Zsidók a hálón

Írta: Schönberger Manó Kohn Izidor - Rovat: Archívum

Kósernet” – zsidók a hálón

A magyar-zsidó önreprezentáció legújabb formája virtuális térben zajlik. A vallási közösségek honlap­jain kívül olyan portálok is fel-felbukkannak, amelyek célja a kortárs kultúra közvetítése illetve a közös­ségépítés. Ennek a hogyanját és mi­kéntjét vizsgáljuk két-két honlapon.

A KULTURÁLIS HÁLÓ

„Don’t worry be Jewish” – a www.sofar.hu mottója, nem szorul különösebb magyarázatra. (Bobby McFerrin örökér­vényű dalának párosítása és az interne­tes valamint az elektronikus-grafikus reprezentáció sarokkövének számító smiley-face-szel amúgy is megérne egy külön elemzést. Kiindulópontnak tessék megnézni a www.smiley.com oldalt!

.Zsidó téma, tuti téma. Egy arany­bánya.” – hirdette még egy hete a www.judapest.hu Azóta, nyilván a korreszpondensek számbeli növekedése miatt, váltottak: így lett „Kosher nostra.”

A blog, weblog az internetes kultúra egyik legújabb műfaja. A Webster’s Dictionary internetes verziója (www.websters.com) így definiálja: on­line napló, személyes gondolatok kro­nologikus megjelenítése egy honlapon. Hozzá kell tennünk, sem a judapest, sem a sofar nem személyes jellegű. In­kább a magyar zsidóság virtuális naplói, csak éppen különböző szemszögből.

Az általunk vizsgált két magyar-zsidó honlap közötti első kontraszt a célkö­zönség meghatározásában és a ’soá versus kortárs’ történelmi viszonyában rej­lik. Seres Attila, a Sófár elnöke így fo­galmaz: „A Sófár Egyesület szeretné a harmadik generációs zsidóság (a túlélők unokái: nagyjából 20-40 éves korosz­tály) minél szélesebb körének felkelteni az érdeklődését a zsidóság iránt.” Ezzel szemben a (www.judapest.hu) egyik alapító bloggere, Shadai azt szeretné, „ha a ’zsidóságról való beszélgetések’ az online szférában nemcsak a Holokausztról és a napi izraeli politikáról szól­nának. [Várt látogatói azok a] grafomán, debattőr, netcitizen fiatalok (és lélekben fiatalok), akik a kortárs zsidó kultúra ütőerén tartják kezüket.”

Mielőtt bármit is megnyitnánk vagy elolvasnánk, ajánljuk megnyitni a webrádiót/blográdiót. Ilyen ugyanis mindkét lapon van – az már csak e sorok íróinak szerencsétlensége, hogy a Sófár ‘Rádió ZS’-je megtagadta számítógépünkkel a kapcsolatfelvételt. Maradt hallgatnivalónak a (www.judapest.hu) blográdiója, kifejezetten reprezentatív képet adva a kortárs zsidó muzsikáról – a haszid reggae-sztár Matisyahutól (www.hasidic- reggae.com) a Nirvánát és James Bondot is feldolgozó Sex Mobon www.sexmobmusic.com át a Heeb Magaziné (www.heebmagazine.com) márciusi címlapján szereplő Beastie Boys-ig.

Most próbálkozzunk a linkekkel! A Sófár oldalán némileg bajban vagyunk, mert bár nemes a szándék, hogy minden zsidó érdekeltségű lap hivatkozását oda­sűrítsék, de ez egyrészt lehetetlen (vagy legalábbis nekik nem sikerült), másrészt kaotikus a sok különböző méretű és szí­nű logo, ráadásul a tematikai csoportosí­tás sem egyértelmű. Persze így is meg­találjuk, amit kerestünk…

A Judapest egyszerű, átlátható és le­tisztult. Cserébe viszont a linkelt oldalak nem új ablakban nyílnak meg, így min­den olvasás utána nyomogathatjuk a ‘vissza’ gombot. Ennyit azonban hajlan­dóak vagyunk tűrni, főleg ha épp a ba­rátnőnk leendő ’jewcy’ feliratú bugyijá­nak a színét választjuk ki a www.jewcy.com-on, vagy bar micva előtt álló öcsénk pólóját a

www.whosyourrabbi.com shopban. A blog és – a hozzá kapcsolódó linkek legmeg­felelőbb minősítése a radical jewish culture lehetne, legyen szó zené­ről www.tzadik.com), életmódról (www.szimpla.hu) vagy öltözködésről (www.chosencouture.com) Nagyon szimpatikus!

