Zsidózásért 15 milliót

Írta: (jég) - Rovat: Archívum

Kunszabó Ferenc, a szélsőjobboldali Hunnia folyóirat főszer­kesztője (mely egyebek közt a holocaustot tagadó írásaival hí­resült el akkor, amikor az ilyesmire még odafigyeltek) bepe­relte a fővárosi ügyészséget, a B’nai B’rith zsidó szervezetet és Gadó Györgyöt. 15 millió forint kártérítést követel azért, amiért 1992-ben az ügyészség feljelentést tett ellene kisebb­ségi csoport elleni izgatás miatt. Állítása szerint a feljelentést követő vizsgálat során a lapját ért erkölcsi és anyagi kár rúg 15 millió forintra. Kunszabó elképzelése szerint ebből az összegből 600 ezer forintot fizetne ki Gadó György, mert an­nak idején parlamenti interpellációban tette szóvá a Hunnia antiszemita irományait (!), ugyancsak 600 ezret a B’nai B’rith, amiért ugyanezen okból feljelentést tett a lap ellen, a mara­dék tíz-egynéhány milliót pedig az ügyészség hogy megtanul­ja, miként kell viselkedni egy olyan újsággal szemben, amely a magyar szellem önvédelmét tűzi zászlajára.

Miért kell erről írni? – kérdezik tőlem, hiszen az egész ügy marginális. Kunszabó is marginális, Csurka is az, és a szélső- jobboldallal kacérkodó parlamenti pártoknak jó esélyük van, hogy a jövő évi választásokon be sem kerülnek az Országgyűlésbe. Az élenjáró antiszemiták véleményével senki nem törődik, és az ország lakossága megszavazta a csatlakozást a NATO-hoz, hiába óvott Csurka, hogy az egész a nagy zsidó vi­lágösszeesküvés újabb sakkhúzása.

Biztató a légkör a zsidóság számára. A perben a boldog bé­keidők nyájas antiszemita világára emlékeztet az a kedves mozzanat, hogy a szélsőjobboldali újság főszerkesztőjét egy Gotteszman Péter nevű ügyvéd képviseli a bíróság előtt, nyil­ván üzenet ez a főszerkesztő részéről: hát lehetek én antisze­mita, ha az ügyvédem is… És Kunszabó civilizáltan viselke­dik: legutóbb az ajtóban udvarias mosollyal előreengedte Szeszlér Tibort, a B’nai B’rith képviselőjét.

Ha Kunszabó győztesen kerül ki a perből, komoly precedenst teremt. Akkor aztán kétszer is meggondolja mindenki, mielőtt zsidók vagy más kisebbségek ellen uszítókat följelenti. Hiszen ha nem találják bűnösnek – mint amire ekképp már lenne pre­cedens – az uszító viszontperel és bevasalja az elszenvedett kár ellenértékét. A per folytatása érdekesnek ígérkezik: a bíróság legutóbb helyt adott Kunszabó Ferenc kérelmének: hadd iga­zolhassa tanúkkal, minő erkölcsi és anyagi veszteségek érték őt az ügyészségi eljárás során. Ha már idáig eljutottunk…

A per következő fordulója 1998. február 18-án 13 órakor lesz a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, Markó utca 27., I. emelet 42.

Címkék:1998-01

[popup][/popup]