesti Zsidó Hitközséghez fordulni ingatlana visszaszerzése ügyében. A mintapéldány elkül­déséhez nem elegendő az Ön által küldött összeg.

Bereczky László, Ócsa. Elnézést a kései vála­szért. Feltétlen támogatást érdemel kezdemé­nyezése: az ócsai zsidóság egykori életéről, haj­dani templomáról szóló dokumentumok össze­gyűjtése, a temető rendbehozatala. Ezúton is kérjük olvasóinkat e nemes ügy támogatására, netán birtokukban van idevonatkozó okmány, melyet szívesen továbbítanánk levelezőnknek.

Aradi László, Szeged. A budapesti Szohnut iro­dához kell fordulnia, ha alijázni kíván. Címe: Damjanich u. 28/b, telefonszámuk: 141-4359.

Pátyerkó Gabriella, Budapest. Egyesületünk te­lefonszámán, 142-6924 érdeklődjön. Helyben, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületben is tanul­hat héberül, vagy felvilágosítással szolgálnak a többi nyelvtanfolyamról.

Buza D. József, Budapest. Versét nem tartjuk ki­érlelt alkotásnak, ezért közölni nem tudjuk.

Bajor Klára, Budapest. Irodalmi ihletésű írását túl érzelmesnek találtuk, sajnos, nem tudjuk kö­zölni.

Szombat előfizető közületek figyelmébe! Rövide­sen elküldjük az előfizetéshez szükséges szám­lát, így ha kissé megkésve is, de visszamenőleg hozzájuthatnak januári számunkhoz. Ez utóbbi magánszemély előfizetőinkre is vonatkozik.

Címkék:1992-02

[popup][/popup]