Zsidónak lenni – egyszerűen

Írta: G. Gy. - Rovat: Archívum, Történelem

(Róbert László: Zsidónak születni. T-Twins Kiadó, 1994, 184 oldal, ára 297 Ft)

Róbert László, az ismert újságíró nagyon jó kis könyvet írt. A címe nem az, mint ennek a kis ismertetésnek, ha­nem: Zsidónak születni. Mégis arról szól, hogy akit a zsidóság közé pottyantott a gólya, az más többé nem lehet. Egyszerűen zsidónak kell lennie, nem­csak az antiszemiták uralma idején, ha­nem végképp. És egyszerűen kell zsi­dónak lennie.

Róbert az ifjúságára tekint vissza, a kispolgári és munkáséletforma mezs­gyéjén egyensúlyozó kis vidéki zsidók életére. Arra az időre, amikor a fajvé­dők voltak az urak, de az iskolában a zsidó hittan is kötelező volt. Arra az időre, amikor a leventemozgalom, a munkaszolgálat, a sárga csillag, a nyilas géppisztolysorozatok ropogása színez­te az életet…

A kitűnő riporter ezt a kis memoárt is emlékezetes jelenetek, jellegzetes színfoltok sorából fűzi össze. A tragikus időket sok humorral eleveníti fel, és ez a humor nem valami agg férfiú utólag visszasugárzó derűje, hanem hamisítat­lanul zsidós és hamisítatlanul vagányos humor, az a fajta, amilyen nélkül nem lehetett átvészelni azokat az időket.

Róbert könyve mégis több, mint riportázs a múltból, és több mint élveze­tes olvasmány. Tanúságtétel egyfajta magatartásról, aminek ez a nagyapai in­telem a mottója: „Nem tehetsz róla, hogy zsidónak születtél, de sose szégyelld! És vésd az agyadba, fiacskám: az antiszemitizmus egyik oka a gyáva zsidó…”

Másokban is az emberi tartást becsüli, nem érzeleg, nem prédikál, nem tart ta­náros előadást, csak rávillant az élet egy-egy figurájára, legyen az katolikus pap, német katona, sváb keretlegény vagy elesett, öreg zsidó: az embersé­get, az erkölcsi erőt egy villantással is érzékelhetővé teszi.

Modern pikareszk és történelmi ta­nulmány egyben: ez Róbert László könyve.

 

Címkék:1996-05

[popup][/popup]