A SZOCIÁLIS HÁLÓ

Magyarország legnépszerűbb internetes közössége, a WiW (Who is Who?) 2002-es magalakulása óta 90 ezer re­gisztrált tagra tett szert. A szociális háló­zatok kapcsolódási szabályainak alapján szerveződő WiW tagjai leginkább a felsőfokú oktatási intézményekben hall­gató budapesti fiatalok közül kerülnek ki, akik ismerősök után kutatva bön­gészhetnek közvetlen ismerőseik is­merősei között. Szkeptikusok a WiW szociális hálózatát a szalvétagyűjtéshez hasonlítják, ahol azonban a csipkés pap­írkendő helyett a visszaigazolt ismerősök számával büszkélkedhetnek az élelmes kapcsolatgyűjtők. Kisebb kuta­tómunka során bebizonyosodott, hogy a WiW-en olyanok is léteznek, akik gyűjtő szenvedélyüknek ellenállni kép­telennek bizonyulnak, a sok regisztrált láttán vérszemet kapva, vadidegen ne­vekre kattintgatnak passzióból.

A WiW alapvetően mégsem egy társkereső portál: a virtuális kapcsola­tok mögött a valóságban már létező is­meretségek állnak. Megtörtént egy­szer, hogy egy regisztrált tag másodfo­kú ismerősei között bukkant rá 16 év­vel korábban elhagyott óvodás kori szerelmére. A WiW felhasználók az oldal üzemeltetői (Gépház) szerint leg­inkább az ismerőskeresés funkciót használják. Második legnépszerűbb a levelezés, harmadik pedig a fórum, ahol az álláshirdetésektől kezdve, a csocsón keresztül a buliajánlókig mindenféle topicot meg lehet találni. Az üzemeltetők a portál népszerűségének ellenére mindenképpen el akarják ke­rülni a WiW kommercializálódását, a multinacionális nagyvállalatok rek­lámjaival ellenében sokkal inkább pre­ferálják a kulturális eseményeket nép­szerűsítő hirdetéseket – állították a Gépház tagjai egy 2002-ben készült interjúban. Pár hete a főoldal egy jól észrevehető sarkában az egyik hardver multi hirdetése bukkant fel.

A WiW-vel szemben a Jewish Meeting Point (www.jmpoint.hu) legfőkép­pen a magyar ajkú zsidók számára fenntartott társkereső portál. A JMP-nek jelenleg valamivel több, mint 2500 regisztrált tagja van, a nők és a férfiak aránya közel egyenlő. A felhasználók túlnyomó része már betöltötte 26. élet­évét, de nem öregebb 49 évesnél. A leg­többen rendelkeznek egyetemi diplo­mával, Budapesten laknak és semmi­lyen más zsidó szervezetnek sem tagjai. A többi társkereső portálhoz hasonlóan az adatlapon a külső paramétereink mellett egy rövid önjellemzés is helyet kap és azt is mellékelhetjük, hogy mi­lyen igényeket támasztunk a jövendőbelivel szemben. Az újdonsült felhasználó négy partnerségi fokozat közül választhat: kereshet társat, leve­lezőtársat, útitársat vagy szabadidőpart­nert. Ha az újonnan regisztráló hölgyek nem jelzik egyértelműen, hogy pusztán levelezni óhajtanak másokkal, akkor a belépésüket követő első napon átlago­san három házassági ajánlattal lesznek gazdagabbak.

A JMP-re látogatók üzeneteket küld­hetnek egymásnak, a fórumon számos zsidó („A zsidó lányok túlságosan válo­gatósak!!!???”) és nem zsidó („Ha újra születhetnél, akkor nő lennél vagy fér­fi?”, „feleség”) témájú vitához, beszél­getéshez szólhatnak hozzá. A portál érdekessége az Irány Izrael menüpont, amelyre kattintva különböző bevándor­ló programokról olvashat a zsidó haza iránt érdeklődők. A WiW-hez hasonló­an a JMP-t is a szolid, de ízléses dizájn jellemzi. A JMP üzemeltetői hamarosan új köntösbe bújtatják az oldalt, a szolgáltatások köre is bővülni fog, a béta verzió most áll tesztelés alatt.

Schönberger Manó

Kohn Izidor

Címkék:2005-06

[popup][/popup]